Pehr Högström år 1747 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Samisk Historiebligg

Pehr Högström, 1714-1784, var riksdagsman och lappmarksmissionär. Som lappmarksmissionär hade han på 1700-talet ett omfattande distrikt att kristna samer från Västerbotten till gränsen mot Ryssland. Efter ett stort antal ämbetsresor i detta vidsträckta område där han lärde känna samisk, tornedalisk som finns kultur och seder, gav han 1747 ut ett berömt verk ”Beskrifning öfver de till Sveriges krona lydande lappmarker”. Verket översattes till flera språk.

Pehr Högström var starkt influerad av Johannes Schefferus (1621 – 1679) och dåtidens mest inflytelsegivande skrift om samerna i Europa ”Lapponia”.

pehr_hogstrom

Pehr Högström

Finländare har tidigare varit samer

Verket Lapponia betraktas som det första större beskrivningen av samerna. Tidigare hade korta beskrivelser eller berättelser om samerna hade utgetts av främst missionärer i Sameområdet. Lapponia utgavs på latin år 1673 av Johannes Schefferus (1621 – 1679). I verket Lapponia påstår Johannes Schefferus att samerna är besläktade med finländarna.

Pehr Högström går ett steg vidare. Han menade att finländarna ursprungligen varit samer. Högström skriver  ”Att de i forna tider hava varit ett folk med Finnarna, bevisar Schefferus och synes av flera omständigheter ej kunna emot sägas. Men att han påstår, att de ifrån Finnarna blivit fördrivna eller utgångne, är blott en gissning. Att alla Finnar fordomdags varit Lappar, är jag benägnare att tro, samt fört samma levnadssätt, som dessa, men småningom sedermera begynt sätta sig ned, samt bygga sig hus och hem, etc.

Högström skriver vidare ”Rådfrågar man sig med de skribenter, som forna tider talt något om Finnarna, så finnes på deras levnadssätt föga skillnad ifrån det Lapparna nu idka. Schefferus bevisar det samma, och till överflöd anförer både Taciti och Saxonis utlåtelse om Finnarna, som till större delen låter lämpa sig till Lapparnas levnadssätt och uppförände denna tiden. Vad alltså Schefferus talar om Lapparnas migrationer, då de antingen frivilligt, eller med våld bliva avsöndrade ifrån Finnarna, sådant måste, efter mitt omdöme, ej förstås om Lapparna i gemen, utan om vissa hopar och flockar, som antingen självmant funno sig befogade att giva sig ifrån orten till den andra.

Till stöd för sitt antagande, förutom sina egna iakttagelser, hänvisar Högström även till äldre skriftliga källor.

Samisk Historieblogg
Finländare var samer som blev jordbrukare

Pehr Högström menar att finländare varit samer som övergått till jordbruk. Högström skriver ”Om man fördenskull frågar vad tid Lapparna och Finnarna skildes ifrån varandra, så lärer näppeligen något annat svar kunna givas, än att de blevo den tiden söndrade, på vilken de senare begynte övergiva sitt förra levnadssätt, bygga sig ordentliga hus och bruka jorden.

Samisk Historieblogg
Tiden när samer och finländare blev olika folk

Pehr Högström anser att det varit en flytande tid i övergången när samer blev finländare och att det pågick fortlöpande. Högström uttalar  ”Men att föra sådant till någon viss tid, lärer ej heller vara möjligt, efter man ser sådana skillnader dagligen. Ty, så snart en lapp, på de ställen jag varit, begynt som Nybyggare bruka jorden (vilka i somliga Lapmarker som ofta ser), så blir han ock strax Finne, bygger sig strax hus, talar, kläder sig och lever som en Finne, ändock hans syskon och släktingar bo i fjäll, tala lapska, kläda sig och leva i allt annat som lappar.

Och sådana lappar, som på det sättet blivit Nybyggare, har man svårt för att till deras uppförande skilja ifrån annat Finskt folk. Emellertid lärer man dock måst tillstå, att någon besynnerlig tid varit, då de mera enhälligt lade sig på åkerbruket, nämligen de som bodde närmast intill Bottniska havsviken och i de övriga delar av Finland; då man ock fann nödigt att kalla dem med särskilda namn, och således göra en skillnad uppå dem, som på deras skiljaktiga levnadssätt förnämligast var grundad.

Pehr Högström var vidare övertygad att finska språket kom ursprungligen från samiskan. Högström trodde vidare att det samiska språkets ursprung omfattade ett avsevärt större område på kontinenten. Varför skall jag återkomma till i ett senare blogginlägg.

Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg

History is a novel for which the people is the author. ~Alfred de Vigny, Réflexions sur la Vérité dans l’Art

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.