Samisk historieblogg som motvikt av Lars-Nila Lasko

Den här bloggen har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida information om samisk historia. En annan sak som jag vill uppnå är att skapa intresse för samisk historia. Förhoppningsvis kommer denna historieblogg att inspirera andra att studera, läsa, diskutera och gärna börja blogga om samisk historia och samiska traditioner! Förhoppningsvis kommer den här bloggen även att underlätta att svara på alla frågor som jag får om samiska rättigheter och historia.

Men, den här bloggen har även ett djupare syfte. Det finns en stark intolerans mot samerna i norr. Bara man öppnar norrlandspressens insändarsidor, läser inlägg på Facebook eller i bloggar så upptäcker man snart hur utbredd intoleransen är. Förhoppningsvis kan den här bloggen vara ett litet bidrag till förståelsen och respekten för samerna och samisk kultur. Förhoppningsvis kan den här bloggen öka toleransen för och öppna hjärtan för det samiska folket.

HPIM0650.JPG

Lars-Nila Lasko

Förutom ovan finns även ett ytterligare syfte med denna historieblogg som har med motvikt att göra i dagens historiedebatt om samerna. I många inlägg på nätet kan man få uppfattningen att samerna kommit relativt sent till sitt nuvarande bosättningsområde – Sápmi eller Sameland. I olika bloggar om fornnordisk religion  hävdas att samerna lånat hela sin schamanism av svenskarna. På andra ställen på internet ifrågasätts arkeologifynd i norr som samiska. I rättshistoriska debatten talas om samiska rättigheter som historielösa, nya påfund och privilegier. Allt detta går att bemöta med saklighet och fakta.

Lars-Nila Lasko

History makes some amends for the shortness of human life
– Philip Skelton

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Annonser

Samisk historieblogg för att öppna hjärtan av Lars-Nila Lasko

Den här bloggen har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida information om samisk historia. En annan sak som jag vill uppnå är att skapa intresse för samisk historia. Förhoppningsvis kommer denna historieblogg att inspirera andra att studera, läsa, diskutera och gärna börja blogga om samisk historia och samiska traditioner! Förhoppningsvis kommer den här bloggen även att underlätta att svara på alla frågor som jag får om samiska rättigheter och historia. Men, jag är inte säker. Kanske jag får mer frågor istället?????

HPIM0740.JPG

Lars-Nila Lasko

Men, den här bloggen har även ett djupare syfte.

Det finns en stark intolerans mot samerna i norr. Bara man öppnar norrlandspressens insändarsidor, läser inlägg på Facebook eller i bloggar så upptäcker man snart hur utbredd intoleransen är.

Förhoppningsvis kan den här bloggen vara ett litet bidrag till förståelsen och respekten för samerna och samisk kultur. Förhopningsvis kan den här bloggen öka toleransen för och öppna hjärtan för det samiska folket.

Samernas historia är en del av de nordiska ländernas historia eller tvärtom. Vi har levt sida vid sida för en mycket lång tid. Under lång tid har en interaktion och utbyte av ord, kultur, religion och mycket mer skett. Trots det finns en intolerans mot samerna. Jag vägrar att tro att den är allmänt utbredd. Men, de facto så finns intoleransen mot samerna där.

Jag tror och hoppas att om man förklarar samernas långa historia i Sameland kan detta öka förståelsen för samisk kultur och traditioner.

Jag tror och hoppas att om man förklarar samernas historia och grunderna för samernas rätt till land och vatten kan detta öka förståelsen för samiska rättigheter.

Jag tror och hoppas att om man förklarar samernas långa historia i Sameland kan detta öka förståelsen för samiska språket och språkrättigheter.

Förutom ovan finns även ett ytterligare syfte med denna historieblogg som har med motvikt att göra i dagens historiedebatt om samerna. Mer om detta förklarar jag i nästa blogginlägg.

Lars-Nila Lasko

History is philosopy, teaching by examples
– Viscount Bolingbroke

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Därför en samisk historieblogg av Lars-Nila Lasko

Den här bloggen har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida information om samisk historia. Ett ytterligare syfte med bloggen är att underlätta att svara på alla frågor som jag får om samiska rättigheter och historia.

Samisk Historieblogg

Men, den här bloggen har även ett annat syfte!

Det är att skapa intresse för samisk historia. Förhoppningsvis kommer denna historieblogg att inspirera andra att studera, läsa, diskutera och gärna börja blogga om samisk historia och samiska traditioner!

Dock har den här bloggen ett ytterligare och mera djupare syfte som har med förståelsen och respekten för samerna och samisk kultur, samt att förhoppningsvis öppna hjärtan för det samiska folket. Detta återkommer jag till i nästa blogginlägg.

Lars-Nila Lasko

History is the ship carrying living memories to the future
– Stephen Spender

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Varför en samisk historieblogg av Lars-Nila Lasko

Den här bloggen har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida någon information om samisk historia. Det är syftet med bloggen.

Jur.kand. Lars-Nila LaskoLars-Nila Lasko

Men, den här bloggen har även ett annat syfte!

Samisk Historieblogg

Inom alla yrken så specialiseras folk mer och mer. Så även bland jurister. Man kan inte vara specialist på allt i dagens lagstiftning. Särskilt inte med ca. 2000 nya skattelagsändringar och ca. 1000 andra lagändringar varje år.

Bland minoriteter tror jag att utvecklingen har gått den motsatta. Som samisk jurist så blir man hela samiska folkets jurist. Vi är få jurister bland samerna som kan räknas i antal på ena handens fingrar. Å andra sidan verkar det som samer hellre vänder sig till samiska jurister än andra jurister. Den samiska allmänheten ringer oss, mejlar eller skriver brev med frågor om alla möjliga juridiska ärenden.

Samiska rättigheter är starkt förbunden med historia. Samiska rättigheter i dag vilar på urminnes hävd. För att förstå och tolka dagens rättigheter måste man förstå hur samiska rättigheter utvecklat sig över mycket lång tid. Utan att förstå samernas historia så kan man inte förstå dagens samiska situation eller dagens samiska rättigheter.

Jag får en hel del frågor varje vecka via e-post, telefon och brev. För att underlätta att svara på alla frågor som jag får så har jag startat denna blogg om samisk historia och rättigheter där jag skall ta allt från början till 2000-talet.  Syftet med bloggen att upplysa allmänheten om samisk historia. Men, också för att är att underlätta att svara på alla frågor som jag får.

Det enda jag är rädd för är att kanske effekten blir det motsatta, d.v.s. jag får fler frågor???

Lars-Nila Lasko

Den som kontrollerar det förflutna, kontrollerar framtiden.
– George Orwell, ”1984”

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan