Peter Frederik Suhm år 1770 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Peter Frederik Suhm
Peter Frederik Suhm

Juristen Peter Frederik Suhm var utan tvekan Danmarks främsta 1700-talshistoriker. Han blev med tiden sannolikt den mest rikaste historikern genom tiderna.

Man kan undra vad en dansk historier har med samernas ursprung att göra? Det finns flera anledningar varför Suhm kom att fundera över samernas härkomst.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Peter Frederik Suhm flyttar från Danmark till Sameland

En anledning är att han att han 1752 gifte sig med Elisabeth Angell från Trondheim som var arvtagerska till Norges största förmögenhet. Hans ankomst till Trondheim från Köpenhamn var väl förberedd. Redan efter en vecka i Tronheim var han förlovad och gifte sig året år därpå den 19:e april 1752. I och med bröllopet förband sig Suhm i ett äktenskapsförord att bo i Trondheim så länge hans svärmor levde.

Boende i Trondheim i närheten till samer och samisk kultur skapade naturligtvis intresse för samerna och samernas ursprung. Peter Frederik Suhm kom även att skriva om nordens folks ursprung och utveckla teori om de nordiska folkens invandring till Skandinavien. Om man skriver om de nordiska folken går det inte att bortse från frågeställningar som varför är samerna i Sameland och var kommer de ifrån?

En ytterligare anledning kan ha varit hans nära bekantskap med den norska historikern Gerhard Schøning som hade i stort sett samma uppfattning om samernas ursprung som Suhm. Gerhard Schøning hade dessutom ett stort intresse i samerna uppvuxen bland Sjösamer (Havssamer). De gav också ut gemensamma verk och satt i samma olika styrelser.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Peter Frederik Suhm flyttar tillbaka till Köpenhamn

Suhm svärmor dog året därpå 1752. Suhm hade också möjlighet att ta del av kommande arv efter sin frus rike ogifte farbror Thomas Angell, (1692-1767).

Thomas Angells bror Lorentz Angell dog 1751 och Lorentz del i arvet förblev oskiftat. Dock bröt Thomas Angell år 1761sina kontakter med familjen till brodern Lorentz Angell.

Thomas Angell bröt samma år 1761 även sina kontakter med Peter Frederik Suhm. Thomas Angell skiftade dock sin förmögenhet och gav sin brorsdotter och Suhms fru Elisabeth Angell den för tiden enorma summan av 300 000 riksdaler i arvslott. 300 000 riksdaler motsvarar omkring 1,2 miljarder NOK i dagens värde eller 1,3 miljarder SEK.

På kvällen den 19:e september kl: 22.00 år 1767 dog den stormrike handelsmannen Thomas Angell. Men, bara några timmar före han dog överlämnade Thomas Angell ett skrini järn till sina två testamentsförordnade. Skrinet innehöll för sina släktingar och omvärlden en enorm överraskning. I skrinet låg ett testamente och Agells sista vilja att hela hans förmögenhet skulle gå till de fattiga i Trondheim. Testamentet var daterat dagen innan han dog den 18:e oktober 1767 och uttalar orden ”Alle mine Efterladenskaber, være sig contante Penger, Bergparter, Jordegods, Obligationer, med videre, af hvad Navn nefnes kand, giver og skienker jeg til de Fattige, saaledes: At de nyde aarlig deraf de faldende Renter og Revenuer.”

I testamentet ingick även krongodsen med stora skogsområden i Selbu, Tydal och Klæbu som Thomas Angells morfar, Thomas Hammond, inköpt år 1681.

Testamentet ledde till att Thomas Angells Stiftelser upprättades den 1:a januari 1767.

”Thomas Angells Hus” i Trondheim ingick även i testamentet och som omgjordes till 50 hyreslägenheter som uthyres av Thomas Angells Stiftelser. Thomas Angells Stiftelser hyr även ut ett andra hus på  Kjøpmannsgate 6 som omgjordes till hela 25 hyreslägenheter, dvs två bostadshus blev 75 hyreslägenheter. Det kan man tala om bostadshus för 1 person!

Thomas Angells testamente och gåva till staden har påverkat Trondheims liv in i våra dagar. Detta år 2017 har av Trondheim utsetts till 250 års jubileumsår och Thomas Angells dödsdag tisdag den 19:e september firas särskilt.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

En tallrik gröt

Författarinnan Conradine Birgitte Dunker (1780-1866) har på ett gripande sätt i en bok beskrivit hur Thomas Angells bröt med sina släktingar och orsaken varför. Att rekommendera för vidare läsning är också Professor Ida Bulls bok ”Thomas Angell – kapitalisten som ble hjembyens velgjører” från 1992.

Enligt sägnen bröt Thomas Angell med sina släktingar på grund av man missade att servera till honom en tallrik gröt på morgonen. Personligen tror jag att grunden var djupare än så. Thomas Angell hade en djup humanistisk syn som, enligt min mening, skilde sig från andras synsätt på världen och hur rikedom skulle användas. Thomas Angell bidrog själv till flera insatser under sitt liv för att hjälpa fattiga och nödställda.

Suhm flyttade efter brottet med Thomas Angell tillbaka till Köpenhamn år 1761.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Omgift efter tre månader

Hans fru Elisabeth Angell dog den 11:e juli 1788. Tre månader senare den 18:e oktober 1788 var den 60-årige Peter Frederik Suhm omgift med den 24 årige Christiane Becker (26.3.1764–7.2.1799).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Peter Frederik Suhm publikationer

Suhm har utgivit ett stort antal historiska verk. De huvudverk som främst berör samernas ursprung är ”Om de nordiske Folks ældste Oprindelse” från år 1770 och  ”Historie om de fra Norden udvandrede Folk” i två bind från 1772 respektive 1773.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Två folkslag sedan urminnes tider

Den danske historikern Suhm konstaterar att Norden bebotts av två folkslag sedan urminnes tider. Med Norden avser Suhm Danmark, Sverige och Norge. De två folkslagen grundar han sig på språkskillnader där han hänför svenskar, norrmän och danskar till det ena folkslaget och till det andra folkslaget samer, finländare, kajaner/kväner och karelare.

Peter Frederik Suhm konstaterar att endast dessa två folkgrupper bebott Norden sedan urminnes tider.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Två folkslag med två olika ursprung

Historikern Suhm konstaterar vidare att skillnaden mellan dessa två huvudspråk är så stor ”att man lätt kan inse att de två språken har olika ursprung”, samt de som talar de olika språken följaktligen måste ha haft olika ursprung.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Vem kom först?

Efter att ha konstatera vilka folkgrupper som lever i Norden går Suhm sedan vidare med att hänvisa till verket ”Historia rerum Norvegicarum” (Historien om Norge), del 1 sidorna 116 – 118 och konstaterar att Gigantes, Thusser och Jotuner var de som kom först till Norden.

Gigantes, Thusser och Joter var väsen från den isländska sagovärlden. De isländska sagorna var vid denna tid historisk dokumenterad fakta. Sådana fakta som inte kunde ifrågasättas vid denna tidsperiod.

Med Gigantes avses Jättar, Thusser  avser Troll och Joter avser den folk som härstammar från det mystiska gudaväsendet som besitter stor vishet Forn-Jot (forn-jótr). I andra sammanhang Jotuner tolkats som det samiska folket eller Väst-nordiska germaner. I Orkneyöarnas saga, (Orknøyingenes saga), och i ”Hur Norge blev byggt”, (Hversu Noregr byggðist), uppträder i stället Forn-Jot som första kung av Gotland, Finland och Kvenland.

Historia rerum Norvegicarum, (Historien om Norge), var skriven av den isländske historikern Thormodus Torfæus, (Þormóður Torfaso).  Torfæus levde mellan åren 1636—1719 och utgav Historia Rerum Norvegicarum i fyra volymer år 1711. Det ska sägas att Historia Rerum Norvegicarum är ett mastodontverk på 3 500 sidor och som beskriver Norges tillkomst.

Den isländske historikern Torfæus hade en källkritisk inställning. Trots detta menade Thormodus Torfæus att övernaturliga väsen och trolldom i de isländska sagorna verkligen existerat och var därmed historisk fakta. Det som kan ses som uppdiktade historier och väsen är omskrivningar av verkligheten och ett uttryck för en djupare sanning. En sanning som kan förstås bara om de tolkas rätt. Det historikern Thormodus Torfæus troligen menade, enligt min mening, var att ibland skall man inte läsa ett gammalt dokument bokstavstroget. En liknelse, i viss mån, kan göras vid bibeln. Bibeln och gamla testamentet, samt delar av nya testamentet, kan inte läsas bokstavstroget. Om man läser bibeln bokstavligt så får man problem med den vetenskapliga kunskapen. Man kan inte bygga en population på bara två individer till exempel Adam och Eva. En sådan population skulle gå under i stället för att skapa nuvarande mänskliga släkte.

Det var Gigantes, Thusser och Jotuner som Oden och Asarna mötte när de kom till Norden. För den danske historikern Peter Frederik Suhm var Oden en person som verkligen levat. Utifrån tolkning av de isländska sagorna och bibeln konstaterar Suhm att Gother (Goter) och Geter (Götar), dvs germaner, invandrat till Norden efter Gigantes, Thusser och Jotuner. Gother och Geter, som Suhm menar var ett folk, var kom med Oden och härstammade från bibelns Japhet. Japhet var en av Noaks söner.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Vem kom sist?

Historikern Peter Frederik Suhm menade att samer och finländare invandrade till Norden efter germanerna.

 

Ett stort tack

Ett stort tack till Kaplan för samerna på Lunds Stift, Mattias Haglund, som varit behjälplig med synpunkter på bibeltolkning.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.