Samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg

Varifrån kommer samerna?

”Samernas ursprung” är temat som inleder denna blogg och som jag kommer att belysa från såväl historiska dokument till det senaste inom DNA-forskning.

Du kommer inte att få ett svar på en konkret ort där samerna kommer ifrån. Frågan är mer komplicerad än så och innehåller en mängd andra frågor som kanske aldrig kan besvaras?

 

 

Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

 

Vi är alla unika

Vi kommer alla från Afrika. Men, över tid har vi formats till att bli olika och utspridda över Jorden. Varje människa är en unik blandning och sammansättning som under årtusenden format den du är och just du. Likaså är varje folk en unik blandning och sammansättning som under mycket lång tid format en etnicitet som existerar just nu. Ett folk som existerar just nu med den etnicitet den har i dag har inte existerat tidigare och kommer kanske inte att existera i framtiden.

Samisk Historieblogg

När blev samerna samer?

Någonstans på människans väg från Afrika till Sameland uppstod folkgruppen samerna. Men, när och var blev ett folk ett folk med den etnicitet den har i dag? För samernas del när blev samerna samer?

 

Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

 

När blev samiskan samiska?

Men, samernas ursprung är mer komplicerad än så. När och hur uppstod det språk som samerna kallar samiska? Dessutom kan man fråga sig om samiska är ett eller flera språk? Varje språkgrupp använder sitt eget alfabete, sin egen ortografi, sina egna uttal, samt måste i vissa fall använda tolk eller ett tredje språk för att förstå varandra. Kanske en definitionsfråga på vad ett språk är? Hur som helst innehåller samiskan hemligheter och koder som ingen ännu har kunnat lösa och som har med samernas ursprung att göra. Teorier om samiska språket eller språkens ursprung har ställt lingvister mot varandra, lingvister mot socialantropologer och nu senast lingvister och socialantropologer mot dna-forskare. Var det så att samerna haft ett annat ureuropeiskt språk från början och bytt språk på grund av en finsk-ugrisk majoritetsinvandring? Eller är det tvärt om som några dna-forskare menar? DNA-forskning har visat att exempelvis finländska språkgruppen för inte så länge sedan var mycket liten och att samerna mycket väl kunde ha varit majoritetsfolket. Varför innehåller samiskan baltiska och urgermanska låneord eller är det tvärtom? Hur som helst är de vetenskapliga teorierna om samiska språken eller samiska språket många.

Samisk Historieblogg

Historiskt perspektiv – Svenskarna ett ungt och samerna ett gammalt folk

Hade samiskan varit ett ungt språk som bildats relativt nyligen så hade det varit lättare att knäcka de samiska språkkoderna. Men, det är på grund av samiska språkets eller språkens gamla ålder som gör det svårt. För att få ett historiskt perspektiv kan nämnas att svenska språket uppstod omkring år 800 efter Kristi födelse, medan forskarna bråkar om vilket årtusende samiskan uppstod före Kristi födelse!

För att komplicera till det ytterligare om samernas ursprung utgör samernas bosättningsområde en ytterligare kod eller koder att knäcka. Vi vet att svenskan uppstod år 800 och Sverige uppstod några hundra år senare. Likaså vet vi var Sameland är i dag. Men, hur såg samernas utbredningsområde ut för 200 år sedan, 500 år sedan för att inte tala om 2000 år eller 3000 år sedan?

 

Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

 

Samernas västliga och nordliga gräns

Samernas utbredningsområde västerut till Atlanten och norrut till Ishavet är lätt att fastställa.

Samisk Historieblogg

Samernas sydligaste gräns i Sverige och i Norge?

Men, vart gick samernas sydligaste gräns i Sverige och i Norge? Samiska spår har hittats i södra Norge och i Mellansverige i form av ortsnamn, skriftliga dokument och några arkeologiska fynd. Här finns ett ytterligare problem att arkeologer i Mellansverige och Sydsverige inte letat efter samiska spår utan efter typiska svenska spår som svenska lämningar. Om man inte letar efter kåtagrunder så lär man nog inte hitta dom?

 

Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

 

Samernas sydligaste gräns på kontinenten?

Men, vart gick samernas sydligaste gräns på kontinenten? I dag är man inom forskningen eniga om att samernas tidiga utbredningsområde även sträckte sig till kontinenten, dvs. på andra sidan av Östersjön. Men, hur långt söderut går teorierna isär? Några skriftliga dokument efter Kristi födelse talar om någonstans i Polen eller norr om Polen. En statlig utredning med historiker ansåg att samernas sydligaste gräns låg någonstans i Baltikum (Lettland). Fornfynd, som nu blivit turistattraktioner, talar om åtminstone Ladoga och nu senast dna-forskare som hävdar att samerna kom från den europeiska kontinenten och invandrade till Skandinavien från söder och öster. Sedan har vi språkforskarna med sina frågor om baltiska, urgermanska och fornnordiska lånord i samiskan.

 

Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

 

Samernas östliga gräns på kontinenten?

Men, vart gick samernas östliga gräns på kontinenten? En minnessten rest av ryska munkar på ryska från 1500-talet säger att när vi munkar kom hit fanns bara samer. Minnesstenen är ganska okänd för samiska historiker. Inte undra på det? Minnesstenen finns så långt österut som i Archangelsk län på andra sidan Vita havet. Men, det finns även samiska föremål som hittats och finns bevarade på ett museum i Archangelsk län. I tillägg har ryska forskare svårt att förklara ortsnamn längst floden Dvina. Ryske vetenskapsmannen Alexander Davidov har menat att det är fråga om samiska ortnamn.

Språkforskarna har i sin tur även andra frågeställningar som komplicerar det hela ytterligare med samernas och samiskans ursprung. Om samiskan tillhör i dag den finsk-ugriska språkstammen och som uppstod vid Uralbergen, varför spred sig finsk-ugriskan bara västerut? Varför inte mer logiskt som andra språk som ringar på vattnet, dvs österut? Kan det vara så att de finsk-ugriska språken spred sig från väst och österut fram till området runt Ural? Till detta kommer ytterligare frågor. Samernas språkligt mest östliga släktingar Hanti och Mansi folken finns i Väst Sibirien. Men, de har inga genetiska likheter med samerna enligt dna-forskarna. I tillägg så kompliceras frågeställningar om ursprung ytterligare? Alla finsk-ugriska språk, utom ungerskan, och inklusive finskan är eller har varit mycket små språkgrupper?

Samisk Historieblogg

Cirkumpolär folkgrupp?

I sammanhanget skall nämnas att det även dykt upp en ny cirkumpolär teori, dvs att alla folkslag, samer, inuiter (eskimåer) och indianer har ett gemensamt ursprung. Förfäktare av teorin har dessutom en hel del argument mot och ifrågasättande av dagens dna-forskare?

 

Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

 

Sameland flyttar på sig

Även om samerna nuvarande utbredningsområde ”Sápmi” sträcker sig över fyra länder, Skandinavien, norra Finland och nordöstra Ryssland, och bebott området under några tusen år, så får man utgå från att samernas utbredningsområde under historiens lopp förändrats i och med samernas egna folkvandringar.

Samisk Historieblogg

Blogg med vandring genom tidevarv

Denna blogg om samisk historia börjar från början och slutar vid 2000-talet om bloggen nu slutar?

Temat som inleder bloggen är ”Samernas ursprung”. Ett tema som ställer fler frågor än svar. Det blir en vandring, minst sagt, genom tidevarv där jag kommer att ta upp dokument, handlingar och historiska spår av samerna som inte finns i historieböcker om samerna.

Under bloggens första tema ”Samernas ursprung” kommer jag att även ta upp bisarra teorier om samernas ursprung som exempelvis; En av Sveriges främsta historiker ansåg att all världens folk inkluderat samerna utvandrat från Kemi lappmark, En annan professor att israels folk och samerna har ett närs släktskap och samiskan kommer från hebreiskan har, Samernas eget försvunna ”Atlantis”, Att samiska föremål hittats långt utanför Sameland och finns på ett lokalt okänt museum, Att en historieprofessor menat att Åland måste varit befolkat av samer, Ett tidigare 500 årigt okänt monument som talar om att samerna måste ha haft havsgående båtar och vad kan det innebära, Urgamla samiska ord som inte borde finnas men som finns, samt nya obestridbara dna-fakta om samernas ursprung som fått finska forskare att gå i taket och mycket mer.

 

Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

 

Historia och juridik

De är få folk i världen, som samerna, där juridik, rättigheter och historia är så sammanvävd. Enbart tidsepokers olika syn på samerna har förändrat lagstiftning om samerna. Den historiska utvecklingen har gått hand i hand med rättsutvecklingen. Därför måste samiska jurister även bli historiker. Intressant är att även historiker om samerna blivit jurister eller rättshistoriker i sina publikationer. Det visar hur ämnena historia och rättigheter hör så nära samman när det gäller samerna!

Lars-Nila Lasko

History is the discovering of the principles of human nature
– David Hume

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.