Erik Benzelius den yngre år 1762 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

eric_benzelius_d-y
Carl Jesper Benzelius
Swenska folkets historia

Professorn och Teologie doktorn Carl Jesper Benzelius i Lund utgav år 1762 sin far Erik Benzelius d.y. verk ” Utkast till swenska folkets historia”. Verket beskriver det svenska folkets historia ”ifrån dess första upprinnelse till Konung Gustaf den I:s tid” enligt titeln till boken.

Samisk Historieblogg
Samerna invandrade från öster till Skandinavien före nordgermanerna

Erik Benzelius d.y. menade att samerna och finländare invandrat före det nordgermanska folket in till Skandinavien. Samernas och finländares invandring till Skandinavien skulle enligt Benzelius d.y. ha skett österifrån. Nordgermanernas invandring till Skandinavien skulle ha skett söder ifrån.

Samisk Historieblogg
Swerjes inbyggare icke äro af en Stam och härkomst

Hans verk handlar inte så mycket om samerna och deras ursprung. I traditionell stil så handlar det svenska folkets historia i huvudsak om de svenska kungarna. Dock har han några rader om samerna. Benzelius d.y. skriver på sidorna 16-17 i sitt verk ” Utkast till swenska folkets historia”; ”Jag måste här nemna … At Swerjes inbyggare icke äro af en Stam och härkomst, och förmodligen ej heller kommit samma wäg in uti landet, the första lärer wurit samma som Finnar och Lappar, the senare af samma ursprung med the Tyske, Danske, etc”.

Samisk Historieblogg
Idé från Tyskland om samerna som urfolk i Sverige

Intressant är att Erik Benzelius d.y. uttrycker även var han fått sina idéer ifrån och varför. Han skriver ”det, som den lärda Herr Leibnitz för 21 åhr sedan gaf mig tillfälle at täncka på, Neml. At Swerjes inbyggare icke äro af en Stam och härkomst…

Samisk Historieblogg
Gottfried Wilhelm von Leibniz

Professor Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646 – 1716) var utbildad till jurist och filosof och gav ut stora verk inom historia, juridik, matematik och filosofi. Leibniz hade tidigt uttryckt en skepsis mot Rudbeck. d.ä. och Göticismen, samt uttryckt att samerna är det första folk som anlänt till Skandinavien.

Samisk Historieblogg
1700-talet – Inga tankar om olika folk och olika ursprung

Det är uppenbart att Erik Benzelius d.y. inte tidigare sett samer och svenskar som två folk med skilda ursprung. Det var först i och med sina studier i Tyskland under professor Gottfried Wilhelm von Leibniz som Erik Benzelius d.y. började fundera om olika etniciteter och ursprung i Sverige. Erik Benzelius d.y. verk skrevs under första halvan av 1700-talet och gavs ut av hans son år 1762. Benzelius d.y. skrift avspeglar således hans tankar under första halvan av 1700-talet.

Lars-Nila Lasko

Den som kontrollerar det förflutna, kontrollerar framtiden.
– George Orwell, ”1984”

 

BLOGGFRÅGA

Erik Benzelius d.y. upptäckte att Sverige/Finland bestod av tre etniciteter med olika ursprung. Vilka etniciteter har Sverige erkänt som nationella minoriteter och varför?

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.