Det som står i Nordisk Samekonvention kanske inte står i lagtexten av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Förslag till Samekonvention

De Nordiska länderna har nyligen 2017 presenterat ett förslag till Nordisk Samekonvention. Men, kan man tro på allt som står i förslaget till Samekonvention?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Konvention gällande direkt i en stat

Vissa stater som USA och Ryssland brukar vara ytterst försiktiga att skriva under internationella konventioner. Faktum är att de ratificerar ganska få internationella avtal.

En av anledningarna är att i dessa stater blir konventionen som ratificerats direkt gällande lag. Man kan säga att i dessa stater överlämnar staterna lagstiftningen till det internationella samhället. Sedan är det upp till dessa länders domstolar att tolka en konvention om det uppstår tvist om vad som gäller.

Dessa stater brukar kallas i folkrätten för monistiska i sin syn på internationella konventioner.  I enlighet med denna syn finns det inte behov av att införliva en konvention i det nationella rättsliga systemet. Konventionen blir gällande nationell rätt i och med att den är ratificerad och har trätt i kraft enligt folkrätten.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Nordisk Samekonvention blir inte direkt gällande i Sverige eller Norden

Andra stater som Sverige och de Nordiska länderna har ett dualistiskt system. Det innebär att när en konvention har skrivits under blir den inte gällande. Konventionen måste först i dessa stater införlivas genom en lag.

Tanken är att lagtexten skall återspegla konventionen. Men, det är inte konventionen i sig som blir gällande rätt. Det är lagen om konventionen som blir gällande rätt. Sedan är det upp till domstolarna att tolka lagtexten och förarbeten till lagtexten vid en tvist.  Konventionen räknas i och för sig en del av lagtextens förarbeten.

Om Sverige ratificerar en Samekonvention så är det inte samekonventionen i sig som blir gällande rätt. Det är först när konventionen införlivas i svenskt rättssystem som konventionen blir gällande rätt, eller rättare sagt lagen om konventionen.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Nordisk Samekonvention och Samelag är inte samma sak

Det finns många exempel där Sverige har ratificerat en konvention och nationell rätt stämmer inte alltid överens med konventionen. Ett klassiskt exempel är FN:s Barnkonvention. Barnkonventionen har ratificerats av Sverige men utgör bara en rekommendation till exempelvis kommuner och sociala myndigheter. Detta därför FN:s Barnkonvention inte är lag i Sverige.

Det finns också många exempel när en konvention förminskats när konventionen införlivats i svenskt rättssystem.  Ett klassiskt exempel på detta är konventionerna om rättshjälp.  Rättshjälp är viktig för principen om allas likhetinför lagen. I konventionen står att alla skall ha rätt till rättshjälp. Rättshjälpskonventionen har införlivats i svensk rätt genom Rättshjälpslagen. I lagtexten finns ett stort antal begränsningar allt sedan den första lagen på 1920-talet till den nu gällande. Den senaste rättshjälpslagen är dessutom subsidiärt gällande till försäkringar. I praktiken innebär detta att den enskildes behov av rättsskydd bli beroende av de försäkringsvillkor som bolagen fastställer. Det innebär i praktiken att inte alla har rätt till rättshjälp som det står i konventionen. Detta i sin tur leder till att alla inte är lika inför lagen.

Om Sverige skulle ratificera förslaget till Nordisk Samekonvention så måste konventionen införlivas i svensk lagstiftning. Detta kan innebära att lagen om samekonventionen kan vara avsevärt mer begränsad än själva samekonventionen.

Ett exempel kan vara att i konventionsförslaget står att Sametinget har rätt till konsultation med regering i samiska frågor. I lagtexten kan samiska frågor definieras innebärande att det kan bli bara några få frågor som Sametinget kan konsultera med regeringen om.

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.