Finland måste stärka samiska rättigheter oberoende av Nordisk Samekonvention av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Ny finsk rapport om samiska rättigheter

Den 25:e januari 2017 har en internationell forskargrupp om samiska rättigheter lämnat sin slutrapport till finska regeringen. Slutrapporten har ingått i den finska regeringens utvärdering och analys för att stödja beslutsfattande.

Målet för den internationella forskargruppen var att ta en närmare titt på de utmaningar som finska staten har för att främja samiska rättigheter i förhållande till samernas ställning i folkrätten och i den finska grundlagen.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Lagstiftaren i Finland måste bli mer medveten om samerna

En första slutsats som forskargruppen drar är att lagstiftaren i Finland måste bli mer medveten om samerna och samiska rättigheter. Utan medvetenhet att samerna existerar kan inte samernas framtida kultur tryggas och säkerställas. Säkerställning av samernas kultur och framtid måste göras i lagstiftning.

Med att lagstiftaren i Finland måste bli mer menas att riksdagen, riksdagsutskott, regering, regeringskansli och utredningar måste bli mer medvetna om samernas existens och ta hänsyn till samerna i deras förslag och beslut.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Finland måste stärka samiska rättigheter

Forskargruppen har kommit fram till att samernas ställning i internationell rätt och finska grundlagen kräver att samiska rättigheter stärks i Finland. Detta oberoende av om Finland ratificerar ILO konvention 169 eller 2017 års Förslag till Nordisk Samekonvention.

Forskargruppen lämnar också flera förslag till hur samiska rättigheter i finsk lagstiftning kan stärkas.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Andra länder ligger före Finland i urfolkrätt

Den internationella forskargruppen har jämfört samernas rättigheter i Finland med en rad nyckelländer. De nyckelländer som ingått i studien är Nya Zeeland, Kanada och latinamerikanska länder. Forskargruppen har här kommit fram till att flera länder har en djärvare och mer långtgående lagstiftning om exempelvis samförvaltning av landområden.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Öka finska Sametingets konsultationsstatus

Rapporten ger stöd till finska regeringens förslag 2014 att införa striktare skyldighet att konsultera med samerna genom en ändring av Lagen om sametinget. Nuvarande skyldighet i lag för finska staten att konsultera med samerna är för urvattnad. Detta skulle enligt forskargruppen vara ett sätt att utvidga samernas självbestämmande.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Rekommenderar att Finland ratificerar Nordisk Samekonvention och ILO 169

Forskargruppen rekommenderar att Finland ratificerar Nordisk Samekonvention och ILO 169 om urfolks rättigheter. En finsk anslutning till ILO-konventionen och den nordiska samekonventionen anses förtydliga och stärka samernas rättsliga ställning enligt forskarna.

Forskarna betonar att Förslag till Nordisk Samekonvention skulle klargöra bättre vem som är att betrakta som same i Finland. Nuvarande samedefinition i Finland inkluderat överklaganden och olika domstolsbeslut har gjort definitionen ganska oklar.

Forskarna betonar också att finsk ratificeringen av ILO: s konvention nr 169 inte kräver att samerna garanteras en äganderätt till mark. Men, att samerna innehar starka nyttjanderätter och effektivt deltagande i förvaltningen av mark skulle överensstämmer med ILO: s konvention nr 169.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Vilka ingick I den internationell forskargrupp om samiska rättigheter i Finland

Jur.dr. Leena Heinämäki, (Lapplands Universitet), Jur. kand. Laura Olsén (Lapplands Universitet), Professor Christina Alard (Luleå Tekniska Universitet), Pol.Dr. Sanna Valkonen (Lapplands Universitet), Professor Alexandra Xanthaki (Brunel Law School), Professor Ulf Mörkenstam (Stockholm Universitet), Professor Nigel Bankes (University of Calgary), Professor Jacinta Ruru, (University of Otago), Professor Jéremie Gilbert (University of East London), Professor Per Selle, (Bergens universitet) och Professor Audra Simpson (Columbia University).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Läsa mer?

Forskarrapporten i PDF format kan du läsa här om du kan finska?

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.