Gerhard Schøning år 1751, samernas invandring till Norden och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Gerhard Schøning var inte Norges första historiker. Av många räknas han dock som Norges första historiker till yrket. Möjligt att islänningen Tormod Torfæus (Þormóður Torfason 1636 – 1719) räknas som Norges första professionelle historiker. Han var anställd som kunglig historiker i Kungariket Danmark, som Norge tillhörde och bodde större delen av sitt liv i Kopervik, Rogaland, Norge.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Norges gamla geografi

Gerhard Schøning utgav år 1751 ett verk om Norges historia med en av de längsta titlarna på en historiebok; ”Forsøg til de nordiske landes, særdeles Norges, gamle geographie: hvorved Finmarkens og hosliggende Lapmarkers gamle grændser og strekning, indbyggernes oprindelse, landenes ælde, samt andre saa vel geographiske som politiske omstændigheder undersøges”.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Norrmän invandrade till Norden från norr

Historikern Gerhard Schøning ansåg i sitt verk från 1751 att norrmännen ”norrøne befolkning” var det folk som först invandrade till Norge. Schøning påstående kanske tyckas naturlig eftersom han var norsk nationalist.

Det revolutionerande var att han menade att norrmännen invandrade till Norge norrifrån. Att en germansk stam kommit till Norden från norr hade aldrig någon tidigare presenterat.

Schøning kunde också tidsbestämma tidpunkt när Norrmännen anlände till Nordnorge. Enigt Schøning hade norrmännen kommit till Norge från Ryssland och nått Nordkap mellan åren 2457 och 2557 efter världens tillkomst.

Schønings teorier om Norrmännens ankomst till ett öde land skulle hundra år senare tas upp igen i modifierad form av Rud Keyser i boken ”Om Nordmændenes Her-korast og Folkeslægtskapfrån år 1868, (Första gången publicerad i ”Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie”. VI, sidorna. 263-462, år 1839).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Norrmän ankom till herrelöst land

Enligt Schøning anlände norrmännen först till Finnmark och Nordnorge, som var herrelöst land. Norrmännen vandrade därefter söderut längst norska kusten till södra Norge.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samerna invandrade till Norden efter Norrmännen

Historikern Gerhard Schøning menade vidare att samerna anlände från Ryssland till Nordnorge efter norrmännen. Att samerna kunnat breda ut sig i norr berodde på, enligt Schøning, att norrmännen redan övergett Finnmark och stora delar av Nordnorge. Norrmännen hade redan vandrat söderut när samerna ankom till Skandinavien.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Nordnorge var norskt land

Historikern Gerhard Schøning menade vidare att norrmännen aldrig uppgett överhögheten och kontrollen över Finnmark och Nordnorge. Som bevis för detta hänvisar Schöning att i isländska sagan ”Heimskringla” fastslås att ”Eirik Blodøksplundrade Bjarmland och fortsatte till Finnmark ” hvor han for ganske fredelig fram og lot allting forbli rolig”. Detta skulle enligt Schøning vara bevis på att innevånarna, dvs samerna, i Finnmark var norska undersåtar, Forsøg til de nordiske landes, særdeles Norges, gamle geographie: hvorved Finmarkens og hosliggende Lapmarkers gamle grændser og strekning, indbyggernes oprindelse, landenes ælde, samt andre saa vel geographiske som politiske omstændigheder undersøges”, år 1751, sidan 77”.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Schønings värld

Det kan kanske i dag vara svårt att förstå hur en historiker kunde komma fram till de resultat som Schøning gjorde. För många verkar hans teorier i dag om norrmännens invandring till Norge löjeväckande eller som en trevlig Norgehistoria.

Men, utifrån 1700-talets idévärld var Bibeln och de isländska sagorna obestridliga fakta. Alla teorier om folks ursprung och folkvandringar måste således passa in med Bibeln och de isländska sagorna.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Syndafloden:

Världen började för Schøning med bibelns skapelseberättelse och syndaflodens ödeläggande av jorden. När Noa steg i land på, Åreskutan i norra Sverige enligt Rudbäck d.ä. eller, Araratfjället i mellanöstern enligt Schøning låg världen helt öde.

Här kommer dock Schøning i konflikt med de som på hans tid menade att syndafloden inte kunnat beröra norra Europa och att det fanns folkslag i norra Europa som var äldre än Noaks efterkommande.

 

Babels Torn i Första Mosebok  11:9:

Hela jorden hade ett enda språk och samma ord.  Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. De sade till varandra: ”Kom, så slår vi tegel och bränner det!” Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. Och de sade: ”Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”
Då steg HERREN ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. HERREN sade: ”Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för.  Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.”  Så spred HERREN ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden.  Den fick namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.

Babels torn har tolkats Guds straff för mänskligt övermod.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Från Ararat till Babel:

Med utgångspunkt från bibelns berättelse om Noaks landstigning på fjället Ararat och avståndet till Babels torn, dit alla människor först kom, ansåg Schøning sig kunna beräkna tidsåtgång för alla folkvandringar. Eftersom det hade tagit hundra år från Ararat till Babels Torn och avståndet var omkring 75 ”tyska” mil, så tog varje folks folkvandring 100 år för 55,7 mil. Schöning använder sig av tyska mil som motsvarar 7 420,5 m.

Tidigare fanns inget enhetligt system att mäta avstånd. Exempelvis var 1 dalamil = ca 14 485 meter, 1 västgötamil = ca 13 000 meter, 1 Ångermanlandmil = 11 875 meter, 1 Upplandsmil = 10 688,54 meter  och 1 Smålandsmil = ca 7 000 meter. Först år 1665 infördes enhetliga längdenheter utifrån Upplandsmilen som kom att gälla fram till 1889 och var 1 mil = 3 600 stänger = 6 000 famnar = 18 000 alnar = 36 000 fot = 10 688,54 meter. En mil kunde delas upp i 4 fjärdingsvägar om vardera 4 500 alnar eller 2 672 meter.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Tidsåtgång för norska folket att nå Nordkap:

Enligt Schönings beräkning tog det 500-600 år för det norska folket att nå Nordkap från Babels torn. Enigt Schøning hade norrmännen kommit till Norge från Ryssland och nått Nordkap mellan åren 2457 och 2557 efter världens tillkomst.

Schöning hade vidare räknat ut att Norge befolkades långt före Spanien, Frankrike och England. Norge hade befolkats samtidigt som Grekland och Italien.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Det norska folket – Var Jotun same eller norrman?

På 1700-talet och tidigare var det enigt bland nordiska historiker att européer härstammade från Noahs son Jafet. Enligt Schöning så måste det vara Jafets en av Jafets sju söner ”Tubal” med släkt eller stamnamnet Jafetiter som vandrade norrut och var det norska folket. Så långt gamla testamentet i bibeln.

Nu övergår Schöning till Ynglingasagan i de isländska sagorna. Ynglingasagan handlar om de svenska kungaätterna och svenskarnas ankomst till Skandinavien. När Goterna ankom till Norden söder ifrån fanns det redan ett folk i Skandinavien som kallades Jotun. Enligt svenska historiker var ”Jotun” samer. Men, enligt Schöning var det norrmän. För Jotun i de isländska sagorna öåter ju som Jafet i bibeln! Goterna (Svenskarna) blev det dominerande folket och Jotun (Norrmännen) drog sig tillbaka till Jotunheimen omkring 70 år f.Kr.. Efter år 70 f.Kr. beräknar  Schöning släktträdet för den norske kungen Harald Hårfager och senare norska kungaätter.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

BLOGGFRÅGA

Kan man lita på de isländska sagorna?

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.