Vem var Daniel Hodell och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko
”Historica de pygmæis” och samernas urspprung från hela Sverige

Daniel Hodell disputerade år 1703 vid Uppsala universitet med ” Dissertatio historica de pygmæis”. Doktoranden Daniel Hodells opponent var inte mindre än för den tiden kände rektorn för Uppsala universitet Johan Esberg. (En översättning av boken finns i Tidskriften Norrbotten, ISSN 0546-3467 ; 1946, s. 37-63.)

Daniel Hodells titel på sin doktorsavhandling ” Historia de Pygmaeis”, dvs. Pygméernas historia”, kanske låter lite ovanligt för att vara ett disputationsämne i Sverige på 1700-talet. Det handlar dessutom om Pygméernas historia i Sverige, vilket kanske låter ännu mer som ett ovanligt tema.

När vi säger pygmé i dag så avser vi pygméfolken i Afrika och sydöstra Asien som Aka, Efe, Mbuti och Twa. Det fanns en lång tradition såväl i litteratur, kartor som reseskildringar i uttolkning av antika källor att Sameland var pygméernas land. Det var i en sådan historisk tradition och historiska källor som Daniel Hodell skrev sin av handling ” Dissertatio historica de pygmæis”. Men Hodell gick ett steg längre.

Daniel Hodell sammankopplar i sin avhandling ordet pygmé med en särskild etnisk grupp – samerna. Men Hodell kopplar inte samerna till enbart nuvarande Sameland. Daniel Hodell försöker i sin disputation ”Historia de Pygmaeis” bevisa att det som berättades i Sverige förr i världen om pygméer, småfolk och dvärgar egentligen avser berättelser om samerna. Samerna fanns tidigare, enligt Hodell, inte enbart i deras nuvarande utbredningsområde utan i hela Sverige generellt. Gamla folksagor om småfolk och dvärgar var helt enkelt, enligt Hodell, berättelser om samer. Samerna fanns således tidigare över hela Sverige och spår av samerna fanns i de gamla folksagorna enligt Hodell. Man kan således i Hodells avhandling uttolka att samerna hade ett vidare ursprung i Sverige än endast deras nuvarande utbredningsområde.

Samisk Historieblogg
Vem var Daniel Hodell?

Släkten Hodell härstammar från befallningsmannen Sven Larsson i Hol, Älvsborgs län. Sven Larssons barn ändrade namn till Hodell eller Hodenius. Sven Larssons äldste son var frälsefogde Lars Hodell (1655-1709) och sonsonen hette Daniel Laurentii Hodell. Modern hette Elisabet Danielsdotter Levchovia (1634-1718)

Daniel Laurentii Hodell föddes 17:e maj 1678 i Gilleskroken, Lena församling, Älvsborgs län och dog den 1:a maj 1742 i Amnehärad församling, Skaraborgs län. Daniel Hodell prästvigdes 1710 och blev kyrkoherde i Amnehärad 1727, prost 1733 och riksdagsman 1738.

Samisk Historieblogg
Hodell – Hodelius

Vid 1700-talet, liksom århundratet tidigare, var det vanligt att kända personer hade även ett latinskt namn och disputationerna skedde på latin. Rektorn för Uppsala universitet, Johan Esberg, kallade sig således även för Johan Esbergius. En hel del släkter antog det latinska efternamnet som sitt nya efternamn. En tradition som gjort att det finns en hel del latinska släktnamn i Sverige. Det vetenskapliga var för tiden således latin.

Likaså kan man i litteraturen finna Daniel Hodell under namnet Daniel Hodelius.

Samisk Historieblogg
Vem var tvivelaktige Johan Esberg?

Daniel Hodell disputerade år 1703 vid Uppsala universitet med ” Dissertatio historica de pygmæis” och opponent var inte mindre än för den tiden kände rektorn för Uppsala universitet Johan Esberg. Vem var då Johan Esberg?

Johan Esberg föddes den 2:a april 1665 i Kumla och död den 17:e april 1734 i Visby. Fadern var hovpredikanten Andreas Laurentii Edsbergius och modern var den inflytelserika Clara Fogdonia. Johan Esbergs latinska namn är Johannes Esbergius Nericius.

Var inskriven vid Uppsala universitet 1677 och disputerade år 1683 med avhandlingen ”Mikrokosmoskopias seu brevis tractatus de homine”, samt promoverades till teologie doktor 1685. Samma år som han promoverades 1685 avled båda hans föräldrar. År 1691 promoverades han till teologie doktor vid universietet i Giessen, Tyskland.

Samisk Historieblogg
Esberg nära avrättning

I Giessen, Tyskland, den 7 maj år 1692 tillskrev Johan Esberg Påven Innocentius XII och erbjöd sig för 300 scudi konventera till katolska kyrkan. Scudi var italienska mynt som användes ända fram till 1800-talet. Johan Esberg hade några år tidigare 1687 besökt Rom och drottning Kristinas sekreterare jesuiten Andreas Galdenblad. Konvertering till katolicismen var ett oerhört brott i protestantiska Sverige och Esberg hade kunnat bli avrättad såsom förrädare och kättare.

Atlantica

Ett livsverk brann upp

Esberg återvände till Sverige och fick svårt att erhålla någon tjänst. Johan Esberg fick avsvära sitt intresse för katolska kyrkan och skylde på att han handlat under ”dilerium”. Karriären tog dock fart sedan han år 1694 gift sig med Magdalena Lundia, dotter till professor Carl Lundius och Gertrud Lohrman, samt släkt med den inflytelserike professor Olof Rudbäck den äldre. Olof Rudbäck den äldre bad kungen Karl den XI i januari 1695 att Esberg skulle få tjänst som kyrkoherde i Almunge, vilket han fick. År 1698 utnämndes Esberg till professor i grekiska litteraturen i Uppsala och rektor för Uppsala universitet fram till 1703. Det var under hans tid som rektor som stora stadsbranden i Uppsala utbröt den 15:e maj 1702 och hela professorn Olof Rudbäck den äldres livsverk brann upp. Rudbäck själv avled efter branden.

samolad

 

Redlöst berusad i rännstenen

År 1703 utsågs han till teologie professor och kyrkoherde för Gamla Uppsala, samt superintendent på Gotland den 21 april år 1711. Som superintendent var Johan Esberg självskriven ledamot i prästeståndet och ledamot i riksdagen. Här uppstod nya problem för Johan Esberg. Han påträffades ett flertal gånger under sittande riksmöte i rännstenen utanför riksdagen redlöst berusad. Riksdagen tillskrev kungen två gånger och händelserna blev till en enorm skandal.  Esberg själv skylde på han var tvungen att ta något stärkande för sin tandvärk och blev tillfälligt suspenderad för tre månader.

Samisk Historieblogg
Förvisad till Gotland

De 23 sista åren av sitt leverne vantrivdes Johan Esberg i sin tjänst på Gotland och väntade hela tiden på en befordran som aldrig kom. Detta framgår i ett brev till sin vän Arvid Horn där han skriver ”bedrövelige år förgäves ha väntat på befordran. Nu, såsom en dräng åstundar skuggan, och en dagekarl vänter efter aftonvila, så längtar ock jag efter förlossning ifrån denne ort, och befordran till Linköpings stift, varest den välsignade hälsebrunnen Medevi belägen är.

Samisk Historieblogg
Sonen avrättad

Saken blev ännu dystrare för Johan Esberg när hans son Carl Esberg avrättades. Esberg dog den 17:e april 1734 i Visby.

Lars-Nila Lasko

History is philosophy teaching by examples.

~Thucydides, The History of the Peloponnesian War

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.