Vem var Olof von Dalin år 1747 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Swea Rikes Historia och samernas ursprung

Historikern Olof von Dalin utgav första delen av ”Swea Rikes historia” år 1747. Den andra delen av Svea Rikes Historia utgavs år 1750 och tredje åren 1760-1761. I verket tar Dalin upp samernas ursprung.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samernas ursprung från Neurerna

I verket Swea Rikes Historia första del konstaterar Olof Dalin att Sverige först befolkades av Neurerna.

Neurerna omtalas i flera antika källor som ett folk med stor kunskap om magi och trolldom. Redan den ovannämnde historikern Herodotos menade att Neurerna  bland annat skulle de kunna förvandla sig till vargar.

Enligt Dalin var Neurerna dock en blandning av folkslagen Skyter (Nomadfolk norr om Svarta Havet), Greker och Hebréer (Äldsta israeler). Även senare författare som predikanten Lars Levi Laestadius bror Petrus Læstadius har gjort kopplingar mellan Neurerna och samer vad avser trolldom.

Neurerna har placerats på olika orter av olika äldre författare som av  Ptolemaios i västra delen av Samarien, Marcellinus menade att Neurernas bosättningsområde var Karpaterna och Plinius utpekade området kring Dnjeprs källor.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samerna besläktade med Ester och Finländare

Olof Dalin utgår vidare från att samerna var besläktade med Ester och Finländare.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samerna var en av Bibelns utvandrade stammar

Under 1700-talet och tidigare sekler var det vanligt att utgå från bibeln när man talade om folks ursprung. Det var också vanligt att historiker under 1700-talet och tidigare ansåg att samerna var det folk som först invandrade till Norden. Det bibliska perspektivet skulle med tiden komma att överges. Dock kom uppfattningen om samerna som Nordens urfolk att hänga kvar bland historiker en bra bit in på 1800-talet.

Om Neurerna menar vidare Olof Dalin att de med tiden splittrades upp i tre folkslag; Samer, Finländare och Ester.

Olof Dalin skriver i Swea Rikes Historia neurer var ”sjielfva stammen åt Finnar, Lappar och Estlänningar at de synas wara öfverlefvor af de tio Israels Släckten, som Salmanassar, Konung i Assyrien, förde fångne ur Canaan”.

olof_von_dalin

Den otroliga klassresan

Han föddes som Johannes Olof Dalin år 1708 i en fattig prästfamilj på den halländska landsbygden. I tillägg förlorade han sin far vid två års ålder. Han dog 1763 som Olof von Dalin, adlad och som Sveriges högsta ämbetsman i historia ”Rikshistograf” (Poeta Laureatus).

Någon undrar vad en Rikshistograf var för något?

Ett kort svar skulle kunna vara den högsta statliga ämbetspersonen som hade till uppgift att skriva Sveriges historia. Man kan således utgå att Dalins verk i historia betraktades som särskilt betydelsefulla.

En rikshistograf skrev således svensk historia medan man i universiteten undervisade europeisk historia. Huvudsakligen skedde undervisningen om antikens historia.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Studier i Lund

Efter undervisning i hemmet, som var vanligt vid denna tid, skrevs han in vid universitetet i Lund som 13-åring. Inledningsvis studerade han medicin för att sedan övergå till historia, filosofi och litteratur tills han var 16 år

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Från lärare till adelsman

Olof von Dalin blev år 1727 informator hos kammarrådet Claes Rålamb och senare hos presidenten i Bergskollegiet Conrad Ribbing i Stockholm. 1731 blev han kanslist vid Riksarkivet och 1731 kanslist vid kanslikollegium. År 1737 blev han chef för Kungliga Biblioteket, Vitterhetsakademiens förste sekreterare, adlades och senare rikshistoriograf.

den_svenska_argus

Then Swänska Argus

Det går inte att nämna Olof von Dalin utan att förbigå ”Then Swänska Argus”. Then Swänska Argus var en känd satirtidning vars första nummer utkom anonymt den 13 december 1732. Tidningen utkom varje vecka och blev oerhört populär. År 1733 blev tidskriften förbjuden av frihetstidens censur för bl.a. bryta mot den allmänna sedligheten. Ett beslut som upphävdes 4 dagar senare. Tala om kontakter!

Namnet Argus kommer från den grekiska mytologin och var en jätte med hundra ögon. Förebilden var den engelska motsvarigheten Spectator.

Det sista numret av 104 utkom under 1734.

Then Swänska Argus” kan läsas på denna länk!  (http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/DalinOvon/titlar/ThenSwanskaArgus1/sida/-2/faksimil)

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.