Antalet samer i Sverige är 41 721 enligt Södra Lapplands forskningsenhet av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Södra Lapplands forskningsenhets beräkning av antalet samer

År 2004 gjorde Södra Lapplands forskningsenhet en beräkning av antalet samer. Beräkningen gick till på följande sätt:

Södra Lapplands forskningsenhet utgick inledningsvis från individer som uppgav renskötsel som huvudsaklig syssla i folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990. Folk- och bostadsräkningar genomfördes vart 5 år.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet renskötare vid Folk- och bostadsräkning

1960 års Folk- och bostadsräkning uppgav 1045 personer att de har renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

1970 års Folk- och bostadsräkning uppgav ytterligare 115 personer att de har renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

1975 års Folk- och bostadsräkning uppgav i tillägg 40 personer att de har renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

1980 års Folk- och bostadsräkning uppgav ytterligare 75 personer att de har renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

1985 års Folk- och bostadsräkning uppgav i tillägg 50 personer att de har renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

1990 års Folk- och bostadsräkning uppgav ytterligare 55 personer att de har renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

Antalet renskötare från folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990 uppgick till 1 380 individer att de har renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla. I Södra Lapplands forskningsenhet beräkning framgår inte varför 1960 års Folk- och bostadsräkning saknas i sammanställningen av antalet samer.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

1993 års röstlängd till Sametinget

Södra Lapplands forskningsenhet tog därefter in i beräkningen av antalet samer 1993 års röstlängd till Sametinget.  1993 års röstlängd till Sametinget omfattade 5 390 personer som ansåg sig vara samer och talade samiska i hemmet eller gjorde sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet.

Av 1993 års röstlängd till Sametinget utvalde Södra Lapplands forskningsenhet 2761 individer.

Antalet individer från 1993 års röstlängd till Sametinget på 2761 och 1 380 individer från folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990 utgjorde dessa tillsammans 4141 personer.

I Södra Lapplands forskningsenhet beräkning framgår inte varför 2003 års röstlängd till Sametinget saknas i sammanställningen av antalet samer

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

1997 års röstlängd till Sametinget

Södra Lapplands forskningsenhet tog därefter in i beräkningen av antalet samer 1997 års röstlängd till Sametinget.  1997 års röstlängd till Sametinget omfattade 5 991 personer som ansåg sig vara samer och talade samiska i hemmet eller gjorde sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet.

Av 1997 års röstlängd till Sametinget utvalde Södra Lapplands forskningsenhet 268 individer.

Antalet individer från 1993 års röstlängd till Sametinget på 2761 och från 1997 års röstlängd till Sametinget på 268 och 1 380 individer från folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990 utgjorde dessa tillsammans 4409 personer.

I Södra Lapplands forskningsenhet beräkning framgår inte varför 2003 års röstlängd till Sametinget saknas i sammanställningen av antalet samer.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

1998 års yrkesregister

Södra Lapplands forskningsenhet tog därefter in i beräkningen av antalet renskötare i Jordbruksverkets yrkesregister från år 1998. Antalet renskötare uppgick till 1290 personer.

Antalet individer från 1993 års röstlängd till Sametinget på 2761 och antalet personer från 1997 års röstlängd till Sametinget på 268 och 1 380 individer från folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990, samt Jordbruksverkets yrkesregister från år 1998 om 1290 personer utgjorde dessa tillsammans 5699 personer.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

SCB:s flergenerationsregister

Södra Lapplands forskningsenhet tog därefter hjälp av SCB:s flergenerationsregister, Uppgifterna i SCB:s flergenerationsregister kommer från Skatteverkets folkbokföringsregister och utgör en del av registret över totalbefolkningen (RTB).

Utifrån SCB:s flergenerationsregister kunde följande beräkningar göras;

Antal förfäder 4622

Antal syskon 5725

Antal barn och barnbarn 25675

Antal samer är 5699 + 4622 + 5725 + 25675 = 41 721

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Detaljerad beskrivning av hur antalet samer räknades ut

En detaljerad beskrivning av hur Södra Lapplands Forskningsenhet gjort beräkningen av antalet samer finns att läsa i artikeln ”Construction of a database on health and living conditions of the Swedish Sami population”, Befolkning och bosättning i norr – Etnicitet, identitet och gränser i historiens sken, Umeå 2004.

Det är viktigt att påpeka att Södra Lapplands Forskningsenhet gjorde en beräkning av antalet samer år 2004. Det var således inte en folkräkning.

Anthem of Liverpool Football Club ”Du kommer aldrig gå ensam” på samiska med traditionell samisk jojk “It goasse okto don”.

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá¡ suolggai Sámieanan

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.