1000 har besökt Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

www.samiskhistorieblogg.wordpress.com
                               www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Första inlägget på Samisk Historiblogg gjordes den 25:e oktober 2015. Fyra månader senare, dvs. den 25:e februari 2016, har 1000 besökare läst samisk historia på denna blogg.

Lars-Nila Lasko

”Naturvetenskapen är kopplad till den praktiska nyttan och relationen mellan människa och natur, en nytta som i dagens samhälle mäts ekonomiskt. Historia handlar i stället om människans relationer till sig själv och samhället i ett tidssammanhang. Nyttan består i att utvidga hennes perspektiv bakåt och hennes förmåga att förstå, att kritiskt förhålla sig till och kommunicera sina egna erfarenheter. En sådan nytta är svårare, för att inte säga omöjlig att väredera i pengar; snarare handlar det om vad antikens filosofer kallade att finna det goda livet. Det är däremot fullt möjligt att försvara värdet som en samhällsnytta.”
– Dahlgren & Florén, 1996, Fråga det förlutna, sidan 64.

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Annonser

Olof Rudbeck d.ä. år 1677 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko
Olof Rudbeck d.ä.

Historikern Olof Rudbeck d.ä. ska ej förväxlas med Olof Rudbeck d.y. (1660-1740), som var hans son. Båda var intresserade i samerna och företog resor till Sameland. Såväl far som son blev kända och inflytelserika historiker.

Olof Rydbeck da

Olof Rudbeck d.ä., porträtt av Martin Mijtens d.ä. (1696)

Studietid i Uppsala och utomlands

Historikern Olof Rudbeck d.ä. börjat år 1648 sin bana med att studera biologi och medicin vid Uppsala universitet efter avslutade gymnasiestudier.

För att studera vidare i medicin reste Rudbeck till Leyden, Holland, år1653. Leyden hade vid den här tiden ett av Europas bästa universitet. Under 1600-talet var det vanligt att studera utomlands för de som ville uppnå högre studier och hade råd. Rudbecks studier finansierades delvis av svenska staten genom 200 riksdaler från Axel Oxenstierna och 800 riksdaler från drottning Kristina. Anledningen var att han hade gjort en världsupptäckt inom medicin året innan 1652. Hans högre studier i medicin betraktades därför som betydelsefullt för Sverige.

Atlantica

Atlantica – Ett historiskt storverk

Olof Rudbeck d.ä. blev den för tiden ledande historiker i Sverige och utgav flera historiska skrifter. Det största verket han arbetade med var Atlantica eller dess formella titel ”Atland eller Manheim dedan Japhetz afkomne slechter ut till hela werlden utgångne äro”. Utgivning av första bandet av verket skedde år 1677. Därefter utgavs andra och tredje bandet fram till 1702. Det fjärde och sista bandet han Olof Rudbeck d.ä. aldrig utge.

Historikern Olof Rudbeck d.ä. har internationellt blivit känd för den anatomisk världsupptäckten av lymfsystemet. I Sverige har dock Olof Rudbeck d.ä. blivit förknippad med Atlantica.

Samisk Historieblogg
Vad handlade då Atlantica om?

Atlantica är en beskrivning om alla folks ursprung, folkvandringar och förklaring av alla större historiska händelser från tidens början!

I Atlantica tar Rudbeck d.ä. utgångspunkt från den grekiska sagan av Platon om det sjunkna och försvunna fantasivärlden Atlantis. Enligt Olof Rudbeck d.ä. var det förlorade Atlantis i själva verket Sverige och svenskarna var det lycksaliga folk som en gång bott norr om nordanvinden på ön Atlantis.

Samisk Historieblogg
Noaks ark strandade på Åreskutan

Om man ska tro historikern Olof Rudbeck d.ä. så strandade Noaks ark på fjället Åreskutan ca 2 400 år f Kr. Enligt Olof Rudbeck d.ä. var bibelns berg ”Ararat” en felskrivning av ”Åreskutan”.

Samisk Historieblogg
Mot Samelands centrum

Noaks son Magog vandrade med sin släktstam Jafet norrut och slog sig ner i trakten norr om Bottenviken, (Kemi Lappmark). Trakten var rik på fisk och fågel som kunde nära stammen, som åter började växa efter syndaflodens förödelse. Olof Rudbeck d.ä. tolkade att när Odysseus berättar om kimmernas folk i landet Kemmeri så måste det vara fråga om ett folk från ”Kemi”, ”Kemi älv” och ”Kemi träsk”. Dessutom bodde kimmernas folk i ett land som var evigt höljt i moln och dimmor, samt där ”Helios (Solen) aldrig vänder sina strålar emot”. Eftersom Kimmeri är ett gammalt svenskt ord för mörker så styrker detta, enligt Olof Rudbeck d.ä., att det måste vara ett land i norr.

Här tillkom det första alfabetet baserat på runskrift liksom runstaven. Här tillkom även soldyrkan, astronomi mm.

Samisk Historieblogg
Från Sameland och Kemi Lappmark härstammar all världens folk

Från ”Kemi lappmark” utvandrade så småningom människorna, under tidsperioden 2 000 f kr. till medeltiden, och som med tiden skapade alla världens folkstammar och språk.

Samisk Historieblogg
Samerna kommer från Sameland

Den samiska folkgruppen stannade kvar i Lappland. (Olof Rudbeck d.ä. son Olof Rudbeck d.y. försökte senare påvisa att samiskan kommer från det Hebreiska språket och det samiska folket var närmast besläktat med Istraels stammar – Se ett kommande blogginlägg).

Samisk Historieblogg
Här-Kalle, Luleå och Piteå i den grekiska mytologin???

Enligt Olof Rudbeck d.ä. så utspelade sig hela bibelns och antikens historia i Sverige. I tillägg så var svenskan världens urspråk. Därför måste bibeln och antikens berättelser tolkas utifrån svenska språket. När Orfeus sjöng om Leulo så måste han ha menat Luleå och när han sjöng om Pacto var det således Piteå. Den blinde siaren Tiresias, som påstod sig kunna se in i framtiden, var då med säkerhet shamanen Tyreas.

Antikens alla hjältar och gudar hade enligt Rudbeck ursprungligen svenska namn och så även geografiska platser som t.ex. Donau som kom från ”Ån som donar”. Templet i Tebe måste enligt Rudbeck vara en felskrivning av Kyrkan i ”Täby”. Namnet på staden Troja kom från svenskans ”tröja”. Naturligtvis menade Rudbeck att Herkules egentligen hette ”Här-Kalle”.

Samisk Historieblogg
Bloggfråga

Finns det andra historieböcker om samerna med tveksamt innehåll?

Lars-Nila Lasko

”den blickar aldrig framåt
som inte kan blicka bakåt,
den sörjer illa för sina barnbarn
som saknar intresse för farfar,
den vet föga om rummet
som inte har känsla för tiden,
den tänker föga på andra
som blott lever här och nu.”
– Alf Henriksson

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Vem var Magnus Gabriel De la Gardie och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Varifrån kommer samerna?

Samernas ursprung har intresserat allmänheten åtminstone sedan Johannes Schefferus tid på 1600-talet. Schefferus försökte göra jämförelser med de folk som bodde omkring samerna. Schefferus slutsats om samernas ursprung baserat på fysiska drag, som kroppsbyggnad och hårfärg skulle kanske inte accepteras i dag. Men, fortfarande flera hundra år efter Schefferus tid är fortfarande samernas ursprung en omdiskuterad fråga.

 

Lapponia 1673

Verket Lapponia

Före utgivningen av Lapponia fanns i Sydeuropa och bland fiendeländer till Sverige under 1600-talet en allmän uppfattning att Sveriges krigsvinster berodde på samernas magi. I Tyskandpublicerades pamfletter om Sveriges segrar berodde på samernas övernaturliga konster. Detta betraktades naturligtvis som förnedrande av den svenska krigsdugligheten och äran.

För att motverka denna uppfattning och sydeuropeisk propaganda beslutade svenska rikskanslern Magnus De la Gardie att utge en bok som sakligt beskrev samerna och deras tro. Uppdraget gick till professor  i Statsvetenskap Johannes Schefferus vid Uppsala universitet att skriva boken om samerna.

Johannes Schefferus (1621 – 1679) utgav verket Lapponia på latin år 1673. Verket Lapponia betraktas som det första större beskrivningen av samerna.

Staty av Magnus Gabriel De la Gardi-Linköping

Staty av Magnus Gabriel De la Gardie i Linköping

Vem var då Magnus Gabriel De la Gardie?

Magnus Gabriel De la Gardie var född den 15:e oktober 1622 i Reval, Estland. Reval är det historiska tyska, danska och svenska namnet för Tallin. Staden var en svensk besittning åren 1561–1721. Han var son till Jacob De la Gardie och Ebba Brahe.

Magnus Gabriel De la Gardie studerade vid universiteten i Uppsala och Leiden. Han kom senare att göra militär karriär och blev 1645 överste vid Livgardet. År 1646 var han extraordinarie ambassadör till Frankrike och blev 1647 riksråd med säte i Krigskollegium

Magnus Gabriel De la Gardie blev ledare för Karl XI:s förmyndarregering åren 1660 – 1672, dvs för tiden när uppdraget gick till Johannes Schefferus att skriva verket Lapponia. De la Gardie blev riksdrots år 1680.

Magnus Gabriel De la Gardie dog den  26 april 1686 på Venngarns slott utanför Sigtuna. Han ligger begravd i Varnhems klosterkyrka.

Samisk Historieblogg
Bloggfråga

Magnus Gabriel De la Gardie var född den 15:e oktober 1622 i Reval, Estland. Vet du namnen på svenska på två öar i Estland och varför de har svenska namn?

 

Lars-Nila Lasko

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it
– George Santayana

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Vem var Johannes Schefferus och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko
Varifrån kommer samerna?

Samernas ursprung har intresserat allmänheten åtminstone sedan Johannes Schefferus tid på 1600-talet. Schefferus försökte göra jämförelser med de folk som bodde omkring samerna. Schefferus slutsats om samernas ursprung baserat på fysiska drag, som kroppsbyggnad och hårfärg skulle kanske inte accepteras i dag. Men, fortfarande flera hundra år efter Schefferus tid är fortfarande samernas ursprung en omdiskuterad fråga.

Lapponia 1673

Verket Lapponia

Före utgivningen av Lapponia fanns i Sydeuropa och bland fiendeländer till Sverige under 1600-talet en allmän uppfattning att Sveriges krigsvinster berodde på samernas magi. I Tyskandpublicerades pamfletter om Sveriges segrar berodde på samernas övernaturliga konster. Detta betraktades naturligtvis som förnedrande av den svenska krigsdugligheten och äran.

För att motverka denna uppfattning och sydeuropeisk propaganda beslutade svenska rikskanslern Magnus De la Gardie att utge en bok som sakligt beskrev samerna och deras tro. Uppdraget gick till professor  i Statsvetenskap Johannes Schefferus vid Uppsala universitet att skriva boken om samerna.

Johannes Schefferus (1621 – 1679) utgav verket Lapponia på latin år 1673. Verket Lapponia betraktas som det första större beskrivningen av samerna.

Samisk Historieblogg
Vem var då Johannes Schefferus?

Johannes Schefferus  var född den 2:a februari 1621 i Strasburg, (Straßburg). Strasburg var en fri stadsstat och som förhöll sig neutralt under 30-åriga kriget. Frankrike annekterades  Strasburg  år 1681. Trots detta omfattades inte staden av de stränga franska religionsdoktrinerna och många franska protestanter kom således att bosätta sig i Strasbourg

Schefferus föräldrar var köpmannen Johan Scheffer och hans hustru Elisabeth Kraschel.

Johannes Schefferus studerade filologi vid universitetet i Strasbourg. Filologi är språkforskning som syftar till förståelse av kulturhistoriska förhållanden. Schefferus  var således språkforskare och den förste ”svensk” som vann internationell ryktbarhet som klassisk filolog.

SchefferusJohannes

Ett samtida porträtt av Johannes Schefferus finns på Gripsholms slott.

 

Världens äldsta professur i Statsvetenskap

Schefferus  blev inbjuden till Sverige av drottning Kristina som  professor vid skytteanska professuren, Uppsala universitet, år 1647. Skytteanska professuren är en professur i vältalighet och politik (statskunskap). Professuren  är den äldsta i statskunskap i världen.

Samisk Historieblogg
Professor i juridik

Johannes  Schefferus  blev utsedd till hedersprofessor i juridik 1665.

Samisk Historieblogg
Första svenska boken i arkeologi

Han skrev det första svenska boken i arkeologiDe orbibustribus aureis nuper” på latin. De orbibus tribus aureis, behandlar ett arkeologiskt fynd från Skåne bestående av tre guldbrakteater, dvs. tre guldmynt.

Samisk Historieblogg
Förste svenske litteraturhistoriker

I Sverige blev Schefferus känd som vår förste litteraturhistoriker i och med den postumt utgivna bibliografin Suecia literata.

Schefferus var med andra ord en produktiv man med först i mycket, dvs banbrytande på flera områden.

Schefferus dog den 26:e mars 1679 i Uppsala.

Samisk Historieblogg

Bloggfråga

Har du hört talas om verket Lapponia?

 

Lars-Nila Lasko

Om du tror att du vet allt är du dåligt underrättad
– Kinesiskt ordspråk

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Johannes Schefferus år 1673 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko
Varifrån kommer samerna?

Samernas ursprung har intresserat allmänheten åtminstone sedan Johannes Schefferus tid på 1600-talet. Schefferus försökte göra jämförelser med de folk som bodde omkring samerna. Schefferus slutsats om samernas ursprung baserat på fysiska drag, som kroppsbyggnad och hårfärg skulle kanske inte accepteras i dag. Men, fortfarande flera hundra år efter Schefferus tid är fortfarande samernas ursprung en omdiskuterad fråga.

 

Lapponia 1673

 

Verket Lapponia

Verket Lapponia betraktas som det första större beskrivningen av samerna. Tidigare hade korta beskrivelser eller berättelser om samerna hade utgetts av främst missionärer i Sameområdet. Lapponia utgavs på latin år 1673 av Johannes Schefferus (1621 – 1679).

Lapponia ger en bred skildring i 35 kapitel om samernas levnadssätt, byggnationer, näringsliv, religion och kultur från kläder till barnuppfostran.

Johannes Schefferus Lapponia är en sammanställning av rapporter från präster i Lappland om samerna. Prästerna i de olika ”Lappmarkerna” fick nämligen i uppdrag att rapportera in etnologiska beskrivningar av samerna. (Se Bidrag till kännedom om de svenska folkmålen och svenskt folkliv; 17:1-6 / utgivna av K.B. Wiklund. – Uppsala 1897-1905. – Rapporter om Lappland och lapparna av S. Rheen, O. Graan med flera). Schefferus var således aldrig själv i Lappland och nedtecknade berättelser om samerna som många kanske tror. Rapporterna från prästerna tillsammans med historiska källor som Olaus Magnus och uppgifter från några studenter i Uppsala med samisk härkomst, samt insamlade föremål utgjorde underaget för verket.

Förutom de rapporter som de olika prästerna ålades att inkomma med till Schefferus hade han tillgång till att studera samiska föremål i såväl Antikvitetskollegiets, De la Gardies samlingar och i sitt eget privata museum. Antikvitetskollegiet hade en särskild samisk samling bestående år 1693 av bl.a. en stor schamantrumma, 6 mindre schamantrummor, sten seijte, 4 samiska seijtar av trä, ackja m.m.). Schefferus hade naturligtvis tillgång till skriftliga källor som Olaus Magnus Historia om de nordiska folken, den romerske historikern Tacitus skildring av Germanien och dess invånare samt de medeltida nordiska författarna Saxo Grammaticus, Snorre Sturlasson och Ericus Olai.

Samisk Historieblogg
Sveriges krig i Europa

1600-talets Europa präglas av en värld med mycket stark kristen gudstro, inkvisitionen inom katolska kyrkan och häxprocesser i de protestantiska länderna, konflikter mellan katoliker och protestanter, samt religionskrig som trettioåriga kriget (1618–1648). Sverige deltog även i ett stort antal andra krig under 1600-talet i Europa.

Samisk Historieblogg
Sveriges krigsvinster berodde på samisk magi

Före utgivningen av Lapponia fanns i Sydeuropa och bland fiendeländer en allmän uppfattning att Sveriges krigsvinster berodde på samernas svarta magi. I Tyskandpublicerades pamfletter om Sveriges segrar berodde på samernas övernaturliga konster. Detta betraktades naturligtvis som förnedrande av den svenska krigsdugligheten och äran.

 

Samisk Historieblogg
Beställningsverk av svenska statsmakten

För att motverka denna uppfattning och sydeuropeisk propaganda beslutade svenska rikskanslern Magnus De la Gardie att utge en bok som sakligt beskrev samerna och deras tro. Uppdraget gick till professor i Statsvetenskap Johannes Schefferus vid Uppsala universitet att skriva boken om samerna.

De i Sydeuropa spridda skildringar om samernas övernaturliga makt var enligt Schefferus eget sätt att uttrycka saken som ”mer liknade käringfabler än sanning” (Schefferus J., Lappland / utgiven av E. Manker. – Stockholm 1956. – (Acta Lapponica ; 8). – Översatt från latin av H. Sundin; granskad och bearbetad av J. Granlund s. 32).

Arbetet med Lapponia påbörjades år 1671. Boken trycktes under hösten 1673 i Frankfurt am Main, Tyskland, på latin och översattes snabbt till olika europeiska språk som engelska, franska och nederländska. På svenska kom verket Lapponia först efter 300 år på 1956 under namnet ”Lappland”. Det skall omnämnas att utgivningarna av Laponia på engelska, franska och nederländska var en kraftig nedbantad version och som huvudsakligen handlade om samisk religion, dvs om trolldom, trummor, hedendom och antikristlig verksamhet. Eftersom originalutgåvan trycktes i Tyskland kunde Schefferus själv inte korrekturläsa texten som därför kom att innehålla en mängd tryckfel. I den engelska versionen rättades många av felen till. Översättningen från latin till engelska gjordes av en ung engelsk student vid namn Acton Cremer.

I den typografiskt överlägsna franska utgåvan, Histoire de la Laponie, som trycktes i Paris 1678, är träsnitten ersatta av kopparstick, också de framställda i Paris. Kartan i den franska publikationen är utförd av den kände geografen Augustin Lubin.

Intressant kan vara att Schefferus kompletterade efter hand den tryckta texten med anteckningar i sitt eget exemplar av Lapponia som finns bevarad i Kungl. biblioteket.

Samisk Historieblogg
Samernas ursprung

I Lapponia ägnar Johannes Schefferus ett helt kapitel om samernas ursprung. Schefferus inleder kapitlet med att konstatera att samerna inte kommer från det svenska folkslaget  ”…då ingenting är mera olikt än en lapp och en svensk. Intet i kroppsform, kynne, språk, klädsel, ja intet överensstämmer hos dem”.

Samisk Historieblogg
Samerna härstamma från finska folket

Schefferus fortsätter med att konstatera att samerna inte kunde härstamma från ryssar eller norrmän. Slutsatsen blir, enligt Schefferus, att samerna måste härstamma från finska folket ”Finnarna ha svart hår, brett ansikte och bister uppsyn, så ock lapparna”, (Schefferus, Johannes; Granlund John, Manker Ernst (1956). Lappland. Acta Lapponica, 0348-8993 ; 8. Uppsala: Almqvist & Wiksell. Sid. 79–81. Libris 1178624). Det här med ”bister uppsyn” gillar jag – Det är ju ett typiskt tecken man kan använda ett folks ursprung?

Samisk Historieblogg
Bloggfråga

Kan man med fysiska drag karakterisera ett folk eller bygger det på fördommar?

 

Lars-Nila Lasko

Historia är i själva verket föga mer än ett register över mänsklighetens brott,
dårskaper och misslyckanden
– Edward Gibbon

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Rättegång mellan samer och svenska staten ger hotbrev till Samiska Rättsförbundet med historiker, rättshistoriker och rättsvetare

Lars-Nila Lasko

Det kan nu avslöjas att Samiska Rättsförbundet med historiker, rättshistoriker och rättsvetare har utsatts för ett hotbrev med nazistiska symboler. Hotbrevet inkom till Samiska Rättsförbundet i samband med att Gällivare Tingsrätt skulle meddela dom första gången i målet mellan samerna och svenska staten om samernas rätt till småviltjakt och fiske i Sameland.

Hotbrevet avslutas med orden om vad som skall göras med samer  dags att gräva under jorden som en slaktad hund, vänta bara och se. Hotbrevet är undertecknat med en oläslig namnunderskrift.

Samiska Rättsförbundet har polisanmält hotbrevet till polisregion väst, dnr. 5000-K1418211-15, samt gjort en helt ny hemsida www.samirights.org där adresser och telefonnummer tagits bort.

Som ordförande för Samiska Rättsförbundet är jag oroad över den ökade rasism som kommer till uttryck mot samerna i olika former som förekommer på internet, facebook, bloggar, hemsidor i en nytillkommen vituell värld till rent fysiska händelser i vår verklighet som förstörda skyltar på samiska, förbjudande att tala samiska på skolgård, misshandlade samer i samedräkt, nedslaktade renar och hotbrev. Men, denna oro får inte leda till att vi ger upp att arbeta för det vi tror på som att arbeta för samiska rättigheter, klargöra samisk rättshistoria eller samisk historia. Vi får inte låta rasisterna styra vår tro och vårt arbete för en bättre samisk framtid.

Lars-Nila Lasko

Vad är historien annat än ett stort diktverk av
en okänd mästare?
– da Hansson

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Dom i historisk rättegång mellan samerna och staten kan öka rasism av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg
Historiskt dom

Datumet Onsdag den 2 februari 2016 kommer att bli ett märkesdatum i den samiska historien. Det var första gången som det samiska folket vann ett mål mot svenska staten. Det var datumet som Gällivare tingsrätt meddelade dom, i det så kallade Girjasmålet, att samerna har ensamrätt till småviltjakt och fiske i Sameland.

Samisk Historieblogg
När samiska rättigheter tillvaratas orsakar det rasism

Av historien kan vi lära oss att varje gång samerna erhållit rättigheter så har rasismen i norr blossat upp mot samer. Senast det hände var när samerna fick rätt att använda samiska i kommuner med betydande samisk befolkning, dvs samiska kunde användas i ”Samiska förvaltningskommuner” i norr, (Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk).

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Docka som symboliserar ”Hängd same”

 

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Åsele på samiska övertejpat

 

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Skyltar på samiska på en stång

 

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Malå på samiska övertäckt.

 

Rasism blossar upp tillfälligt

Av historien kan vi vidare lära oss att när rasismen mot samerna blossar upp i offentliga sammanhang är den övergående. Med övergående menar jag att den syns offentligt för en period för att sedan minska. Men, detta gäller bara den rasism som syns offentligt, dvs. på gator och torg. Men rasismen fortsätter även om den inte syns. Ett exempel på detta är att när vägskyltar på samiska infördes så övermålades dom, tejpades över togs bort, sköts på med hagelgevär eller på annat sätt förstördes. I dag har de ”officiellt” blivit accepterade, dvs de utsätts inte längre för förstöring. Mycket tack vare Vägverket och norska Veivesendet som inte gav upp utan bytte ut förstörda skyltar på samiska till nya. Även om detta kostat betydande belopp för svenska och norska skattebetalare.

Samisk Historieblogg
Bloggfråga

Kommer rasismen mot samer att alltid finnas kvar?

 

Lars-Nila Lasko

Framtiden började igår
– Sven Lindqvist

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Historisk rättegång mellan samerna och staten av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko

Samernas vann för första gången mot staten

Samisk Historieblogg
Historiskt datum

Datumet Onsdag den 2 februari 2016 kommer att bli ett märkesdatum i den samiska historien. Det var första gången som det samiska folket vann ett mål mot svenska staten. Det var datumet som Gällivare tingsrätt meddelade dom, i det så kallade Girjasmålet, att samerna har ensamrätt till småviltjakt och fiske i Sameland.

Samisk Historieblogg
Väntat domslut

Domslutet var väntat att samerna har historiska rättigheter till land och vatten inom sameområdet. Det har varit näst intill omöjligt för domstolen att inte ta hänsyn till att samerna inte har urminnesrätt i samernas egna landområden.

Samisk Historieblogg
Lång rättegångstid

Samerna har tidigare stämt staten och erfarenheten är att rättegångstiden kommer att bli lång. Faktum är att Sveriges och Nordens längsta rättegång genom tiderna rörde ett mål om samerna hade äganderätt till land och vatten på ett litet fjäll i norra Jämtland, det så kallade Skattefjällsmålet, (NJA 1981:1). Rättefången började 1963 och slutade 1981.

Staten har nu tre veckor på sig att överklaga Gällivare tingsrätts dom till Hovrätten. Med hänsyn till svenska statens tidigare hållning att samiska rättigheter i Sameområdet är obefintliga förväntas att staten kommer att överklaga domen och att det kommer att ta år innan en samiska rättigheter slutligen avgörs i Högsta Domstolen. Dock är det att förvänta att samerna även vinner i högre instanser.

Samisk Historieblogg
Effekterna av domen

Gällivare tingsrätts dom innebär att Sametinget bör inleda utredning och förslag hur samiska rättigheter och beslut över samiska rättigheter i Sameområdet bör förvaltas, samt hur en egen samisk förvaltningsordning bör upprättas.

Gällivare tingsrätts dom innebär också att Sametinget bör överväga att prioritera samisk rättsforskning i sin bidragsgivning för förstärka samisk bevisföring i kommande rättegångar om samiska rättigheter till land och vatten.

Gällivare tingsrätts dom innebär dessutom att Sametinget bör överväga att prioritera samiska organisationer som arbetar för samiska rättigheter i sin bidragsgivning. Det har nu visat sig att en samisk rättskamp är möjlig.

Gällivare tingsrätts dom innebär att det är möjligt att vinna över staten i mål som har med samiska rättigheter inom Sameområdets sida. För samisk del bör man nu beakta möjligheter att hävda såväl äganderätt som nyttjanderätter inom Sápmi i kommande rättegångar.

Samisk Historieblogg
Bloggfråga

Kan du gissa hur lång tid rättegången kommer att ta mellan samerna och staten? (Vinnarens namn kommer att publiceras på denna blogg med ett hedersomnämnande som rättegångsexpert! Rätt svar publiceras om några år.)

 

Lars-Nila Lasko

Varje sann historia måste genom sin mänskliga och levande framställningskonst få oss att komma ihåg, att det förflutna en gång var lika verkligt som det nuvarande och lika osäkert som det kommande. – – – I ljuset av vad människorna en gång har varit kan man se vad man själv är och dunkelt urskilja vad man borde vara.
– G. M. Trevelyan

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Arbetsmarknadspolitisk blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan