Beräkningen av antalet samer i Sverige av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Den officiella siffran över antalet samer i Sverige är 17.500 samer. Men, hur har samerna beräknats i Sverige?

1749 Sverige inför ett befolkningsregister

Den svenska staten införde världens första nationella befolkningsregister genom att etablera Tabellverket år 1749. Andra europeiska länder skulle under 1800-talet komma att följa efter Sverige och inrätta institutioner för befolkningsstatistik.

Till en början var inte Tabellverket särskilt intresserat av etnicitet. Tabellverket inriktade sig i stället på uppgifter om födda, ålder, äktenskap, döda osv d.v.s. generell statistik för Sveriges befolkning.

Det ska tilläggas att svenska staten hade, liksom andra länder, sedan flera hundra år tillbaka fastighetsregister (Jordbok) som låg till grund för skattläggning av befolkningen. Även samernas marker skattlades och kom då att kallas för ”Lappskatteland”.

1805 Sverige börjar registrera samer

År 1805 började Tabellverket registrera antalet samer. Men, redan år 1755 inlämnade riksdagsmannen och pastorn Carl Solander från Piteå ett förslag till Tabellverket om registrering av samer.

Insamling gjordes av prästerna genom att utdrag från kyrkoböckerna som skickades in till Tabellverket. Tabellverket var således beroende av kyrkan och prästerskapet för sin statistik. I andra länder kom institutioner för befolkningsstatistik att genomföra sina egna insamlingar av data för befolkningsstatistik. Sverige kom således på ett tidigt stadium att skilja sig ut från andra länder i sättet av datainsamling för befolkningsstatistik.

Det var således prästerna som bedömde om en person var same eller inte.

1858 Statistiska Centralbyrån (SCB)

Statistiska Centralbyrån (SCB) inrättades år 1858. I och med tillkomsten av SCB förändras befolkningsstatistiken och som påverkar utformandet av kyrkböckerna. Prästerna förblev således uppgiftslämnare till SCB.

Fredagen den 13 maj 1921 beslutade Sveriges Riksdag att inrätta en institution för rasforskning var den första i världen. Rasbiologiska institutet var inriktat på att kunna särskilja raserna i Sverige. Därför kom Rasbiologiska institutet att granska prästernas registrering av samer och kom fram till att SCBs befolkningsstatistik över samer inte stämde.  Rasbiologiska institutet menade att ett stort antal samer inte fanns med i SCBs material.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

1945 Europa undantar minoriteter

I hela Europa, inkluderat Sverige, finns det ingen aktuell statistik på etniska minoriteter.  Åtminstone inte efter 1945.  Före år 1945 fanns i olika länder i Europa folkräkningar och statistik på etniska befolkningsgrupper. Men, i och med andra världskrigets slut med i minne utrotning av judar och Holocaust förbjöds eller försvann registrering av etniska minoriteter.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

1805  – 1975 Världens mest stabilaste folk

Det officiella antalet samer kom att vara oförändrat till i stort sett 10 000 individer under 170 år från 1805 till 1975. Befolkningsmässigt skulle man kunna konstatera att samerna var världens mest stabila folk befolkningsmässigt. Men, att samernas antal skulle vara oförändrat under 170 år skulle åter komma att ifrågasättas år 1975.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

1975 Samernas antal fördubblas

Det officiella antalet samer kom att vara oförändrat till i stort sett 10 000.

1975 gjordes en beräkning av antalet samer och som resulterade i att antalet samer fördubblades på en natt till 17 500 samer.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hur gjordes beräkningen 17 500 samer?

Antalet samer beräknas till 17 500 personer. Men, hur gjordes beräkningen?

Undersökningen gjordes på ett ganska enkelt sätt. Man utgick från renmärkesregistret. Renmärkesregistret är ett register över de personer som äger ett renmärke. Från registret gjordes ett urval. Därefter gick forskaren tillbaka två generationer och fick fram de ursprungliga anfäderna. Därefter gick forskaren fram två generationer till år 1975 och fick fram antalet släktingar till de ursprungliga anfäderna. Dessa släktingar gångrades med antalet renmärkesinnehavare år 1975 och resultatet blev 17 500 personer.

Resultatet presenterades i en statlig utredning. 17 500 personer kom därmed att bli Sveriges officiella siffra över antalet samer.

Det är viktigt att påpeka att summan 17 500 samer var endast är en beräkning på antalet samer och inte en samisk folkräkning. Dock har beräkningen kommit att bli Sveriges officiella siffra över antalet samer.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.