Umesamer räknas inte som samer i Norge av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

55 600 samer enligt Statistiska Centralbyrån i Norge

Enligt Statistiska Centralbyrån i Norge är antalet samer i Norge 55 600. Det ska dock framhållas att det är en beräkning och inte en folkräkning av antalet samer i Norge. Men, beräkningen inkluderar inte Umesamer i Norge?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hur beräknar Statistiska Centralbyrån i Norge antalet samer?

Statistiska Centralbyrån i Norge använder sig av en unik beräkningsmetod. Det är en beräkningsmetod som inte finns någonstans annanstans i världen.

Beräkningsmetoden utgår från antalet bosatta i områden i Norge där norska Sametinget beviljar medel för näringsutveckling, (Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling), Dessa områden kallas för STN-områden. STN-områden är områden där norska sametinget bedömt det viktigt att bevara och utveckla samisk kultur och näringsliv. Bidrag till STN- områden utgår från en fond som upprättades år 1975 av norska riksdagen (Stortinget). STN-området omfattar 21 kommuner och 10 komundelsområden.

STN-Områden i Norge som grund för antalet samer

 

Beräkningsmiss av Statistiska Centralbyrån i Norge?

Statistiska Centralbyrån i Norge beräknar vidare bara vissa områden norr om Umesamerna. I den norska Statistiska Centralbyrån siffror räknas således inte Umesamisktområdet in. Det innebär att alla Umesamer faller bort i beräkningen av antalet samer. En norsk beräkningsmiss med andra ord?

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá¡ suolggai Sámieanan

Pitesamer räknas inte som samer i Norge av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer i Norge

Enligt Statistiska Centralbyrån i Norge är antalet samer i Norge 55 600. Det ska dock framhållas att det är en beräkning och inte en folkräkning av antalet samer i Norge. Men, beräkningen inkluderar inte Pitesamer i Norge?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hur beräknar Statistiska Centralbyrån i Norge antalet samer?

Statistiska Centralbyrån i Norge använder sig av en unik beräkningsmetod. Det är en beräkningsmetod som inte finns någonstans annanstans i världen.

Beräkningsmetoden utgår från antalet bosatta i områden i Norge där norska Sametinget beviljar medel för näringsutveckling, (Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling), Dessa områden kallas för STN-områden. STN-områden är områden där norska sametinget bedömt det viktigt att bevara och utveckla samisk kultur och näringsliv. Bidrag till STN- områden utgår från en fond som upprättades år 1975 av norska riksdagen (Stortinget). STN-området omfattar 21 kommuner och 10 komundelsområden.

STN-Områden i Norge som grund för antalet samer

 

Beräkningsmiss av Statistiska Centralbyrån i Norge?

Statistiska Centralbyrån i Norge beräknar vidare bara vissa områden norr om Pitesamerna. I den norska Statistiska Centralbyrån siffror räknas således inte Pitesamisktområdet in. Det innebär att alla Pitesamer faller bort i beräkningen av antalet samer. En norsk beräkningsmiss med andra ord?

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá¡ suolggai Sámieanan

Sydsamer räknas inte som samer i Norge av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

55 600 samer enligt Statistiska Centralbyrån i Norge

Enligt Statistiska Centralbyrån i Norge är antalet samer i Norge 55 600. Det ska dock framhållas att det är en beräkning och inte en folkräkning av antalet samer i Norge. Men, beräkningen inkluderar inte sydsamer i Norge?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hur beräknar Statistiska Centralbyrån i Norge antalet samer?

Statistiska Centralbyrån i Norge använder sig av en unik beräkningsmetod. Det är en beräkningsmetod som inte finns någonstans annanstans i världen.

Beräkningsmetoden utgår från antalet bosatta i områden i Norge där norska Sametinget beviljar medel för näringsutveckling, (Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling), Dessa områden kallas för STN-områden. STN-områden är områden där norska sametinget bedömt det viktigt att bevara och utveckla samisk kultur och näringsliv. Bidrag till STN- områden utgår från en fond som upprättades år 1975 av norska riksdagen (Stortinget). STN-området omfattar 21 kommuner och 10 komundelsområden.

STN-Områden i Norge som grund för antalet samer

 

Beräkningsmiss av Statistiska Centralbyrån i Norge?

Statistiska Centralbyrån i Norge beräknar vidare bara vissa områden norr om Saltfjället. I den norska Statistiska Centralbyrån siffror räknas således inte samer söder om Saltfjället in. Det innebär att alla Sydsamer faller bort i beräkningen av antalet samer eftersom sydsamiskt område sträcker sig från Saltfjället och söderut. En norsk beräkningsmiss med andra ord?

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá¡ suolggai Sámieanan

Antalet samer i Norge av Lars-Nila Lasko

Ingen folkräkning av antalet samer i Norge

Det finns ingen folkräkning av antalet samer i Norge. Anledningen är att Norge inte har en etnisk registrering och det har inte heller skett en folkräkning av antalet samer i Norge. Det finns inte heller en definition på vem som är same i Norge.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

15 000 samer i norska Sametingets röstlängd

Det som finns är norska Sametingets röstlängd som talar om vilka som är valbara och kan rösta till Sametinget. Röstlängden innehåller drygt 15 000 röstberättigade samer. Röstlängden baserar sig på följande kriterier förutom att personen skall vara över 18 och bosatt i Norge:

  1. Har samiska som hemspråk, eller
  2. Har eller har haft föräldrar, mor- eller farföräldrar eller dessas föräldrar som har samiska som hemspråk, eller
  3. Barn till någon person som står eller har stått i röstlängden.
Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

10 000 samer i Norge enligt svensk beräkningsmetod

Antalet samer i Sverige är 17.500. En beräkning som baserar sig på innehavare av renmärke och deras släktingar.  Antalet renmärkesinnehavare och deras släktingar är avsevärt lägre i Norge än i Sverige. Om man använder den svenska beräkningsmetoden finns omkring 10.000 samer i Norge.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

55 600 samer enligt Statistiska Centralbyrån i Norge

Svenska Wikipedia uppger att det finns 52000-58000 samer i Norge och norska Wikipedia uppger 40.000 samer i Norge.

Statistiska Centralbyrån i Norge har dock år 2015 beräknat antalet samer till 55 600 samer. Det ska dock framhållas att det är en uppskattning och inte en folkräkning av antalet samer för begränsade områden i Norge.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hur beräknar Statistiska Centralbyrån i Norge antalet samer?

Statistiska Centralbyrån i Norge använder sig av en unik beräkningsmetod. Det är en beräkningsmetod som inte finns någonstans annanstans i världen.

Beräkningsmetoden utgår från antalet bosatta i områden i Norge där norska Sametinget beviljar medel för näringsutveckling, (Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling), Dessa områden kallas för STN-områden. STN-områden är områden där norska sametinget bedömt det viktigt att bevara och utveckla samisk kultur och näringsliv. Bidrag till STN- områden utgår från en fond som upprättades år 1975 av norska riksdagen (Stortinget). STN-området omfattar 21 kommuner och 10 komundelsområden.

STN-Områden i Norge som grund för antalet samer

 

Statistiska Centralbyrån i Norge beräknar enbart  Nord- och Lulesamer

Statistiska Centralbyrån i Norge beräknar vidare bara vissa områden norr om Saltfjället. I den norska Statistiska Centralbyrån beräkning av antalet samer finns således inte medtaget Pitesamer, Umesamer, Sydsamer eller delar av Östsamiskt område!

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá¡ suolggai Sámieanan

Antalet samer är 70 000 samer enligt Umeå Universitet av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer var konstant under 170 år

År 1805 började tabellverket föra statistik över antalet samer. Senare togs den uppgiften över av SCB fram till 1945. Under åren 1805 fram till 1975, d.v.s. under 170 år, var samernas antal konstant 10 000 personer.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer fördubblas år 1975

År 1975 genomför den svenska staten en utredning om samerna. Utredningen kommer fram till att samernas antal är 17 500 personer. Det är viktigt att påpeka att det var enbart fråga om en beräkning och inte en folkräkning.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer ökas 2005

Samiskt Informationscenter börjar 2005 avrunda antalet 17 500 samer i Sverige till 20 000 personer. 20 000 samer har sedan dess blivit Sveriges officiella siffra över antalet samer i Sverige.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer tredubblas år 2004

År 2004 genomför Södra Lapplands forskningsenhet en omfattande studie över antalet samer. Forskningsenheten kommer fram till att det finns 41 721 samer i Sverige år 2004.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hur beräknades antalet samer av Södra Lapplands forskningsenhet?

År 2004 gjorde Södra Lapplands forskningsenhet en beräkning av antalet samer.  Södra Lapplands forskningsenhet utgick inledningsvis från individer som uppgav renskötsel som huvudsaklig syssla i folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990. Södra Lapplands forskningsenhet tog därefter in i beräkningen av antalet samer 1993 och 1997 års röstlängder till Sametinget. Slutligen lades till antalet renskötare i Jordbruksverkets yrkesregister från år 1998.

Södra Lapplands forskningsenhet tog därefter hjälp av SCB:s flergenerationsregister för beräkning av antalet fäder, syskon, barn och barnbarn. Efter alla beräkningar kom Södra Lapplands forskningsenhet fram till att det måste finnas 41 721 samer i Sverige år 2004.

 

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Vad beräknade Södra Lapplands forskningsenhet?

Var det antal samer som Södra Lapplands forskningsenhet beräknade?

Utgått från renskötare

Södra Lapplands forskningsenhet har utgått från de personer som haft renskötsel som huvudsakligt yrke i samtliga folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990, samt i Jordbruksverkets yrkesregister över renskötare från år 1998

Utgått från samisktalande

Södra Lapplands forskningsenhet har vidare utgått från röstlängden till Sametinget, d.v.s. från samisktalande. Nu är det känt från språkforskningen att samiska har huvudsakligen blivit bevarande bland renskötarfamiljer. Detta även om man går två generationer tillbaka.

Beräknat från 47%  renskötare

Av index­personerna på 5699 individer som man beräknar fäder syskon, barn och barnbarn är 2670 renskötare eller 47 %. Nästan hälften av indexpersonerna, dvs utgångspersonerna, för att beräkna antalet samer har således haft renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

Nu hör det till saken att det är allmänt känt att antalet renskötare är en minoritet i minoriteten och inte 47 %. De övriga 53 % har, av som framgått ovan, majoriteten en nära anknytning till renskötsel.

Södra Lapplands forskningsenhet beräknade huvudsakligen renskötare och deras släktingar

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Beräkning av renskötare och deras släktingar

Södra Lapplands forskningsenhets beräkningar är nästan 15 år gammal. Med en årlig befolkningstillväxt så bör det således finnas fler än 41 721 samer i dag.

Om 41 721 är beräknade huvudsakligen utifrån renskötare och deras släktingar innebär detta att antalet samer måste vara mångfalt fler.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Nu blir antalet samer 70 000 samer

Forskare vid Umeå universitet har i en annan beräkning kommit fram till att det finns 70 000 samer i Sverige.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hur beräknade Umeå universitet antalet samer?

Professor Peter Sköld på Centrum för samisk forskning Vaartoe vid Umeå universitet gjorde år 2013 en uppgradering av Södra Lapplands forskningsenhets beräkningar av antalet samer. Det Professor Peter Sköld var att lägga till en beräkning av antalet barn till Södra Lapplands forskningsenhets beräkningar. Antalet samer blir då 70 000 enligt Sköld.

Men, det ska tilläggas att det är inga exakta beräkningar som Centrum för samisk forskning gjort. Det är endast en uppskattning.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Kan en mer korrektare beräkning göras av antalet samer?

Det går att göra en uppdaterad beräkning av antalet samer.

Men, en ny beräkning kommer aldrig att tala om exakt hur många samer det finns. Det kommer alltid att vara fråga om beräkningar och uppskattningar. Anledning till detta är att Sverige inte har folkräkningar baserade på etnicitet som exempelvis Australien har. Sverige för inte ens register baserade på etnicitet om man borttar Sametingets röstlängd. Ett ytterligare problem är att det inte finns någon definition på vem som är same

För att få fram ett mer rimligt tal på hur många samer det finns måste således en samisk folkräkning göras. För detta fordras att samisk identitet definieras.

Ett eventuellt alternativ för att uppdatera antalet samer är att göra en beräkning med SCB:s flergenerationsregister för beräkning av antalet fäder, syskon, barn och barnbarn med Sametingets röstlängd som grund.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá¡ suolggai Sámieanan