Erik Julius Björner år 1748 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

”Svea rikes hävda ålder”

År 1748 utgav Eric Julius Björner (1696-1750) ett 210 sidigt verk ”Svea rikes hävda ålder, uppvisader med en sago och röno reda om nordiske länders, så fornare som senare, åboning, strandvidd och Östersjöhögd, med tillökning av et brev om finnars, lappars och samojeders ursprung från samaritanske israeliter”.

Björner utgår från de isländska sagorna och bibeln i beskrivningen av de nordliga folken. Innehållet i verket är präglat av den äldre historikern Rudbäck och Götecismen.

bok-bjorner

Björners historieverk – Sveriges mest svårlästa historiebok genom tiderna?

Den som önskar själv att läsa Björners verk bör tänka till två gånger. Verket är tungläst med långa meningar och ordvändningar. Till detta kommer att det vid denna tid inte fanns riktlinjer för svensk ortografi (rättsstavning), vilket inte underlättar läsning av verket. Det var först år 1801 som den första normen för svensk rättstavning tillkom i och med Carl Gustaf af Leopolds ”Afhandling om svenska stafsättet”. Carl Gustaf Warmholtz (1713 – 1785), som var en kännare av 1700-talet och tidigare århundradens  historielitteratur uttalade särskilt om Björners verk följande; ”Et besynnerligt skrifsätt, ovanliga och icke almänt bekanta ordfogningar, jämte en sälsam Orthographie, göra detta arbete för läsare tungt och obehagligt; ehuru man för öfrigt icke nekar, det ju däruti flere grundade och nyttige anmärkningar förekomma”, (Carl Gustaf Warmholtz, ”Bibliotheca historica Sueo-Gothic”, Stockholm 1783, s. 97). Ett prov på svenskan i inledningen till Eric Julius Björners ”Svea rikes hävda ålder” hittar du här! (I historieboken hittar du enstaka meningar med närmare hundra ord).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samer besläktade med finnar och samojeder

Eric Julius Björner ansåg att finnar, samer och samojeder var besläktade och kom ursprungligen från ett och samma folk. Björner skriver ”i det Lapparne kallar sig själve Samorej” och Finnarna kallar sig Suomalaiset så är det uppenbart att de har varit ett folk med Samojederna. Björner hänvisar också till de geografiska likheterna.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samernas ursprung från en Israels förlorade stammar

De tio sista sidorna i verket innehåller ett brev till professor Amnell i Uppsala om samernas ursprung. Som framgår brevet och av titeln till ” ”Svea rikes hävda ålderså ansåg Björner vidare att samerna, finnarna och samojederna var en av Bibelns 10 förlorade stam ”Samariter”. Det så att säga hörs på namnet enligt Björner!

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.