Vem var Olof Rudbeck d.y. och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko
Den okände språkforskaren med stora upptäckter om samiskan

Olof Rudbeck d. y. (1660-1740) var läkare, botaniker, naturhistoriker och språkforskare. Det var som språkforskare han skulle göra fantastiska ”upptäkter” om det samiska språket och därmed samernas ursprung. Trots detta omnämns aldrig Olof Rudbeck d. y. av vare sig av lingvister om samiska språket som i historieböcker om samerna.

Olof Rudbeck d.y.

Olof Rudbeck d. y. (1660-1740)

Olof son till Rudbeck d. ä.

Olof Rudbeck d. y. var född den 15 mars 1660 i Uppsala. Fadern var den kände Olof Rudbeck d. ä. (1630-1702) och modern Vendela Lohrman. Olof Rudbeck d. y. skulle komma att följa i sin kände fars fotspår och ägna sig åt såväl faders huvudämnen som medicin, naturalhistoria, illustrationskonst och filologin. Olof Rudbeck d. y. skulle även fortsätta sin fars arbeten som tanken om Skandinavien som Atlantis och faderns illustrationsprojekt, Campus Elysii. Olof Rudbeck d. y. har därför i stor utsträckning kommit att hamna i skuggan av sin fars.

Rudbecks verksamhetsområde spänner, som omnämnts, över ett stort fält. Detta var inte ovanligt för en vetenskapsman vid denna tidpunkt.

Samisk Historieblogg
Olof Rudbeck d. y. haft stor inverkan på Carl von Linné. 

Rudbeck d. y. inledde sina studier vid Uppsala universitet den 25:e september 1673 med att studera botanik. Ett ytterligare intresse som han övertar från sin fader och arbetar med att systematisera växter. År1686 disputerar han på ”De propagatione plantarum” och utnämns samma år till medicine adjunkt. Olof Rudbeck d. y. anses ha haft stor inverkan på Carl von Linné. Linné hyllar även Rudbeck d. y. år 1731 i en skrift med växtnamnet Rudbeckia.

Rudbeck d. y. utnämns till Medicine doktor i Utrecht i augusti år 1690. Han utnämns vidare den 11:e januari år 1692 till professor i medicin och botanik vid Uppsala universitet.

Han var en av stiftarna av Vetenskapssocieteten i Uppsala.

Samisk Historieblogg
Olof Rudbeck d. y. inleder den moderna botanikens historia i Sverige

Med hans avhandling ”De propagatione plantarum” (1686) inleds den moderna botanikens historia i Sverige (Eriksson).

Samisk Historieblogg
Adlad år 1719

Olof Rudbeck d. y. adlades den 10:e juli år 1719, (adelsnummer 1637), för sina insatser.

1637-Rudbäck adelsvapen

Rudbeck adelsvapen

. . . En skiöld fördelt i tvenne genom ett femuddigt streck i tvänne frija fäldt, varandes det öfre fältet af gull och det nedra rödt. Ofvan på skiölden står en öpen tornerhielm, hvar öfver ligger en ruda af gull, vändandes sig ät vänster. Bakom densamma vijsa sig trenne röda rosor uppå en grön stielka. Crantzen och löfvercket är af gull och rödt, aldeles som detta vapen med sina egenteliga färgor här hos afmålat finnes. . . .

Sköldebrevsavskrifter, 7:76, RHA.

Olof Rudbeck d. y. avled den 23 mars 1740. Han hann bli gift 3 gånger (Katarina Goeding, Anna Katarina Schönström och Charlotta Rotheburg) och hade totalt 24 barn.

Samisk Historieblogg
Resa till Sameland år 1695 på Karl XI:s uppdrag

År 1695 reser Rudbeck d. y. till Sameland på Karl XI:s uppdrag på en botanisk resa där han gjorde flera upptäckter. Från resan fick han med sig en stor botanisk som zoologisk samling, samt uppgifter om djur, natur och samernas levnad. Delar av samlingarna finns fortfarande kvar.

Samisk Historieblogg
Nora Samolad eller Uplyste Lapland

Rudbeck d. y. avsåg att publicera en utförlig beskrivning av sin resa till Sameland och samerna i 12 delar. Första delen av ”Nora Samolad” eller ”Uplyste Lapland ” trycktes i Uppsala 1701.  (Bokens oficiella långa titel är ”Sonens Nora Samolad eller, uplyste Lapland, medh resan igenom Upland, Gestrikland, Helsingland, Medelpa, Ångermanland Wästerbotn, Lule Lapmark, Norbotn, Torne Lapmark, Österbotn, Finland, Åland u : hwar uthinnan wäl alla thessa landskapers beskafenhet och inbyggare ; dock likwäl i synnerhet laparne”). Boken är på 78 sidor med den tidens språk latin, varav 39 sidor på svenska. Dock hann Rudbeck bara beskriva resan fram till Harnäs, som ligger på gränsen mellan Uppland och Gestrikland. Manuskriftet till resterande del av resan förstördes dock i en stor brand i Uppsala 1702. Dock räddades en förteckning över växter i Sameland som utgavs år 1724 under titeln ”Index plantarum itineris lapponici 1695”.

 

Nora Samolad sive Laponia Illustrata 1701

samolad

Titelsidan av Olof Rudbecks (d.y.) verk
Nora Samolad sive Laponia Illustrata (1701)

 

Lexicon harmonicum, Provtryck 1716

Rudbeck d. y. kom under senare delen av sitt liv att ägna sig mer åt språkforskning. För att få tid till sitt stora verk ”Lexicon harmonicum” i jämförande språkforskning blev han befriad år 1720 från sina botaniska föreläsningar och senare år 1730 från sina medicinska föreläsningar vid Uppsala universitet. Arbetet med ”Lexicon harmonicum” tillmättes stor betydelse av samtiden, vilket bl a framgår av att Rudbeck d. y. beviljades tjänstledighet för dess slutförande och han hade assistans från studenter som betalades av statliga medel. ”Lexicon harmonicum” bestod av 10 volymer manuskript som aldrig gavs ut. Manuskripten inlöstes av Uppsala universitet år 1760.

I ”Fasciculus vocum lapo-hebraicum”  och ”Lexicon harmonicum” presenterar Rydbeck sin teori om samernas och samiska språkets ursprung.

Grundtanken Rydbecks stora och tänkta utkommande verk ”Lexicon harmonicum” var att alla världens språk stammar från hebreiskan. Rudbeck d. y. utgår från bibelns text om människans försök att bygga en stad och ett torn som når ända upp till himmelen. Alla människor talade då ett enda språk. Gud reaktion på byggandet var, som straff, att ”skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger”. Detta är den bibliska föreställningen om språkens uppkomst. Rudbeck d. y. tolkning var att människans första språk var hebreiskan före alla andra språk uppstod. Därför måste alla världens språk vara besläktade med hebreiskan.

Något som måste förstås utifrån den tidens och Rudbäcks starka kristna tro med bibeln som utgångspunkt som den absoluta sanningen. Men, hans teori måste också förstås utifrån hans fars Rudbeck d. ä. idé om ”Atlantis”. En skillnad var vidare att Rudbeck d. y. i sin forskning främst anknöt till bibeln medan fadern stödde sig på de hedniska klassikerna.

Samisk Historieblogg
Samiskan kommer från Hebreiskan – Fasciculus vocum lapo-hebraicum, år 1703

Enligt Rudbeck d. y. så stod de nordliga språken, som samiska, närmast hebreiskan.

En av de upptäckter som Rudbeck d. y. gjorde under sin resa till Sameland var likheter mellan hebreiskan och samiskan. Något som ledde till att Rydbeck förfäktade idén att samiskan hade sitt ursprung direkt från hebreiskan.

Samisk Historieblogg
Bloggfråga

Har du någon teori om samerna och samiskans ursprung?

Lars-Nila Lasko

History is a cyclic poem written by Time upon the memories of man. ~Percy Bysshe Shelley

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.