Vem var Erik Benzelius den yngre år 1762 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

eric_benzelius_d-y

Samerna invandrade till Skandinavien före nordgermanerna

Erik Benzelius d.y. verk ” Utkast till swenska folkets historia” utkom 1762. Verket beskriver det svenska folkets historia ”ifrån dess första upprinnelse till Konung Gustaf den I:s tid” enligt titeln till boken.

Erik Benzelius d.y. menade att samerna och finländare invandrat före det nordgermanska folket in till Skandinavien. Samernas och finländares invandring till Skandinavien skulle enligt Benzelius d.y. ha skett österifrån. Nordgermanernas invandring till Skandinavien skulle ha skett söder ifrån. Benzelius d.y. skriver på sidorna 16-17 i sitt verk ” Utkast till swenska folkets historia”; ”Jag måste här nemna det som den lärda Herr Leibnitz för 21 åhr sedan gaf mig tillfälle at täncka på, Neml. At Swerjes inbyggare icke äro af en Stam och härkomst, och förmodligen ej heller kommit samma wäg in uti landet, the första lärer wurit samma som Finnar och Lappar, the senare af samma ursprung med the Tyske, Danske, etc”.

Samisk Historieblogg
Erik Benzelius d.y.

Erik Benzelius d.y. föddes den 27:e januari 1675 i Uppsala och dog den 23 september 1743.

Samisk Historieblogg
Från teologie studerande till professor vid Uppsala Universitet

Benzelius d.y. skrevs in som Student vid Uppsala universitet vid mycket unga år och avlade teologie examen vid 19 års ålder. Erik Benzelius d.y. blev år 1719 teologie doktor och några år senare 1723 utågs han till professor i teologi.

Samisk Historieblogg
Ursprung från norrländska Birkarlar och Fale hin unge

Den norrländska Birkarlasläkten Bure kom att dominera ärkebiskopsstolen i Sverige under mer än 200 år. Erik Benzelius d.y. far var ingift i släkten Bure med Margareta Odelia och själv var ärkebiskop åren 1742 – 1743.

Buresläkten uppstod på 1400-talet och påstås härstamma från den mystiska nationalhjälten och adelsmannen Fale hin unge i Byrestad, fast mer troligt från säljägare Härse i Bure, nuvarande Bureå, utanför skellefteå. Åtminstone är detta den numera vedertagna uppfattningen om Bureättens ursprung.

Personligen är jag tveksam även till denna förklaring när det gäller förnamnet Härse. Herse kommer från fornordiskans ”Hersir” och var en beteckning på lokal hövding fram till mitten av 1000-talet. Framför allt användes beteckningen Herse för hövding på Västlandet i Norge. Hersir betyder på fornnordiska hövding.  Herse kom senare att ersättas av lendemann, som var en person under och erhållit mark för förvaltning av kungen.

Senare under vikingatiden dök titeln ”Jarl” och ”Riksjarl” upp. Egentligen hette det på den tiden ”Järl”, ”jerl” eller ”jærl”. Titel Jarl bestod fram till år 1308. Men, vem vet? Även om ingen i dag heter Herse i förnamn så finns numera förnamnet Jarl som för exempelvis skådespelaren Jarl Kulle (1927 – 1997).

Samtliga historiker är enig att adelsmannen ”Fale hin unge” aldrig existerats utan uppfanns av den norrländska Buresläkten för att upphöja sin släkthistoria. I stället talar allt från att Buresläkten uppstod från en säljägare vid Bottenhavet.

Samisk Historieblogg
Riksdagsman

Han blev riksdagsman år 1723 och kom att fortsätta sin politiska bana i riksdagen för prästerskapet till sin död.

Samisk Historieblogg
Stort antal verk

Erik Benzelius d.y. har publicerat ett stort antal publikationer. Det verk som omtalar samernas ursprung ” Utkast till swenska folkets historia” publicerades av hans son Carl Jesper Benzelius år 1762.

Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg

History is the ship carrying living memories to the future
– Stephen Spender

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.