Sven Lagerbring år 1769 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Sven Lagerbring
Sven Lagerbring

Juristen Sven Lagerbring är historikern med många namn. Han var en av 1700-talets främsta historiker. Han föddes den 24:e februari 1707 i Klinta, Skåne och dog den 5:e december 1787. Sven Bring adlades och tog namnet Sven Lager Bring som senare blev Sven Lagerbring.

Som många jurister övergick han till ämnet historia. Det är egentligen två ämnen som ligger mycket nära varandra. För att förstå juridik måste man inte enbart förstå juridikens utveckling utan även historia. Det är ingen tillfällighet att de båda ämnena förenats i ett gemensamt ämne Rättshistoria.

Sven Lagerbring blev professor i historia vid Lunds universitet.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Bring – Känd svensk juristsläkt från Norge

Sven Bring eller Sven Lagerbring kommer ursprungligen från en norsk släkt som genom Mathias Enertssen Bring flyttade till Skåne under 1500-talet. Bland juristen Sven Brings eller Sven Lagerbrings nu levande släktingar är kanske Sveriges främsta folkrättsexpertert juristen Ove Bring. Ove Bring är professor i folkrätt vid Uppsala och Stockholms universitet och ledamot av den permanenta Skiljedomstolen i Haag, förutom uppdrag från UD.

Historieprofessor Sven Bring eller Sven Lagerbring  skall inte förväxlas med en annan historieprofessor Samuel Ebbe Bring från samma släkt.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Dödsdag blev namnsdag

De flesta har nog inte funderat över varför de olika namnen i den svenska almanackan har namnsdag en viss dag. Det finns en historisk grund för att varje dag i almanackan har getts ett visst namn. Historiker Sven Lagerbring dog den 5:e december 1787. För att hedra honom infördes år 1901 den 5:e december som namnsdag för Sven. Fortfarande har alla med namnet Sven namnsdag den  5:e december. Det är första gången en historiker fått en dag på året uppkallad efter sig. En annan som fått sin dödsdag uppkallad efter sig är Sten Sture den äldre med Sten som namnsdag den 14:e december.

År 1901 infördes helt nya namnsdagar i Sverige av Svenska akademin. De som önskar se äldre namn, framför allt latinska namn och helgonnamn, bör se på namnsdagar 1900 och tidigare. Redan år 1905 i samband med unionsupplösningen togs ett norskt förnamn bort. Därefter skedde mycket små förändringar. Den stora revolutionen skedde år 1972 när Vetenskapsakademin förlorade sitt privilegium att ansvara för namnsdagar. Det är sedan 1972 fritt att trycka egna almanackor med egna namn vilket gjort att vi fått en anarki på området. Nu är det möjligt med upp till tre namn namnsdagar per dag.

Dock är det förvånande att ingen samisk namnsdagsalmenacka tryckts upp, förutom Helsingfors universitets namnsdagsalmenacka från 1997. Helsingfors universitets namnsdagsalmenacka är gjord av professor Pekka Sammallahti vid Uleåborgs universitet och Sammallahti innehar faktiskt också upphovsrätten till namnlängden!

Kanske vi i framtiden får en allmän samisk namnsdagsalmenacka i fyra länder där samer bor med namn som Apmut, Áslak, Ailo, Beaivi Biret, Biera, , Lávra, Nila, Nuhtte, Ristin, Sákká och Vuollá?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Svea Rikes Historia

Historieprofessor och juristen Sven Lagerbrings huvudverk var ”Svea Rikes Historia” vars första del utgavs år 1769. Verket bestod av 4 delar som utgavs under hela 14 års tid mellan åren 1769 och 1783. Sista kapitlet som behandlar åren 1460-1463 utgavs först år 1907 av en annan professor i historia vid Lunds universitet Lauritz Weibull.

Första Delen av Svea Rikes Historia innefattar Sverige och svenskarna från början till år 1060, samt utgavs år 1769.

Andra delen av Svea Rikes Historia. innefattar Sverige från år 1060 till 1300, samt utgavs år 1773.

Tredje delen av Svea Rikes Historia innefattar Sverige från 1300 till 1397, samt utgavs år år 1776.

Fjärde delen av Svea Rikes Historia innefattar Sverige från 1397 till 1457, samt utgavs år 1783. Sista kapitlet som behandlar åren 1460-1463 utgavs först år 1907 av en annan professor i historia vid Lunds universitet Lauritz Weibull.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Bibeln och de isländska sagorna var historiska fakta

För Sven Lagerbring och för historikerna före hans tid var berättelserna i bibeln och i de isländska sagorna obestridliga fakta. De var historia från det förgångna som dokumenterats skriftligt. För nordiska historiker beskrev bibeln begynnelsen av mänsklighetens historia för att sedan fortsätta i de isländska sagorna. Oden och asarna var således för Lagerbring historiska personer som verkligen levat.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Isländska sagorna (Íslendingasögur)

På isländska har ordet ”saga” en annan betydelse än det svenska ordet. Saga betyder helt enkelt berättelse eller historia. Men, man måste vara observant att de isländska sagorna skrevs ner på pergament av skrivkunniga munkar på medeltiden, d.v.s. upp till flera århundraden efter de olika historiska händelserna skulle ha inträffat. Sagorna kom således på pränt efter århundraden av muntlig berättartradition där tillägg gjorts, dikt och fantasi under tiden tillkommit, samt fakta försvunnit. I tillägg handlar många av sagorna om områden långt från Island. dvs inte i närområdet. Så, man kan inte betrakta de isländska sagorna som historia eller sanningsenliga berättelser. Även om det kan vara något uns av sanning så bör man således ta de islänska sagorna med en stor nypa salt. Det är således ingen tillfällighet att de isländska sagorna har helt speciell genre inom litteraturen under romankonsten och inte under historia.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg

Oden, Ynglingasagan och nordgermanernas ursprung från Asien

Snorre Sturlassons Heimskringla inleds med Ynglingasagan. Ynglingasagan handlar om germanernas och svenskarnas ankomst till Norden under ledning av Oden.

Tidigare historiker och götesister hade tolkat Ynglingasagan såsom att Oden och Asarna ankom till Norden från Asien. Oden och asarna var för Sven Lagerbring, som omnämnt, historiska personer som verkligen levat.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

På jakt efter Oden och nordgermanernas ursprung

Men, inte enbart historikern Sven Lagerbring var övertygad om Oden och asarna. Den norska upptäcksresande Thor Heyerdahl (1914-2002) var så sent som i början av 2000-talet övertygad att Oden och asarna verkligen levat. Heyerdahl ville dessutom bevisa det.  ”Jakten på Odin” var Thor Heyerdahls sista projekt före han avled i den italienska byn Colla Micheri den 18 april 2002. Thor Heyerdahl är för övrigt kanske mest känd för sina expeditioner med Kon-Tiki och Ra II, där han ville bevisa tidiga kolonisationsresor över haven.

I Ynglingasagan framgår att Odin utvandrade med asarna från Svarta Havet över Tyskland och Danmark fram till Sverige (Gamla Sigtuna). Thor Heyerdahl ville följa rutten och göra utgrävningar i Azov (Азов) vid floden Don, Svarta Havet, i Ryssland. Azov låter ju som Asar. Att Azovs tidigare namn var detsamma som den samiska orten Tana i Norge gjorde ju inte saken sämre.  Thor Heyerdahl hade till sitt stöd ryska dokument som bekräftade existensen av iranska folket Osseter från området. Oseter var, enligt Thor Heyerdahl, Asarna i Ynglingasagan. Det hör man ju på namnet – eller hur! Utgrävningarna avslutades just före Thor Heyerdahls död och visade att Azov var befolkat år 68 f.kr. Det datum som Thor Heyerdahl beräknat att svenskarna, danskarna och norrmännen utvandrat från Svarta Havet till Norden.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Svenskarna kom från Turkiet och talade Turkiska

Tidigare historiker och götesister hade, som omnämnt, tolkat Ynglingasagan såsom att Oden ankom till Norden från Asien. Men, historiker Sven Lagerbring var av en annan uppfattning.

Sven Lagerbring presenterade, i ovannämnda verk ”Svea Rikes Historia”, ett alternativ och konkurrerande teori varifrån Oden ankommit till Norden. Lagerbring hävdade att Odens ursprungsland var Turkiet och att svenskarnas språk således måste vara ett turkiskt språk.

Turkiska tillhör den altaiska språkgruppen och svenska den indisk-europeisk språkgruppen. Trots det finns det stora likheter mellan språken. Något som du kan läsa på Internetsidan ”Same Roots with Sweden and Turkey”.

Men, visste du att det fanns turkiska runor med turkiskt runalfabet. Mer om det kan du läsa på ”Old Turcik alphabet” och ”Türkic Scripts – Codex of Inscriptions”. Där kan du också läsa om det turkiska runalfabetets anknytning till såväl Kina som Norden. De äldsta turkiska inskriptionerna har återfunnits i nuvarande Mongoliet.

 

Turkisk runskrift på stenen Orkon i Mongoliet
Turkisk runskrift på stenen Orkon i Mongoliet

DNA-forskning om svenskarnas ursprung från nuvarande Turkiet

Sven Lagerbring teori om svenskarnas ursprung från nuvarande Turkiet har fått ny aktualitet. DNA forskning har visat att för ungefär sex tusen år sedan vandrade de första jordbrukarna in till nuvarande Sverige.

I och med de första bönderna ankom till nuvarande Sverige trängdes jägarfolk undan. Dagens svenskar härstammar inte från jägarna utan från invandrade bönder.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Litteratur om svenskarnas ursprung från nuvarande Turkiet

Det ska uppmärksammas att nuvarande Turkiet uppstod 1923 och turkarnas ursprung anses vara området runt Mongoliet. Historiska och antropologiska böcker som beskriver att Svenskar kommer från nuvarande Turkiet:

1. ”The Origin of Svear
Tore Gannholm, 2000

2. ”The Farfarers Before the Norse”
Farley Mowat, 1998

3. ”The Thracians
Ralph F. Hoddinott, 1981

4. (Prose) ”Edda
Snorri Sturluson, (c. 1179-1241)
Anthony Faulkes (translator), 1992

5. ”Heimskringla: History of the Kings of Norway
Snorri Sturluson (c. 1179-1241),
Lee M. Hollander (translator), 1991

6. ”Odin’s Family: Myths of the Vikings
Neil Philip, 1996

7. ”Myths of the Norsemen: From the Eddas
and Sagas
H. A. Guerber, 1992

8. ”Nordic Gods and Heroes
Padraic Colum, 1996

9. ”A History of the Vikings
Gwyn Jones, 2nd Edition, 2000

10. ”A History of the Vikings
Gwyn Jones, Revised Edition, 1984

11. ”Norse Mythology: A Guide to the Gods,
Heroes, Rituals, and Beliefs
John Lindow, 2002

12. ”An Introduction to Ukrainian History
Nicholas L. Chirovsky, 1981

13. ”Swedes, From Whence They Came
Jack R. Evans, 1993

14. ”The History of Sweden
by Byron J. Nordstrom, 2002

15. ”The Vikings
Else Roesdahl, 1987

16. ”The Vikings
Else Roesdahl, 2nd edition, 1998

17. ”Forgotten History of the Western People
From the Earliest Origins
Mike Gascoigne, 2002

18. ”A History of Scandinavia—Norway, Sweden,
Denmark, Finland and Iceland
T.K. Derry, Updated Edition, 2000

19. ”A History of Scandinavia—Norway, Sweden,
Denmark, Finland & Iceland
T.K. Derry, 1979

20. ”Vikings, The North Atlantic Saga
William W. Fitzhaugh & Elisabeth I Ward, 2000

21. ”Viking Age Iceland
by Jesse L. Byock, 2001

22. ”The Vikings
Elizabeth Janeway, 1999

23. ”The Viking Explorers
Rebecca Stefoff & William H. Goetzmann, 1993

24. ”Sweden, The Nation’s History
Franklin D. Scott, 1989

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Svenskarna kom till Finländarnas land i södra Sverige

Lagerbring hänvisar till Snorre Sturlasons Ynglingasagan där det stadgas att Oden ankom till Sverige och mötte Joterna och Joternas land. Enligt historiker Sven Lagerbring var Joterna finländare och Joternas land var Finnland eller finnarnas land.

Historiker Sven Lagerbring menade att i södra Sverige bodde ursprungligen finländarna. Lagerbring hänvisade till de många ortsnamnen som började med ordet ”Finn” som exempelvis ”Finnveden”. Lagerbring menade vidare att finländarna lämnat efter sig finska namn såsom ”Värmland”, som kommit från finskans namn på ”berg” (”Wuori”) och ”land” (”Maa”), (Svea Rikes Historia del 1 s.43 paragraf 14).

Lagerbring beskriver finländarna som bönder. Han verkar dock inte konsekvent i sitt resonemang när han senare på s. 312 paragraf 49 menar att södra Sverige var ouppodlat när Oden och Asarna, d.v.s. svenskarna, ankom till Sverige.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Svenskarna kom till Samernas land i norra Sverige

I norra Sverige var det första folket samerna enligt historiker Sven Lagerbring. Lagerbring skriver i sitt verk Svea Rikes Historia del 1s. 45 ”Lapparne kalla sig sjelf Same och hafva de bodt i dessa nordliga orter sedan urminnes tider”.

 

Svenskarna kom till Samernas land i södra Sverige

Om samerna säger Lagerbring vidare ”Deras förfäder innehaft hela Sverige, hwilket kan medgifas, så wida man anser Dem såsom en stam med Finnarna. Historiker Sven Lagerbring säger här att finländare och samer kommer från samma ”stam”, dvs de har varit ett folk ursprungligen; ”Att Finnar och Lappar äro ett Folk intyga både språket och namnen”. Med namnen menar han Same (Sápmi) och Suomi är likartade.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Annonser

Vem var Knut Leem år 1767 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Beskrivelse over Finmarkens Lapper år 1767

Den norske prästen Knut Leems huvudverk var ”Beskrivelse over Finmarkens Lapper” som utkom år 1767

 

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samers ursprung från Viking, Skyterna, Israelerna och Finländare?

Knut Leem spekulerade om samernas ursprung utifrån olika påståenden av tidigare historiker som Samers ursprung från Viking, Skyterna, Israelerna. Han konstaterar att det finns likheter med alla dessa folkslag. Dock, konstaterar han att samerna och finländarna måste haft ett gemensamt ursprung och varit ett folk. Detta även om han konstaterar att det finns ett stort antal olikheter mellan de båda folken.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Norges första professor

Vem var Knut Leem?

Knut Leem var utbildad i teologi vid Köpenhamns universitet och blev präst i Norges nordligaste län Finnmark. Senare blev han professor vid ”Seminarium lapponicum Fredericianum” i Trondheim. Han påstås ha varit Norges första professor som arbetade i Norge. Norge tillhörde vid denna tid Danmark där den utbildade eliten höll till.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Missionärsskola riktat mot norr

Seminarium Lapponicum inrättades i Trondheim av Thomas von Westen år 1717. Syftet med seminariumet var att utbilda missionärer till det samiska området. Skolan upphörde i och Thomas von Westens död år 1727 och återuppstod som Seminarium Lapponicum Fredericianum år 1752 fram till 1774.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Etnologiska verk om samerna

Knut Leem blev missionär och präst i Norges nordligaste län Finnmark under en tio års period från år 1725 till år 1735. Han tjänstgöringsorter var Porsanger, Laksefjord och Alta. Dock bedrev han missionsarbete över hela Finnmark.

Genom sin tjänstgöring som missionär bland samerna fick han en djup kunskap om samernas kultur, språk och religion. Detta ledde till att han utgav ”En Lappisk Nomenclator efter den Dialect, som bruges af Fjeld-Lapperne i Porsanger-Fjorde”, Katekesbok på samiska, samisk abc-bok och 1767 det stora etnologiska verket ”Beskrivelse over Finmarkens Lapper”, samt år 1768 första del av det stora språklexikonet ”Lexicon lapponicum bipartitum”. Del 2 av Lexicon lapponicum bipartitum utgavs av G Sandberg 1782.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Spara

Knut Leem år 1767 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg

Samers ursprung från en Viking?

Den norske prästen Knut Leem inleder sitt huvudverk ”Beskrivelse over Finmarkens Lapper”  från år 1767 om samernas ursprung med en dikt från Vikingatiden;

”Find slog sin Broder ihjel,
For de om Veyen forligtes ey vel;
Thi rømte han i Landet langt Nord,
Hvor hans Afkom blev meget stor,
Af hannem ere de Nordfarer alle,
Som lade sig Finner kalde. ”

Så börjar ett rim på ett kors i trä från 1600-talet mellan två stenar på en liten ö i södra Norge. Ön ligger i Sunnmøre, d.v.s. södra delen av det norska länet Møre og Romsdal vid Ålesund. Träkorset ersatte ett tidigare stenkors som fanns på ön. Minnesmärket skall enligt sägnen beskriva en gammal historia från vikingatiden. Enligt traditionen handlar historien om Jarl Finn Arnesson (Finnr Árnasson) av Halland i Danmark. Halland var danskt fram till år 1305 då det blev svenskt. Finn Arnesson, som levde 1005-1062, var lendemann till kung av Norge 1045-1066 Harald Hardråde (1015 – 1066). Lendemann, som tidigare hette Herse, var en person som fått mark av kungen. Herse, (hersir betyder på fornnordiska  hövding), i Norge fram till mitten av 1000-talet en titel på lokala hövdingar. Harald Hardråde anses ha grundlagt Oslo.

Enligt historien dräpte Finn Arnesson sin äldre bror Torberg Arnesson (990- 1050), som var Lendmann på Møre från år 1025,  i Møre og Romsdal och flydde norrut. I norr bildade Finn Arnesson en ny släkt ”Finner”, dvs samer. Finn Arnesson skall senare ha dött år 1062 i Sverige.

Prästen Knut Leem, Norge, inleder sin beskrivelse om samernas ursprung med ovanstående vers. Knut Leem säger sig själv ha sett träkorset med inskriptionen på ön Giedschøe. Det är sannolikt att det är fråga om ön Giske eftersom Finns broder kallades Torberg Arnesson på Giske. Torberg Arnessons son Ogmund Torbergsson blev även stamfar till den mäktiga norska Giskeätten. Även den norske prästen Hans Strøm säger sig ha sett korset med inskriptionen, om även förfallet, i sin ungdom i sin bok ” Physisk og oeconomisk Beskrivelse over Søndmørs Fogderie”, del 2 från år 1766. Träkorset med inskriptionen är sedan länge förlorat. Dock ansåg Knut Leem, liksom Hans Strøm, att även om händelsen ägt rum så kan man inte lägga historien till grund för samernas ursprung.

Samisk Historieblogg
Samerna med härkomst från Skyterna?

Ett flertal historiker hade ansett att samerna hade ett ursprung från folket Skyterna. Knut Leem anser det möjligt, men ej tillförlitligt, att samerna har en härkomst från folkslaget Skyterna. Dock hittar Leem stora likheter mellan samerna och Skyterna som båda är nomader, har kläder av skinn och viss språkliga likheter. Leem skriver ”Lapperne ligner i adskilligt de gamle Scyther: thi det som Skribenterne formelde om dem, nemlig at de ginge i Klæder af Skind, at de opholdte sig i øde Ørkener, at de havde intet bestandigt Hjem, men flyttede fra et Sted til et andet, og toge deres Hustruer og Børn med sig, hvor de fore hen, at de ikke dyrkede Jorden, men havde sit Lives Ophold af deres Qvæg, passer sig net paa Lapperne, hvilke bruge samme Levemaade, saa det er rimelig,

Lemm gör olika jämförelser mellan s amerna och skyterna och finner en viss likhet såsom exempelvis att samernas åskgud kallas Tiermes (Diermes) och Skyternas motsvarande gud kallas Tarami.

Samisk Historieblogg
Samerna med härkomst från Israelerna?

Även ett flertal historiker påstod att samerna hade ett ursprung från en av de förlorade israeliska stammarna. Bibeln och bibelns berättelse hur olika språk uppstod, samt hur människorna spred sig över jorden, var obestridliga fakta för historiker på denna tid. Lemm hittar likheter mellan samerna och israeler i klädesdräkt, språk, religion och musik. Lemm håller det inte osannolikt, men kan inte påstå, att samerna har ett israeliskt ursprung. Leem uttalar ”I dette, som nu er sagt, og meere, spores nogen Liighed imellem det Israelitiske og Lappiske Folk; Dog tør jeg ikke paastaae, at Lapperne have deres Herkomst fra Israeliterne”.

Samisk Historieblogg
Samerna och finländare varit ett folk

Tidigare historiker hade funnit likheter mellan samiska och finska språket, samt hävdat att de ursprungligen varit ett folk. Leem fann många olikheter mellan samer och finländare. Dock konstaterade han att de måste ha varit ett folk och skriver ”Formedelst nogle rimelige Omstændigheder, især, fordi det Finlandske og Lappiske Sprog have nogle hinanden lignende Ord, er man falden paa de Tanker, at de Svenske saa kaldede Finner eller Finlændere og Lapperne fordum have været eet og samme Folk”.

Samisk Historieblogg
Ett stort tack!

För detta blogginlägg om Knut Leem och samisk historia vill jag rikta ett stort tack till mina vänner på Sunnmøre Historielag, (www. sunnmorehistorielag.no), som bidragit med värdefull synpunkter.

Lars-Nila Lasko

”Man is a history-making creature, who can neither repeat his past, nor leave it behind”
– W.H. Anden

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Vem var Erik Benzelius den yngre år 1762 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

eric_benzelius_d-y

Samerna invandrade till Skandinavien före nordgermanerna

Erik Benzelius d.y. verk ” Utkast till swenska folkets historia” utkom 1762. Verket beskriver det svenska folkets historia ”ifrån dess första upprinnelse till Konung Gustaf den I:s tid” enligt titeln till boken.

Erik Benzelius d.y. menade att samerna och finländare invandrat före det nordgermanska folket in till Skandinavien. Samernas och finländares invandring till Skandinavien skulle enligt Benzelius d.y. ha skett österifrån. Nordgermanernas invandring till Skandinavien skulle ha skett söder ifrån. Benzelius d.y. skriver på sidorna 16-17 i sitt verk ” Utkast till swenska folkets historia”; ”Jag måste här nemna det som den lärda Herr Leibnitz för 21 åhr sedan gaf mig tillfälle at täncka på, Neml. At Swerjes inbyggare icke äro af en Stam och härkomst, och förmodligen ej heller kommit samma wäg in uti landet, the första lärer wurit samma som Finnar och Lappar, the senare af samma ursprung med the Tyske, Danske, etc”.

Samisk Historieblogg
Erik Benzelius d.y.

Erik Benzelius d.y. föddes den 27:e januari 1675 i Uppsala och dog den 23 september 1743.

Samisk Historieblogg
Från teologie studerande till professor vid Uppsala Universitet

Benzelius d.y. skrevs in som Student vid Uppsala universitet vid mycket unga år och avlade teologie examen vid 19 års ålder. Erik Benzelius d.y. blev år 1719 teologie doktor och några år senare 1723 utågs han till professor i teologi.

Samisk Historieblogg
Ursprung från norrländska Birkarlar och Fale hin unge

Den norrländska Birkarlasläkten Bure kom att dominera ärkebiskopsstolen i Sverige under mer än 200 år. Erik Benzelius d.y. far var ingift i släkten Bure med Margareta Odelia och själv var ärkebiskop åren 1742 – 1743.

Buresläkten uppstod på 1400-talet och påstås härstamma från den mystiska nationalhjälten och adelsmannen Fale hin unge i Byrestad, fast mer troligt från säljägare Härse i Bure, nuvarande Bureå, utanför skellefteå. Åtminstone är detta den numera vedertagna uppfattningen om Bureättens ursprung.

Personligen är jag tveksam även till denna förklaring när det gäller förnamnet Härse. Herse kommer från fornordiskans ”Hersir” och var en beteckning på lokal hövding fram till mitten av 1000-talet. Framför allt användes beteckningen Herse för hövding på Västlandet i Norge. Hersir betyder på fornnordiska hövding.  Herse kom senare att ersättas av lendemann, som var en person under och erhållit mark för förvaltning av kungen.

Senare under vikingatiden dök titeln ”Jarl” och ”Riksjarl” upp. Egentligen hette det på den tiden ”Järl”, ”jerl” eller ”jærl”. Titel Jarl bestod fram till år 1308. Men, vem vet? Även om ingen i dag heter Herse i förnamn så finns numera förnamnet Jarl som för exempelvis skådespelaren Jarl Kulle (1927 – 1997).

Samtliga historiker är enig att adelsmannen ”Fale hin unge” aldrig existerats utan uppfanns av den norrländska Buresläkten för att upphöja sin släkthistoria. I stället talar allt från att Buresläkten uppstod från en säljägare vid Bottenhavet.

Samisk Historieblogg
Riksdagsman

Han blev riksdagsman år 1723 och kom att fortsätta sin politiska bana i riksdagen för prästerskapet till sin död.

Samisk Historieblogg
Stort antal verk

Erik Benzelius d.y. har publicerat ett stort antal publikationer. Det verk som omtalar samernas ursprung ” Utkast till swenska folkets historia” publicerades av hans son Carl Jesper Benzelius år 1762.

Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg

History is the ship carrying living memories to the future
– Stephen Spender

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Erik Benzelius den yngre år 1762 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

eric_benzelius_d-y
Carl Jesper Benzelius
Swenska folkets historia

Professorn och Teologie doktorn Carl Jesper Benzelius i Lund utgav år 1762 sin far Erik Benzelius d.y. verk ” Utkast till swenska folkets historia”. Verket beskriver det svenska folkets historia ”ifrån dess första upprinnelse till Konung Gustaf den I:s tid” enligt titeln till boken.

Samisk Historieblogg
Samerna invandrade från öster till Skandinavien före nordgermanerna

Erik Benzelius d.y. menade att samerna och finländare invandrat före det nordgermanska folket in till Skandinavien. Samernas och finländares invandring till Skandinavien skulle enligt Benzelius d.y. ha skett österifrån. Nordgermanernas invandring till Skandinavien skulle ha skett söder ifrån.

Samisk Historieblogg
Swerjes inbyggare icke äro af en Stam och härkomst

Hans verk handlar inte så mycket om samerna och deras ursprung. I traditionell stil så handlar det svenska folkets historia i huvudsak om de svenska kungarna. Dock har han några rader om samerna. Benzelius d.y. skriver på sidorna 16-17 i sitt verk ” Utkast till swenska folkets historia”; ”Jag måste här nemna … At Swerjes inbyggare icke äro af en Stam och härkomst, och förmodligen ej heller kommit samma wäg in uti landet, the första lärer wurit samma som Finnar och Lappar, the senare af samma ursprung med the Tyske, Danske, etc”.

Samisk Historieblogg
Idé från Tyskland om samerna som urfolk i Sverige

Intressant är att Erik Benzelius d.y. uttrycker även var han fått sina idéer ifrån och varför. Han skriver ”det, som den lärda Herr Leibnitz för 21 åhr sedan gaf mig tillfälle at täncka på, Neml. At Swerjes inbyggare icke äro af en Stam och härkomst…

Samisk Historieblogg
Gottfried Wilhelm von Leibniz

Professor Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646 – 1716) var utbildad till jurist och filosof och gav ut stora verk inom historia, juridik, matematik och filosofi. Leibniz hade tidigt uttryckt en skepsis mot Rudbeck. d.ä. och Göticismen, samt uttryckt att samerna är det första folk som anlänt till Skandinavien.

Samisk Historieblogg
1700-talet – Inga tankar om olika folk och olika ursprung

Det är uppenbart att Erik Benzelius d.y. inte tidigare sett samer och svenskar som två folk med skilda ursprung. Det var först i och med sina studier i Tyskland under professor Gottfried Wilhelm von Leibniz som Erik Benzelius d.y. började fundera om olika etniciteter och ursprung i Sverige. Erik Benzelius d.y. verk skrevs under första halvan av 1700-talet och gavs ut av hans son år 1762. Benzelius d.y. skrift avspeglar således hans tankar under första halvan av 1700-talet.

Lars-Nila Lasko

Den som kontrollerar det förflutna, kontrollerar framtiden.
– George Orwell, ”1984”

 

BLOGGFRÅGA

Erik Benzelius d.y. upptäckte att Sverige/Finland bestod av tre etniciteter med olika ursprung. Vilka etniciteter har Sverige erkänt som nationella minoriteter och varför?

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan