Anders Botin år 1757 och samernas ursprung i södra Sverige av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg
Samerna ursprungsfolk i Sverige

Juristen och historikern Anders Botin,  (1724–1790) utgav i Stockholm år 1757 ”Utkast Till Svenska Folkets Historia”, (Volym 1). Historieboken inleds med att Botin konstaterar att svenskarna invandrade till Sverige, som då beboddes av samer. Samerna det urfolk som svenskarna således mötte när de anlände till Skandinavien. Att Botin var övertygad om detta framgår av att han använder ord som ”utan tvifvel”.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Sameland sträckte sig över hela Sverige

I Botins historiebok om svenska folket beskriver han att samerna bodde över hela Sverige när svenskarna ankom till Skandinavien. Historikern Anders Botin använder sig av både utländska och svenska skriftliga källor som stöd för sitt påstående.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Äldre namn ”Fenno”, ”Fenni”, ”Finnar”, ”Fennorum” på samerna

Cornelius Tacitus var romarrikets främsta historiker och den förste som omnämner ”Fenni” om ett folk i norr i sitt verk om Germania år 98. Tacitus använder ordet för att beskriva ett jägarfolk som bor i kåtor.

I fornnordiskan och isländska sagor kallades samerna för ”Finni” eller ”Finnar”. Ordet ”finnar” är det gamla skandinaviskt germanska eller fornnordiska ordet för samer. I Norge heter det fortfarande ”Finnmark” (Nordligaste länet i Norge), Finnebiff (Renskav) etc och samerna kallades tidigare för finnar i Norge. Det nordligaste länet i Norge ”Finnmark” betyder således Samemark.

Utifrån ett tidigt germanska ”Fenno” och”Fenni” (fenþn-, finn-) kan härledas betydelsen ”finna, vandra, ströva”. Folkgruppen Fenno skulle i så fall ha betydelsen ”Vägvisare”, Finnare” eller ”Vandrarfolk”. Enligt Hultman och andra språkforskare är ordet ”finne” av samma rot  som verbet ”finna” och betyder ursprungligen ”finnare” eller ”jägare”. Med andra ord kan Fenno  vara synonymt med jägarfolk.

Jämför även det germanska förnamnet Finn som beteckning för jägare. Förnamnet Finn kunde även åsyfta att det var en same.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Finnaithe, Finaitae, Fjällfinnar, Lappar och Finnar som beteckning för samerna i Sverige

Historikern Anders Botin använder sig i sin bok av flera namn på samerna som Fjällfinnar, Lappar och Finnar. Vid en första anblick kan man tro att det är Finländare som Botin menar. Dock passar orden Fjällfinnar och Lappar inte helt in på Finländare. Inte heller passar hans utländska källors beskrivning ”Finaitae” och ”Finnar” in på Finländare.

Det är uppenbart att Botin menar samerna när han talar om Finnar. Men, det kan inte heller uteslutas att han ser samerna och Finländarna som ett folk.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Gotiska källor

Historikern Anders Botin hänvisar till den Gotiske historieskrivaren Jornandes beskrivning över Finaitae som ett folkslag i Sverige. Jornandes eller Jordanis var en Östgotisk historiker som levde på 500-talet vid Donau. Han skrev bland annat år 551 handskriften ”De origine actibusque Getarum (”Goternas ursprung och bedrifter”) eller Getica.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Småland hette tidigare Sameland

Botin säger vidare  ”Hela Småland har tillförne hetat Finnland, hvar af nu ett enda Härad behållit namnet Finved” ,( Utkast Till Svenska Folkets Historia s. 10).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Kalmar låg i Sameland

Anders Botin hänvisar också till den arabiske historikern Ismael Abulseda (1273-1333) som en av sina källor. Ismael Abulseda föddes i Damaskus 1273 och levde till omkring 1333. Han härstammade från brodern till den kände arabiske krigsföraren Saladin, som han hyllade i flera av sina verk. Botin skriver ”Ismael Abulseda, en Arabisk Auctor , sätter Calmarc i Finmarken”. Sannolikt är det en karta som Botin hämtar sin uppgift från. Ismael Abulseda var inte bara historiker utan även geograf,( Utkast Till Svenska Folkets Historia s. 10).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Kung Birgers resa genom Sameland (Småland)

Historikern Anders Botin Botin hänvisar svenska historiska källor och skriver ”I en gammalt historisk Beskritning säges Konung Birger hafva rest ifrån Skåne till Nyköping genom Finland och Öster-Göthland”.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Kung Buggo – Samernas konung i Småland

Även i andra historiska källor hittar historikern Anders Botin stöd för att samerna tidigare bebott Småland. Botin uttalar i ”Utkast Till Svenska Folkets Historia”;  ” Buggo, Smålänningarnas upproriske anförare kallas i forna Handlingar Konung i Finland”.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Spår av samerna finns kvar i ortnamn i Småland

Historikern Anders Botin hänvisar att spår av samerna finns i ett stort antal ortsnamn och tar som exempel ”Finnveden”, där ”Finn” skulle betyda same.  I detta sammanhang betyder Ved och Veden skog i fornsvenskan. Botin skriver ” Utom detta skola många ordi vårt språk icke igenfinnas till sin Stam utan i Finskan. Detta skälet blifver utan tvifvel det bästa. Ty fast än Oden och dess Folk i alla de länder, som de genomforo och inkräcktade, lika som de Romare, äfven införde sitt språk, skedde dock sådant ej så fullkomligen, att icke ofta många ord och talesätt blefvo behållne efter de förra Invånare

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Ortsnamn som indikationer

Flera historiker har tolkat ortsnamn i södra Finland med ledet ”Lapp” som att samer bott där eller har en samisk anknytning. Liknande gäller för orter i Ryssland med ord som börjar eller slutar på ”Lop”. Flera historiker har anknytit ortsnamnsledet ”Finn” i mellan och södra Sverige till att det har en anknytning till samer.

Personligen anser jag att man skall inta en stor försiktighet när det gäller tolkning av ortsnamn. Framför allt när det gäller tolkning av ortsnamn utifrån ett folk utanför folkets traditionella språk- och bosättningsområde. Det är uppenbart att orter inom samiskt språkområde som Kiruna, Kalix, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå osv kommer från samiskan där ortnamnen har en betydelse på samiska, men inte på svenska. Men, om ortsnamn, utanför det samiska språkområdet, som har en betydelse på samiska så bör man inta en försiktighet i tolkning av ortsnamnets samiska anknytning. Det samma gäller ortsnamn i södra Sverige (Finn-), Södra Finland (Lapp-) eller i olika ryska områden (Lop-) som eventuellt kan tyda på en samisk anknytning.

Namn på orter har oftast en historisk anknytning. Ortsnamns betydelse innebär därför ofta en tolkning av dess historiska betydelse. Orten ”Finnveden” kan ha betydelse av ordet Finn från gammalgermanskan på ”Jägare” och ordet ”Veden” från fornsvenskans ”Skog”. Finnveden kan eventuellt ha betydelse som ”Jägarskogen”. Men, det kan eventuellt ha en anknytning till det fornnordiska namnet ”Finn” för samer.

Ortsnamn på kartor som indikationer

Historikern Anders Botin hänvisar till den arabiske historikern Ismael Abulseda  sätter Kalmar i Finnmark, dvs i Samemark. Det är synnerligen tveksamt om ett namn på en kart från 1300-talet ritad  i Mellanöstern kan ens vara en indikator på att Kalmar låg i Sameland. Personligen så skulle jag inte vilja använda historiker Botins ord ”utan tvifvel”.

Lars-Nila Lasko

History is the science of people
– José Ortega y Gasset

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.