Savan buohkaide buori ođđa jagi 2018

Samisk Rättshistoria?

Jag får ofta frågan Varför är Samisk Rättshistoria viktigt och är det inte bättre att arbeta för framtida rättigheter?

Samiska historia rättigheter är samtidigt framtida rättigheter?

Framtiden är också att kunna se tillbaka. Alla rättegångar där samer vunnit om nyttjanderätt, fiskerätt eller någon annan rättighet har bara berott på kunskaper i rättshistoria. Utan vetskap om historiska förhållanden om samiska rättigheter hade samerna förlorat alla dessa rättegångar. Det finns över hela Sameland år 2017, och som fortsätter under kommande år 2018, rättegångar mellan staterna och privata mot samerna. Allt som hävdas och talas om i dessa rättegångar är om rättshistoria. Historia är således vägen till en bättre rättslig framtid för det samiska folket liksom för andra urfolk.

Ett folks kunskap om sin egen historia stärker folkets självidentitet och talar om vilka vi är. Utan kunskap i vår egen historia vet vi inte vilka vi är och varifrån vi kommer.

Historia kan också missbrukas. Lögner kan användas i ett destruktivt syfte. Även under 2016 har man på norrlandspressens insändarsidor, i bloggar eller på webbsidor kan man läsa att samer är immigranter i sitt eget land, att de inte har rättigheter till ett visst område i Sameland, att samisk religion är kopia av asatron eller att samerna bör åka hem där de kommer ifrån och mycket annat. Genom att samer skaffar kunskap om det förflutna så kan lögnerna bemötas av fakta. Utan kunskap i historia kan lögner leva och frodas.

Kunskap i rättshistoria och historia fyller således en viktig funktion i vårt samhälle

Historisk kunskap har under gångna åren har gett oss en större inblick i vilka vi är och varifrån vi kommer, tillbakavisat flera historiska lögner med fakta, bidragit för samerna att vinna rättegångar och därmed rättvisa och förhoppningsvis skapat en något bättre grund för framtiden.

Med denna korta tillbakablick på ämnet samisk rättshistoria och framtida samiska rättigheter önskar jag alla läsare av denna blogg ett Gott Nytt År 2018.

Savan buohkaide buori ođđa jagi 2018!

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Annons

Samisk historiska från ett samiskt perspektiv av Lars-Nila Lasko

Definition av en samisk familj

Under 1950 till 1970 talen fanns bland samer ett skämt om hur man definierar en samisk familj. Svaret var 1 pappa, 1 mamma, 2 barn och 1 hund, samt 1 lappolog (forskare om samer).

Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

Samerna – Det mest utforskade folk i världen?

Den skämtsamma historien har faktisk ett litet uns av sanning. Det finns ett otal antal forskningsrapporter om samerna i stort sett allt möjligt. Redan på 1600-talet och framåt bekostade svenska staten forskningsexpeditioner till Lappland för att ta reda på vilka samerna var.

Samisk Historieblogg

Synen på samerna från andra ögon

Det mesta som forskats och skrivits om samerna är från andra folk.

Det skulle dröja till år 1972 innan samerna fick sin egen forskningsinstitution ”Sámi Instituhtta” i Kautokeino och samerna själva producerade forskning om sig själva. I dag ser bilden en helt annan ut med ett stort antal samiska forskare och samiska forskningsinstitutioner.

Dagens forskare, oberoende om de är samer eller inte, om samerna skall absolut inte förringas. Forskningen skall vara fri och objektiv, samt all kunskap är bra. Men, så har det inte alltid varit!

Flera historiker genom tiderna har ansett att samerna inte ens har någon historia som K.B. Wiklund,  Björn Collinder, Gustav von Duben med flera….eller som en annan historiker uttryckte det ”Samerna är det historielösa folket”.

Twisted Shadow of history

Samisk historiska från ett samiskt perspektiv

Den här bloggen är avsett att informera om samernas historia från ett samiskt perspektiv.  Samma sak och samma händelse kan tolkas olika beroende på hur man betraktar ett föremål eller en företeelse. Det här är en blogg som ser på samisk historia med andra glasögon än du är van vid…

Lars-Nila Lasko

Historians are dangerous people.
They are capable of upsetting everything. They
must be directed.
– Nikita Khrushchev (Soviet Communist leader)

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Saami history in English and Swedish by Lars-Nila Lasko

The aim of this blog is to be a small light in the darkness and try to spread information about Saami history.

Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

Hopefully this blog will to create interest in Saami history and inspire others to study, read, discuss, and maybe start blogging about Saami history, Saami Culture and Saami traditions!

Samisk Historieblogg

Hopefully this blog will also be a small contribution to the understanding and respect for the Saami and Saami culture, increase tolerance to the Saami People and open the hearts.

Samisk Historieblogg

However, if you understand English the blog will also be in your language at http://www.saamihistoryblog.wordpress.com . The purpose of the English part of the blog is to give our international visitors a helping hand in and around the Saami History and Saami Rights. Therefore the English part of the blog is entirely written in English and aimed towards an international audience.

Lars-Nila Lasko

Man is a history-making creature, who can neither repeat his past, nor leave it behind
– W.H. Anden

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Samisk historieblogg som motvikt av Lars-Nila Lasko

Den här bloggen har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida information om samisk historia. En annan sak som jag vill uppnå är att skapa intresse för samisk historia. Förhoppningsvis kommer denna historieblogg att inspirera andra att studera, läsa, diskutera och gärna börja blogga om samisk historia och samiska traditioner! Förhoppningsvis kommer den här bloggen även att underlätta att svara på alla frågor som jag får om samiska rättigheter och historia.

Men, den här bloggen har även ett djupare syfte. Det finns en stark intolerans mot samerna i norr. Bara man öppnar norrlandspressens insändarsidor, läser inlägg på Facebook eller i bloggar så upptäcker man snart hur utbredd intoleransen är. Förhoppningsvis kan den här bloggen vara ett litet bidrag till förståelsen och respekten för samerna och samisk kultur. Förhoppningsvis kan den här bloggen öka toleransen för och öppna hjärtan för det samiska folket.

HPIM0650.JPG

Lars-Nila Lasko

Förutom ovan finns även ett ytterligare syfte med denna historieblogg som har med motvikt att göra i dagens historiedebatt om samerna. I många inlägg på nätet kan man få uppfattningen att samerna kommit relativt sent till sitt nuvarande bosättningsområde – Sápmi eller Sameland. I olika bloggar om fornnordisk religion  hävdas att samerna lånat hela sin schamanism av svenskarna. På andra ställen på internet ifrågasätts arkeologifynd i norr som samiska. I rättshistoriska debatten talas om samiska rättigheter som historielösa, nya påfund och privilegier. Allt detta går att bemöta med saklighet och fakta.

Lars-Nila Lasko

History makes some amends for the shortness of human life
– Philip Skelton

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Samisk historieblogg för att öppna hjärtan av Lars-Nila Lasko

Den här bloggen har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida information om samisk historia. En annan sak som jag vill uppnå är att skapa intresse för samisk historia. Förhoppningsvis kommer denna historieblogg att inspirera andra att studera, läsa, diskutera och gärna börja blogga om samisk historia och samiska traditioner! Förhoppningsvis kommer den här bloggen även att underlätta att svara på alla frågor som jag får om samiska rättigheter och historia. Men, jag är inte säker. Kanske jag får mer frågor istället?????

HPIM0740.JPG

Lars-Nila Lasko

Men, den här bloggen har även ett djupare syfte.

Det finns en stark intolerans mot samerna i norr. Bara man öppnar norrlandspressens insändarsidor, läser inlägg på Facebook eller i bloggar så upptäcker man snart hur utbredd intoleransen är.

Förhoppningsvis kan den här bloggen vara ett litet bidrag till förståelsen och respekten för samerna och samisk kultur. Förhopningsvis kan den här bloggen öka toleransen för och öppna hjärtan för det samiska folket.

Samernas historia är en del av de nordiska ländernas historia eller tvärtom. Vi har levt sida vid sida för en mycket lång tid. Under lång tid har en interaktion och utbyte av ord, kultur, religion och mycket mer skett. Trots det finns en intolerans mot samerna. Jag vägrar att tro att den är allmänt utbredd. Men, de facto så finns intoleransen mot samerna där.

Jag tror och hoppas att om man förklarar samernas långa historia i Sameland kan detta öka förståelsen för samisk kultur och traditioner.

Jag tror och hoppas att om man förklarar samernas historia och grunderna för samernas rätt till land och vatten kan detta öka förståelsen för samiska rättigheter.

Jag tror och hoppas att om man förklarar samernas långa historia i Sameland kan detta öka förståelsen för samiska språket och språkrättigheter.

Förutom ovan finns även ett ytterligare syfte med denna historieblogg som har med motvikt att göra i dagens historiedebatt om samerna. Mer om detta förklarar jag i nästa blogginlägg.

Lars-Nila Lasko

History is philosopy, teaching by examples
– Viscount Bolingbroke

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Därför en samisk historieblogg av Lars-Nila Lasko

Den här bloggen har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida information om samisk historia. Ett ytterligare syfte med bloggen är att underlätta att svara på alla frågor som jag får om samiska rättigheter och historia.

Samisk Historieblogg

Men, den här bloggen har även ett annat syfte!

Det är att skapa intresse för samisk historia. Förhoppningsvis kommer denna historieblogg att inspirera andra att studera, läsa, diskutera och gärna börja blogga om samisk historia och samiska traditioner!

Dock har den här bloggen ett ytterligare och mera djupare syfte som har med förståelsen och respekten för samerna och samisk kultur, samt att förhoppningsvis öppna hjärtan för det samiska folket. Detta återkommer jag till i nästa blogginlägg.

Lars-Nila Lasko

History is the ship carrying living memories to the future
– Stephen Spender

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Varför en samisk historieblogg av Lars-Nila Lasko

Den här bloggen har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida någon information om samisk historia. Det är syftet med bloggen.

Jur.kand. Lars-Nila LaskoLars-Nila Lasko

Men, den här bloggen har även ett annat syfte!

Samisk Historieblogg

Inom alla yrken så specialiseras folk mer och mer. Så även bland jurister. Man kan inte vara specialist på allt i dagens lagstiftning. Särskilt inte med ca. 2000 nya skattelagsändringar och ca. 1000 andra lagändringar varje år.

Bland minoriteter tror jag att utvecklingen har gått den motsatta. Som samisk jurist så blir man hela samiska folkets jurist. Vi är få jurister bland samerna som kan räknas i antal på ena handens fingrar. Å andra sidan verkar det som samer hellre vänder sig till samiska jurister än andra jurister. Den samiska allmänheten ringer oss, mejlar eller skriver brev med frågor om alla möjliga juridiska ärenden.

Samiska rättigheter är starkt förbunden med historia. Samiska rättigheter i dag vilar på urminnes hävd. För att förstå och tolka dagens rättigheter måste man förstå hur samiska rättigheter utvecklat sig över mycket lång tid. Utan att förstå samernas historia så kan man inte förstå dagens samiska situation eller dagens samiska rättigheter.

Jag får en hel del frågor varje vecka via e-post, telefon och brev. För att underlätta att svara på alla frågor som jag får så har jag startat denna blogg om samisk historia och rättigheter där jag skall ta allt från början till 2000-talet.  Syftet med bloggen att upplysa allmänheten om samisk historia. Men, också för att är att underlätta att svara på alla frågor som jag får.

Det enda jag är rädd för är att kanske effekten blir det motsatta, d.v.s. jag får fler frågor???

Lars-Nila Lasko

Den som kontrollerar det förflutna, kontrollerar framtiden.
– George Orwell, ”1984”

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Karta-1

Man kan till äventyrs fråga sig om samerna har någon historia. Detta är inledningen till avsnittet Samernas historia i professor Björn Collinders år 1953 utkomna bok ”Lapparna”. Lappologen Gustav von Duben skriver att samerna är ett historielöst folk med orden ”Man kan egentligen icke tala om en Lapp-folkets historia”.

Samisk Historieblogg

Även om professor Collinder inte var någon professor i samisk historia och ifrågasatte om samerna har haft någon historia, så har frågan aktualitet från ett annat perspektiv – Vad vet folk om samerna och samernas historia?

Ser man till vad eleverna i svenska skolor läser om samerna så läser de mer om USAs historia än om samernas?

Ser man till gemene mans kunskaper om samernas historia är den minst sagt bristfällig. Titt som tätt dyker det upp insändare i Norrlandspressen att samerna nyligen invandrat, inte är ett urfolk i Sverige eller andra historielösa synvinklar på samerna.

Ser man till litteraturen om samerna så kan man undra om det finns någon historia om samerna att skriva om?

Den här bloggen har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida någon information om samisk historia.

Lars-Nila Lasko

History is the science of people
– José Ortega y Gasset

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan