Savan buohkaide Buori Ođđa Jagi 2017

Savan buohkaide Buori Ođđa Jagi 2017

Jag önskar alla ett Gott Nytt År 2017

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko

2016 – Historiska året som gick

Jag får ofta frågan varför jag sysslar med historia och inte med att förbättra samernas framtida situation?

Jag brukar svara att framtiden skapas av historien. Att kunna se tillbaka skapar möjligheter för framtiden. Kan man inte se tillbaka kan delar av framtiden gå förlorad. Exempel på detta är att alla rättegångar i de nordiska länderna där samer vunnit om nyttjanderätt, fiskerätt eller någon annan rättighet har  berott på kunskaper i historia, (och en hel del juridik förstås). Utan vetskap om historiska förhållanden hade samerna förlorat alla dessa rättegångar. Historia är således vägen till en bättre rättslig framtid för det samiska folket liksom för andra urfolk.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Ett folks kunskap om sin egen historia stärker folkets självidentitet och talar om vilka vi är. Utan kunskap i vår egen historia vet vi inte vilka vi är och varifrån vi kommer.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Historia kan också missbrukas. Lögner kan användas i ett destruktivt syfte. Även under 2016 har man på norrlandspressens insändarsidor, i bloggar eller på webbsidor kunnat läsa att samer är immigranter i sitt eget land, att de inte har rättigheter till ett visst område i Sameland, att samisk religion är kopia av asatron eller att samerna bör åka hem där de kommer ifrån och mycket annat. Genom att vi skaffar kunskap om det förflutna så kan vi bemöta lögnerna med fakta. Utan kunskap i historia kan lögner leva och frodas.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Kunskap i historia fyller således en viktig funktion i vårt samhälle! Historisk kunskap har under 2016 gett oss en större inblick i vilka vi är och varifrån vi kommer, tillbakavisat flera historiska lögner med fakta, bidragit för samerna att vinna rättegångar och därmed rättvisa och förhoppningsvis skapat en något bättre grund för framtiden.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Men, nu sysslar jag själv inte enbart med historia. Jag brukar svara att jag också arbetar med juridik, realpolitik och med att förbättra samernas situation här och nu. Inte vänta på framtiden utan låta framtiden realiseras redan i dag. Allt går inte att göra och allt går inte att förverkliga på en gång. Men, en resa börjar alltid med ett första steg. För att nå resmålet måste man inleda resan. Att stå stilla och se på leder ingen vart!

Under året som gått 2016 har jag, som kommunpolitiker i en samisk förvaltningskommun, lagt fram förslag som exempelvis att samiska ska vara meriterande vid tjänstetillsättningar liksom kunskaper i samisk kultur, att kommunens hemsida och informationsmaterial skall också finns på samiska, liksom att kommunen nu blir Sveriges första kommun med samiska gatuskyltar. Personligen är jag nöjd med vad som åstadkommits i realpolitik på lokalt kommunnivå under år 2016. Förhoppningsvis kan den fjällkommun jag bor i bli en föregångskommun för andra kommuner. Men, mycket återstår att göra och mycket måste förändras för att skapa en bättre framtid här och nu. Förhoppningsvis kommer år 2017 att också bli en förändringens år för samer till det bättre.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

2017 – Ett historiskt jubileumsår

Vad kan vi då förvänta oss av år 2017?

Utan tvekan kommer 2017 att bli jubileumens år och framför allt 100-åringar!

Då menar jag inte enbart att LION fyller 100 år liksom SSU, BMV, Svenska Schackklubben, Svenska Brevduveförbundet, Svenska Vorstehklubben, Sigtunastiftelsen som byggde upp Sigtuna eller andra 100-års jubilarer.

Inte heller menar jag att det är 100 år sedan Ryska revolutionen som säkerligen kommer att uppmärksammas utifrån historiska synpunkter.

Då menar jag inte att det gått 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Händelsen i och för sig är inte historiskt belagd. Men, oavsett så har den förändrat världen.

I stället menar jag det samiska 100-års firande i Trondheim. År 1917 är det första gången som ett samiskt stormöte hölls med samiska representanter både från nord och syd. Mötet firas varje år av samer genom den samiska nationaldagen den 6:e februari till minne av det samiska folkets första gemensamma möte.

I stället menar jag att det självständiga Finland fyller 100 år och där samerna kommer i fokus på flera sätt. Jubileumsåret börjar vid ingången av år 2017 och kulminerar i självständighetsveckan i december. Öppningen av jubileumsåret firas stort och synligt på nyårsafton i hundraåringens huvudstad, Helsingfors. Temat för jubileumsåret är tillsammans och förhoppningsvis kommer det finska jubileumsåret att bidra mer till att inkludera samerna på alla nivåer i det finska samhället.

I stället menar jag att staden Sollefteå i Sameland, bland andra 100 års jubilerande städer som Trollhättan och Katrineholm, fyller 100 år. Förhoppningsvis leder 100 års jubileumet till att samerna och samisk kultur mer synliggörs i Sollefteå än vad som är fallet i dag.

Med denna korta tillbakablick på ämnet samisk historia och år 2016, samt vad vi kan förvänta oss av Sameåret 2017 önskar jag alla läsare av denna blogg ett Gott Nytt År 2017.

BLOGGFRÅGA

Vad kan vi hoppas på inför det nya året 2017?

 

Savan buohkaide buori ođđa jagi 2017!

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.