Antalet samer är 70 000 samer enligt Umeå Universitet av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer var konstant under 170 år

År 1805 började tabellverket föra statistik över antalet samer. Senare togs den uppgiften över av SCB fram till 1945. Under åren 1805 fram till 1975, d.v.s. under 170 år, var samernas antal konstant 10 000 personer.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer fördubblas år 1975

År 1975 genomför den svenska staten en utredning om samerna. Utredningen kommer fram till att samernas antal är 17 500 personer. Det är viktigt att påpeka att det var enbart fråga om en beräkning och inte en folkräkning.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer ökas 2005

Samiskt Informationscenter börjar 2005 avrunda antalet 17 500 samer i Sverige till 20 000 personer. 20 000 samer har sedan dess blivit Sveriges officiella siffra över antalet samer i Sverige.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer tredubblas år 2004

År 2004 genomför Södra Lapplands forskningsenhet en omfattande studie över antalet samer. Forskningsenheten kommer fram till att det finns 41 721 samer i Sverige år 2004.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hur beräknades antalet samer av Södra Lapplands forskningsenhet?

År 2004 gjorde Södra Lapplands forskningsenhet en beräkning av antalet samer.  Södra Lapplands forskningsenhet utgick inledningsvis från individer som uppgav renskötsel som huvudsaklig syssla i folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990. Södra Lapplands forskningsenhet tog därefter in i beräkningen av antalet samer 1993 och 1997 års röstlängder till Sametinget. Slutligen lades till antalet renskötare i Jordbruksverkets yrkesregister från år 1998.

Södra Lapplands forskningsenhet tog därefter hjälp av SCB:s flergenerationsregister för beräkning av antalet fäder, syskon, barn och barnbarn. Efter alla beräkningar kom Södra Lapplands forskningsenhet fram till att det måste finnas 41 721 samer i Sverige år 2004.

 

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Vad beräknade Södra Lapplands forskningsenhet?

Var det antal samer som Södra Lapplands forskningsenhet beräknade?

Utgått från renskötare

Södra Lapplands forskningsenhet har utgått från de personer som haft renskötsel som huvudsakligt yrke i samtliga folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990, samt i Jordbruksverkets yrkesregister över renskötare från år 1998

Utgått från samisktalande

Södra Lapplands forskningsenhet har vidare utgått från röstlängden till Sametinget, d.v.s. från samisktalande. Nu är det känt från språkforskningen att samiska har huvudsakligen blivit bevarande bland renskötarfamiljer. Detta även om man går två generationer tillbaka.

Beräknat från 47%  renskötare

Av index­personerna på 5699 individer som man beräknar fäder syskon, barn och barnbarn är 2670 renskötare eller 47 %. Nästan hälften av indexpersonerna, dvs utgångspersonerna, för att beräkna antalet samer har således haft renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

Nu hör det till saken att det är allmänt känt att antalet renskötare är en minoritet i minoriteten och inte 47 %. De övriga 53 % har, av som framgått ovan, majoriteten en nära anknytning till renskötsel.

Södra Lapplands forskningsenhet beräknade huvudsakligen renskötare och deras släktingar

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Beräkning av renskötare och deras släktingar

Södra Lapplands forskningsenhets beräkningar är nästan 15 år gammal. Med en årlig befolkningstillväxt så bör det således finnas fler än 41 721 samer i dag.

Om 41 721 är beräknade huvudsakligen utifrån renskötare och deras släktingar innebär detta att antalet samer måste vara mångfalt fler.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Nu blir antalet samer 70 000 samer

Forskare vid Umeå universitet har i en annan beräkning kommit fram till att det finns 70 000 samer i Sverige.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hur beräknade Umeå universitet antalet samer?

Professor Peter Sköld på Centrum för samisk forskning Vaartoe vid Umeå universitet gjorde år 2013 en uppgradering av Södra Lapplands forskningsenhets beräkningar av antalet samer. Det Professor Peter Sköld var att lägga till en beräkning av antalet barn till Södra Lapplands forskningsenhets beräkningar. Antalet samer blir då 70 000 enligt Sköld.

Men, det ska tilläggas att det är inga exakta beräkningar som Centrum för samisk forskning gjort. Det är endast en uppskattning.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Kan en mer korrektare beräkning göras av antalet samer?

Det går att göra en uppdaterad beräkning av antalet samer.

Men, en ny beräkning kommer aldrig att tala om exakt hur många samer det finns. Det kommer alltid att vara fråga om beräkningar och uppskattningar. Anledning till detta är att Sverige inte har folkräkningar baserade på etnicitet som exempelvis Australien har. Sverige för inte ens register baserade på etnicitet om man borttar Sametingets röstlängd. Ett ytterligare problem är att det inte finns någon definition på vem som är same

För att få fram ett mer rimligt tal på hur många samer det finns måste således en samisk folkräkning göras. För detta fordras att samisk identitet definieras.

Ett eventuellt alternativ för att uppdatera antalet samer är att göra en beräkning med SCB:s flergenerationsregister för beräkning av antalet fäder, syskon, barn och barnbarn med Sametingets röstlängd som grund.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá¡ suolggai Sámieanan

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.