Olof Rudbeck d.y. år 1701 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko
Den okände språkforskaren med stora upptäckter om samiskan

Olof Rudbeck d. y. (1660-1740) var läkare, botaniker, naturhistoriker och språkforskare. Det var som språkforskare han skulle göra fantastiska ”upptäkter” om det samiska språket och därmed samernas ursprung. Trots detta omnämns aldrig Olof Rudbeck d. y. av vare sig av lingvister om samiska språket som i historieböcker om samerna.

Olof Rudbeck d.y.

Olof Rudbeck d. y. (1660-1740)

Resa till Sameland år 1695 på Karl XI:s uppdrag

År 1695 reser Rudbeck d. y. till Sameland på Karl XI:s uppdrag på en botanisk resa där han gjorde flera upptäckter. Från resan fick han med sig en stor botanisk som zoologisk samling, samt uppgifter om djur, natur och samernas levnad. Delar av samlingarna finns fortfarande kvar.

Samisk Historieblogg
Nora Samolad eller Uplyste Lapland

Rudbeck d. y. avsåg att publicera en utförlig beskrivning av sin resa till Sameland och samerna i 12 delar. Första delen av ”Nora Samolad” eller ”Uplyste Lapland ” trycktes i Uppsala 1701.  (Bokens oficiella långa titel är ”Sonens Nora Samolad eller, uplyste Lapland, medh resan igenom Upland, Gestrikland, Helsingland, Medelpa, Ångermanland Wästerbotn, Lule Lapmark, Norbotn, Torne Lapmark, Österbotn, Finland, Åland u : hwar uthinnan wäl alla thessa landskapers beskafenhet och inbyggare ; dock likwäl i synnerhet laparne”). Boken är på 78 sidor med den tidens språk latin, varav 39 sidor på svenska. Dock hann Rudbeck bara beskriva resan fram till Harnäs, som ligger på gränsen mellan Uppland och Gestrikland. Manuskriftet till resterande del av resan förstördes dock i en stor brand i Uppsala 1702. Dock räddades en förteckning över växter i Sameland som utgavs år 1724 under titeln ”Index plantarum itineris lapponici 1695”.

Samisk Historieblogg
Nora Samolad sive Laponia Illustrata 1701

samolad

Titelsidan av Olof Rudbecks (d.y.) verk
Nora Samolad sive Laponia Illustrata (1701)

Lexicon harmonicum, Provtryck 1716

Rudbeck d. y. kom under senare delen av sitt liv att ägna sig mer åt språkforskning. För att få tid till sitt stora verk ”Lexicon harmonicum” i jämförande språkforskning blev han befriad år 1720 från sina botaniska föreläsningar och senare år 1730 från sina medicinska föreläsningar vid Uppsala universitet. Arbetet med ”Lexicon harmonicum” tillmättes stor betydelse av samtiden, vilket bl a framgår av att Rudbeck d. y. beviljades tjänstledighet för dess slutförande och han hade assistans från studenter som betalades av statliga medel. ”Lexicon harmonicum” bestod av 10 volymer manuskript som aldrig gavs ut. Manuskripten inlöstes av Uppsala universitet år 1760.

I ”Fasciculus vocum lapo-hebraicum”  och ”Lexicon harmonicum” presenterar Rydbeck sin teori om samernas och samiska språkets ursprung.

Grundtanken Rydbecks stora och tänkta utkommande verk ”Lexicon harmonicum” var att alla världens språk stammar från hebreiskan. Rudbeck d. y. utgår från bibelns text om människans försök att bygga en stad och ett torn som når ända upp till himmelen. Alla människor talade då ett enda språk. Gud reaktion på byggandet var, som straff, att ”skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger”. Detta är den bibliska föreställningen om språkens uppkomst. Rudbeck d. y. tolkning var att människans första språk var hebreiskan före alla andra språk uppstod. Därför måste alla världens språk vara besläktade med hebreiskan.

Något som måste förstås utifrån den tidens och Rudbäcks starka kristna tro med bibeln som utgångspunkt som den absoluta sanningen. Men, hans teori måste också förstås utifrån hans fars Rudbeck d. ä. idé om ”Atlantis”. En skillnad var vidare att Rudbeck d. y. i sin forskning främst anknöt till bibeln medan fadern stödde sig på de hedniska klassikerna.

Samisk Historieblogg
Samiskan kommer från Hebreiskan – Fasciculus vocum lapo-hebraicum, år 1703

Enligt Rudbeck d. y. så stod de nordliga språken, som samiska, närmast hebreiskan.

En av de upptäckter som Rudbeck d. y. gjorde under sin resa till Sameland var likheter mellan hebreiskan och samiskan. Något som ledde till att Rydbeck förfäktade idén att samiskan hade sitt ursprung direkt från hebreiskan.

Samisk Historieblogg
Samer och finländare har varit ett folk och haft samma ursprung

Rudbeck d. y. hänvisar till Shefferus i uppfattningen om att samerna och finländare har haft ett gemensamt ursprung i norr och lägger till att det är sannolikt att de båda varit ett folk;

Hwad elljest lapparna själva vidkommer så väl som deras seder och art att leva, så vill jag här intet stort tala om, emedan sådant af Cl. Sheffer uti hans Lapplands beskrivning noggrant är vist…

Hade nu lapparna varit ett folk med finnarna, så hade de och visserligen behållit sina gudars namn som de tillika dyrkat, när de voro ett folk. Ehuru min mening intet är att visa, det de ett helt annat folk hava varit, utan allenast, att när de ännu bodde tillsamman, emellan dem och finnarna åtminstone hava varit sådan åtskillnad som nu, eller emellan en upplänning och dalkarl, vila folk bägge äro svenska, hava och nästan ett språk till första ursprunget, fast en upplänning dock allsinte förstår en dalkarl som är en ren dalkarl, ej heller en dalkarl en upplänning.

Samisk Historieblogg

Bloggfråga

Har samerna haft fördelar av nationalism och i så fall vilka?

 

Lars-Nila Lasko

Den som kontrollerar det förflutna, kontrollerar framtiden.
– George Orwell, ”1984”

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.