Vem var Peter Frederik Suhm år 1770 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Peter Frederik Suhm
Peter Frederik Suhm

Peter Frederik Suhm var utan tvekan Danmarks främsta 1700-talshistoriker. Han blev också Danmarks rikaste historiker genom tiderna.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Peter Frederik och samernas ursprung

Suhm har utgivit ett stort antal historiska verk. De huvudverk som främst berör samernas ursprung är ”Om de nordiske Folks ældste Oprindelse” från år 1770 och  ”Historie om de fra Norden udvandrede Folk” i två bind från 1772 respektive 1773.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

I Norden finns två folkslag sedan urminnes tider

Den danske historikern Suhm konstaterar att Norden bebotts av två folkslag sedan urminnes tider. Med Norden avser Suhm Danmark, Sverige och Norge. De två folkslagen grundar han sig på språkskillnader där han hänför svenskar, norrmän och danskar till det ena folkslaget och till det andra folkslaget samer, finländare, kajaner/kväner och karelare.

Peter Frederik Suhm konstaterar att endast dessa två folkgrupper bebott Norden sedan urminnes tider.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Två folkslag med olika ursprung

Historikern Suhm konstaterar vidare att skillnaden mellan dessa två huvudspråk är så stor ”att man lätt kan inse att de två språken har olika ursprung”, samt de som talar de olika språken följaktligen måste ha haft olika ursprung.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Gudar och sagoväsen bodde i  Skandinavien

Efter att ha konstatera vilka folkgrupper som lever i Norden går Suhm sedan vidare med att hänvisa till verket ”Historia rerum Norvegicarum” (Historien om Norge), del 1 sidorna 116 – 118 och konstaterar att Gigantes, Thusser och Jotuner var de som kom först till Norden.

Gigantes, Thusser och Joter var högre väsen från den isländska sagovärlden. De isländska sagorna var vid denna tid historisk dokumenterad fakta. Sådana fakta som inte kunde ifrågasättas vid denna tidsperiod.

Med Gigantes avses Jättar, Thusser  avser Troll och Joter avser den folk som härstammar från det mystiska gudaväsendet som besitter stor vishet Forn-Jot (forn-jótr). I andra sammanhang Jotuner tolkats som det samiska folket eller Väst-nordiska germaner. I Orkneyöarnas saga, (Orknøyingenes saga), och i ”Hur Norge blev byggt”, (Hversu Noregr byggðist), uppträder i stället Forn-Jot som första kung av Gotland, Finland och Kvenland.

Historia rerum Norvegicarum, (Historien om Norge), var skriven av den isländske historikern Thormodus Torfæus, (Þormóður Torfaso).  Torfæus levde mellan åren 1636—1719 och utgav Historia Rerum Norvegicarum i fyra volymer år 1711. Det ska sägas att Historia Rerum Norvegicarum är ett mastodontverk på 3 500 sidor och som beskriver Norges tillkomst.

Den isländske historikern hade en källkritisk inställning. Trots detta menade Thormodus Torfæus att övernaturliga väsen och trolldom i de isländska sagorna verkligen existerat och var därmed historisk fakta. Det som kan ses som uppdiktade historier och väsen är omskrivningar av verkligheten och ett uttryck för en djupare sanning. En sanning som kan förstås bara om de tolkas rätt.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Germanerna var det folksom invandrade först till Skandinavien

Det var Gigantes, Thusser och Jotuner som Oden och Asarna mötte när de kom till Norden. För den danske historikern Peter Frederik Suhm var Oden en person som verkligen levat. Utifrån tolkning av de isländska sagorna och bibeln konstaterar Suhm att Gother (Goter) och Geter (Götar), dvs germaner, invandrat till Norden efter Gigantes, Thusser och Jotuner. Gother och Geter, som Suhm menar var ett folk, var kom med Oden och härstammade från bibelns Japhet. Japhet var en av Noaks söner.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samerna invandrade senare till Skandinavien

Historikern Peter Frederik Suhm menade att samer och finländare invandrade till Norden efter germanerna.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Vem var Peter Frederik Suhm?

Vem var då historikern Peter Frederik Suhm?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Född i en adelsfamilj

Han föddes den 18:e oktober 1728 i Köpenhamn, Danmark, och växte upp i en adelsfamilj. Hans far var admiral Ulrik Frederik von Suhm (1686–1758) och hans mor Hilleborg Cathrine Lerche (1701–1767).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Dansk jurist

Peter Frederik Suhm påbörjade år 1746 sin utbildning sig jurist vid Köpenhamns universitet för att sedan fortsätta som 1748 som Hovrättsassessor och senare tjänstgöring på Högsta Domstolen (Høyesterett).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Gifte sig ung

Vid 23 års ålder flyttade han till Trondheim i Norge. Hans ankomst till Trondheim från Köpenhamn var väl förberedd. Redan efter en vecka i Tronheim var han förlovad med  Elisabeth Angell och gifte sig året år därpå den 19:e april 1752. Elisabeth Angell var arvtagerska till Norges största förmögenhet. I och med bröllopet förband sig Suhm i ett äktenskapsförord att bo i Trondheim för en viss tid. Suhm flyttade tillbaka till Köpenhamn år 1761. Hans fru Elisabeth Angell dog den 11:e juli 1788.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Omgift gammal

Tre månader senare den 18:e oktober 1788 var den 60-årige Peter Frederik Suhm omgift med den 24 årige Christiane Becker (26.3.1764–7.2.1799).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Publikationer

Historikern Peter Frederik Suhm har utgett ett mycket omfattande antal verk och skrifter. Det skulle säkert ta flera år att läsa igenom alla. Suhm skilde sig från många andra historiker genom att uppge detaljerad källhänvisning. Något som skulle så småningom bli en standard i all forskning.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Danmarks officielle historieskrivare

Peter Frederik Suhm utsågs 1787 till Rikshistograf. Rikshistograf var titeln på Danmarks officielle historieskrivare.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Spara

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.