Samiska historiker samlas kring samernas ursprung i Lettland av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko
Samernas sydligaste gräns i Mellansverige

Samerna har lämnat många spår i Mellansverige och sydliga Finland. Omnämnas kan också att en doktorsavhandling från slutet av 1600-talet menade att samerna tidigare bebott hela Sverige. Ett stöd som uttalades av en historieprofessor i Lund.

Men, har det verkligen varit samernas sydligaste bosättningsområde? Under våren kommer jag att blogga om samernas ursprung på kontinenten. Ett ursprung som finns dokumenterat i såväl skriftliga källor som i dna-forskningen.

Samisk Historieblogg
Samernas sydligaste gräns i Estland

En finsk statlig utredning om samernas ursprung konstaterade att samerna en gång i tiden bebott hela Finland. Utredningen konstaterade vidare att samernas sydligaste område måste en gång i tiden varit i Baltikum. Mest troligt ansåg utredningen att samernas sydligaste gräns gick någonstans i Estland.

Samisk Historieblogg
Samernas sydligaste gräns i Lettland

En tysk historiker menade att samernas utbredningsområde måste ha gått ner till Lettland.

Utifrån naturbeskrivningar av en romersk historiker antyds att samernas sydligaste gräns gick i skogsområdet mellan Vitryssland och Lettland. Åtminstone ansåg han att samerna bodde för 2000 år sedan nordöst om Polen.

Visste du förresten att det finns ålderdomliga baltiska låneord i samiskan?

Samisk Historieblogg
Samiska historiker samlas i Lettland

Samiska Rättsförbundets håller i år landsmöte fredag 13 maj – söndag 15 maj 2016 i Riga. I samarbete med Silja Line arrangeras landsmötet ombord på en kryssning till Riga i Lettland. Avgång Frihamnen i Stockholm fredag den 13/5 klockan 17.00. Landsmötet startar på lördag den 14:e maj ombord klockan 16.00. Landsmötesdeltagarna är åter Stockholm söndag 15/5 klockan 10.30.

Alla intresserade av samisk historia är välkomna. Tänk på att boka din resa i god tid. Anmäl gärna ditt deltagande till krister.vallsten@samirights.org.

Mer information finns på www.samirights.org

Lars-Nila Lasko

History is the science of people
– José Ortega y Gasset

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Annons

Historiska Perspektiv och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Vad är samernas ursprung?

”Samernas ursprung” är temat som inleder denna blogg och som jag kommer att belysa från såväl historiska dokument till det senaste inom DNA-forskning.

Du kommer inte att få ett svar på en konkret ort som är samernas ursprung. Frågan är mer komplicerad än så och innehåller en mängd andra frågor som kanske aldrig kan besvaras?

Varje människa är en unik blandning och sammansättning som under årtusenden format just du just nu. Likaså är varje folk en unik blandning och sammansättning som under mycket lång tid format en etnicitet som existerar just nu.

 

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg

När blev samerna samer?

Vi kommer alla från Afrika. Någonstans på människans väg från Afrika till Sameland uppstod folkgruppen samerna. Men, när blev ett folk ett folk med den etnicitet den har i dag? För samernas del när blev samerna samer?

 

Definition av ett folkVilka är samerna?

När blev samerna samer? Svaret på frågan beror på vilken definition man har för vad som är ett folk. Det finns ganska många definitioner av vad som är ett folk. De flesta går ut på någon form av gemenskap som skapar en grupp.

En av de mest vedertagna definitionerna av ett folk är språklig gemenskap, dvs. en grupp människor talar samma språk, och som särskiljer sig från andra språk. Naturligtvis finns även här definitionsproblem som vad är ett språk och vad är en dialekt?

Språk är ett kriterium som särskiljer folkgrupper från varandra som svenska, norska och samer.

Sametingen i Norge, Finland och Sverige användet språkkriteriet ”samiska” tillsammans med att personen själv ska anse sig som same för att räknas som same. Det skall tilläggas att de olika sametingen har en skillnad i språkkriteriet.

Det skall också sägas att det råder delade meningar om samiskan är ett språk eller flera.

 

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko

Historiska Perspektiv i Skandinavien

För att få ett historiskt perspektiv kan nämnas att svenska språket uppstod omkring år 800 efter Kristi födelse, medan forskarna bråkar om vilket årtusende samiskan uppstod före Kristi födelse!

 

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko

 

Samernas urgamla ålder skapar problem!

Den svenska folkgruppen uppstod således för omkring 1200 år sedan från nordgermanska stammar. Eftersom den svenska folkgruppen är så pass ungt folk, historiskt sett, så är det lättare att fastslå deras ursprung.

Samiskan uppstod åtminstone för 3000 år sedan. Det finns ord i samiskan som kan härledas mer än 6 000 år tillbaka i tiden, t.ex. njuolla (pil), juoksa (pilbåge), suotna (sena), guolli (fisk), njoammil (hare). Samerna som folkgrupp uppstod således för flera tusen år sedan. Att samerna är ett urgammalt folk skapar problem i att fastslå samernas ursprung.

Men, det finns en hel del teorier och det finns olika metoder att fastslå samernas ursprung som jag skall återkomma till i de närmaste blogginläggen.

 

BloggfrågaHar ditt ursprung någon betydelse?

Har det någon betydelse att veta var du kommer ifrån?

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Spara

Norrländsk rasism och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

2589-Dukke

Hängd same

 

Vem kom först till Sameland?

På 1600-talet kom de första skrifterna ut med teorier om samernas ursprung. Nu år 2016 är samernas ursprung en omdiskuterad fråga. Inte minst på insändarsidor i norr.

asa

Åsele på samiska övertejpat

 

I Norrlandspressen har samernas ursprung blivit en het fråga

Samernas ursprung har under 2000-talet blivit en het fråga på Norrlandspressens insändarsidor. Regelbundet finns insändare som ifrågasätter att samerna var först i Sameland, samernas ursprung och när de invandrat till ”Sverige”. Tämligen ofta har insändarna dessutom ett rasistiskt innehåll. Insändarna bygger huvudsakligen på antaganden och tyckanden om samerna är ett ”Urfolk”?

Augusti 2010 585

Vägskylt med samiska namn

 

Samerna som urfolk

Nu ska det sägas att ordet urfolk i folkrätten har ingenting med varifrån urfolken kommer, deras ursprung eller vem som kom först! Dock har det nya folkrättsligt begrepp ”urfolk”  startat diskussionen om samernas ursprung.

Urfolk” är ett folkrättsligt juridiskt begrepp och innebär i huvudsak att en folkgrupp funnits inom en nationalstat före nationalstatens riksgränser drogs upp. De som vill ifrågasätta samerna som urfolk måste således ifrågasätta om det fanns samer före Sveriges äldsta landsgräns år 1752. Tro det eller ej? Men, det finns de som gör det! Bara öppna Norrlandspressens insändarsidor och man förvånas regelbundet. Fråga är om inte utbildningssystemet och skolor misslyckats i utbildning om samerna? Fråga om inte informationen om samerna är för begränsad? Eller är det så att kunskap är fel sätt att bemöta okunskap?

FN:s mer exakta definition av urfolk är de folk som:

  • har en historisk kontinuitet med samhällen i det territorium som senare invaderades eller koloniserades av andra,
  • anser sig själva skilda från den allmänna befolkningen som nu lever i detta territorium, och
  • strävar efter att bevara, utveckla och överföra sitt traditionella territorium och sin etniska identitet till framtida generationer.

Nu ska det nämnas att FNs rapportör för urfolk, José Martínez Cobo, i sina slutrapporter till FN 1981 (30 July 1981E/CN.4/Sub.2/476), 1982 (10 August 1982E/CN.4/Sub.2/1982/2 ) och 1983 (5 August 1983E/CN.4/Sub.2/1983/21) använder sig av flera definitioner av urfolk. Den ovannämnda är den mest accepterade definitionen för urfolk. Tillägas ska att det engelska orden ”Indigenous People” i ILO konvention 169 och FN Deklarationen av urfolk av svenska UD till en början översattes med ordet ”Urbefolkning”. Något som ökade begreppsförvirringen. UD ändrade sig senare och använder numera ordet Urfolk.

DSC_0003

Malå på samiska övertejpat

 

Samerna som nationell minoritet

Inte heller Europarådets konvention om nationella minoriteter har något med minoriteters ursprung att göra. Nationella minoriteter i Sverige är, enligt riksdagsbeslut, de folkgrupper som fanns i Sverige före andra världskriget. De som vill ifrågasätta samerna som nationell minoritet måste således ifrågasätta om det fanns samer före andra världskriget, dvs före 1940-talet!

 

Bloggfråga – Kan okunskap mötas med kunskap?

På den här bloggen skall jag försöka möta okunskap om samernas historia med kunskap. Eller går det inte att möta okunskap med kunskap?

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Spara

Växande svensk nationalism och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Varifrån kommer samerna?

Samernas ursprung har intresserat forskare åtminstone sedan Johannes Schefferus tid på 1600-talet. Men, fortfarande flera hundra år efter Schefferus tid är fortfarande samernas ursprung en omdiskuterad fråga.

flagga

Samernas ursprung har blivit en het fråga

Samernas ursprung har dessutom blivit en het fråga i och med växande svensk nationalism. På nationalistiska forum och nyhetssajter diskuteras  om samerna kan räknas som svenskar, samernas ursprung och när de invandrat till ”Sverige”. Debatten bygger huvudsakligen på antaganden och tyckanden utan fakta.

 

Nationalistiska forum och samernas ursprung

www.nordfront.se kan man läsa ”Att samerna skulle vara Sveriges ursprungsbefolkning är en propagandamyt som våra fiender använder sig av och som, tyvärr, är starkt rotad bland många svenskar. Sverige befolkades söderifrån av germanska folkstammar”…och på www.nordisk.nulapparna kom senare än germanerna bevisas av arkeologiska forskningsresultat. Sveriges äldsta fynd för mänsklig aktivitet har hittats i Skåne”. Liknande oseriösa kommentarer finns på www.patriot.nu och andra nationalistiska forum.

 

Samernas ursprung och begreppsförvirring

”Urfolk” är ett nytt begrepp i folkrätten och som införts i nya folkrättsliga dokument som ILO konvention 169, (antagen av International Labor Organisation  år 1989), och FN:s Deklaration om urfolk, (antagen av Förenta Nationerna år 2007). Begreppet urfolk är ett juridiskt begrepp och betyder inte samma sak som ett folks ursprung, varifrån ett folk kommer eller vem som kom först. Det juridiska begreppet ”urfolk” har bara tillkommit för att veta vilka folk man talar om i FN dokument. Det kunde lika gärna hetat ”Ecofolk” elller ”Xfolk”. Men, världens alla nationer tyckte ”Urfolk” passade bäst och var mest beskrivande.

Nu ska det tilläggas att i de folkrättsliga dokumenten heter det ”Indigenous People”. Detta översatte UD först till ”Urbefolkning” och senare till ”Urfolk”. Så ordet urfolk är bara en svensk översättning.

Jag kommer i nästa blogginlägg närmare förklara det folkrättsliga begreppet ”Urfolk”.

Begreppet urfolk har dock tolkats i nationalistiska forum som vem som kom först och startat en het debatt om samernas ursprung.

 

Nationalism

Nationalism i sig själv kan ha positiva, trevliga och harmlösa uttrycksformer som i exempelvis idrottssammanhang när människor hejar på tävlande från den egna nationen.

Men, nationalism kan även ta sig andra uttryckssätt med ödesdigra konsekvenser eller som leder till motsättningar mellan folkgrupper.

Nationalism är ett tankesystem som bygger på idén om en särskild gemenskap inom nationens gränser. Numera talar man om olika typer av nationalism. De olika nationalismerna bygger på olika grundantaganden om nationell gemenskap och kan alltså yttra sig på skilda sätt.

I dag har forskare som Benedict Anderson och andra ifrågasatt de nationella gemenskaperna som verkliga företeelser. I stället talar man om nationalism som ”föreställda gemenskaper”. Beroende på vilken föreställning man har om nationalitetens grunder och nationers funktion kommer nationalismen också att ta sig olika former.

Vissa nationalister har föreställning om den svenska nationen historiskt tillhör eller innehåller enbart en viss ras eller en viss folkgrupp. I sådana fall förs argumentationer att samer inte kan ha en historisk förankring i det territorium som bildar nationen Sverige. Från en sådan utgångspunkt så måste samerna invandrat senare än det ”Germanska” eller ”Svenska folket”.

I den här bloggen kommer jag med fakta visa på att så inte var fallet.

 

Bloggfråga?

På den här bloggen skall jag försöka möta okunskap om samernas historia med kunskap. Eller går det inte att möta okunskap med kunskap?

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

 

Spara

Spara

Samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg

Varifrån kommer samerna?

”Samernas ursprung” är temat som inleder denna blogg och som jag kommer att belysa från såväl historiska dokument till det senaste inom DNA-forskning.

Du kommer inte att få ett svar på en konkret ort där samerna kommer ifrån. Frågan är mer komplicerad än så och innehåller en mängd andra frågor som kanske aldrig kan besvaras?

 

 

Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

 

Vi är alla unika

Vi kommer alla från Afrika. Men, över tid har vi formats till att bli olika och utspridda över Jorden. Varje människa är en unik blandning och sammansättning som under årtusenden format den du är och just du. Likaså är varje folk en unik blandning och sammansättning som under mycket lång tid format en etnicitet som existerar just nu. Ett folk som existerar just nu med den etnicitet den har i dag har inte existerat tidigare och kommer kanske inte att existera i framtiden.

Samisk Historieblogg

När blev samerna samer?

Någonstans på människans väg från Afrika till Sameland uppstod folkgruppen samerna. Men, när och var blev ett folk ett folk med den etnicitet den har i dag? För samernas del när blev samerna samer?

 

Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

 

När blev samiskan samiska?

Men, samernas ursprung är mer komplicerad än så. När och hur uppstod det språk som samerna kallar samiska? Dessutom kan man fråga sig om samiska är ett eller flera språk? Varje språkgrupp använder sitt eget alfabete, sin egen ortografi, sina egna uttal, samt måste i vissa fall använda tolk eller ett tredje språk för att förstå varandra. Kanske en definitionsfråga på vad ett språk är? Hur som helst innehåller samiskan hemligheter och koder som ingen ännu har kunnat lösa och som har med samernas ursprung att göra. Teorier om samiska språket eller språkens ursprung har ställt lingvister mot varandra, lingvister mot socialantropologer och nu senast lingvister och socialantropologer mot dna-forskare. Var det så att samerna haft ett annat ureuropeiskt språk från början och bytt språk på grund av en finsk-ugrisk majoritetsinvandring? Eller är det tvärt om som några dna-forskare menar? DNA-forskning har visat att exempelvis finländska språkgruppen för inte så länge sedan var mycket liten och att samerna mycket väl kunde ha varit majoritetsfolket. Varför innehåller samiskan baltiska och urgermanska låneord eller är det tvärtom? Hur som helst är de vetenskapliga teorierna om samiska språken eller samiska språket många.

Samisk Historieblogg

Historiskt perspektiv – Svenskarna ett ungt och samerna ett gammalt folk

Hade samiskan varit ett ungt språk som bildats relativt nyligen så hade det varit lättare att knäcka de samiska språkkoderna. Men, det är på grund av samiska språkets eller språkens gamla ålder som gör det svårt. För att få ett historiskt perspektiv kan nämnas att svenska språket uppstod omkring år 800 efter Kristi födelse, medan forskarna bråkar om vilket årtusende samiskan uppstod före Kristi födelse!

För att komplicera till det ytterligare om samernas ursprung utgör samernas bosättningsområde en ytterligare kod eller koder att knäcka. Vi vet att svenskan uppstod år 800 och Sverige uppstod några hundra år senare. Likaså vet vi var Sameland är i dag. Men, hur såg samernas utbredningsområde ut för 200 år sedan, 500 år sedan för att inte tala om 2000 år eller 3000 år sedan?

 

Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

 

Samernas västliga och nordliga gräns

Samernas utbredningsområde västerut till Atlanten och norrut till Ishavet är lätt att fastställa.

Samisk Historieblogg

Samernas sydligaste gräns i Sverige och i Norge?

Men, vart gick samernas sydligaste gräns i Sverige och i Norge? Samiska spår har hittats i södra Norge och i Mellansverige i form av ortsnamn, skriftliga dokument och några arkeologiska fynd. Här finns ett ytterligare problem att arkeologer i Mellansverige och Sydsverige inte letat efter samiska spår utan efter typiska svenska spår som svenska lämningar. Om man inte letar efter kåtagrunder så lär man nog inte hitta dom?

 

Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

 

Samernas sydligaste gräns på kontinenten?

Men, vart gick samernas sydligaste gräns på kontinenten? I dag är man inom forskningen eniga om att samernas tidiga utbredningsområde även sträckte sig till kontinenten, dvs. på andra sidan av Östersjön. Men, hur långt söderut går teorierna isär? Några skriftliga dokument efter Kristi födelse talar om någonstans i Polen eller norr om Polen. En statlig utredning med historiker ansåg att samernas sydligaste gräns låg någonstans i Baltikum (Lettland). Fornfynd, som nu blivit turistattraktioner, talar om åtminstone Ladoga och nu senast dna-forskare som hävdar att samerna kom från den europeiska kontinenten och invandrade till Skandinavien från söder och öster. Sedan har vi språkforskarna med sina frågor om baltiska, urgermanska och fornnordiska lånord i samiskan.

 

Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

 

Samernas östliga gräns på kontinenten?

Men, vart gick samernas östliga gräns på kontinenten? En minnessten rest av ryska munkar på ryska från 1500-talet säger att när vi munkar kom hit fanns bara samer. Minnesstenen är ganska okänd för samiska historiker. Inte undra på det? Minnesstenen finns så långt österut som i Archangelsk län på andra sidan Vita havet. Men, det finns även samiska föremål som hittats och finns bevarade på ett museum i Archangelsk län. I tillägg har ryska forskare svårt att förklara ortsnamn längst floden Dvina. Ryske vetenskapsmannen Alexander Davidov har menat att det är fråga om samiska ortnamn.

Språkforskarna har i sin tur även andra frågeställningar som komplicerar det hela ytterligare med samernas och samiskans ursprung. Om samiskan tillhör i dag den finsk-ugriska språkstammen och som uppstod vid Uralbergen, varför spred sig finsk-ugriskan bara västerut? Varför inte mer logiskt som andra språk som ringar på vattnet, dvs österut? Kan det vara så att de finsk-ugriska språken spred sig från väst och österut fram till området runt Ural? Till detta kommer ytterligare frågor. Samernas språkligt mest östliga släktingar Hanti och Mansi folken finns i Väst Sibirien. Men, de har inga genetiska likheter med samerna enligt dna-forskarna. I tillägg så kompliceras frågeställningar om ursprung ytterligare? Alla finsk-ugriska språk, utom ungerskan, och inklusive finskan är eller har varit mycket små språkgrupper?

Samisk Historieblogg

Cirkumpolär folkgrupp?

I sammanhanget skall nämnas att det även dykt upp en ny cirkumpolär teori, dvs att alla folkslag, samer, inuiter (eskimåer) och indianer har ett gemensamt ursprung. Förfäktare av teorin har dessutom en hel del argument mot och ifrågasättande av dagens dna-forskare?

 

Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

 

Sameland flyttar på sig

Även om samerna nuvarande utbredningsområde ”Sápmi” sträcker sig över fyra länder, Skandinavien, norra Finland och nordöstra Ryssland, och bebott området under några tusen år, så får man utgå från att samernas utbredningsområde under historiens lopp förändrats i och med samernas egna folkvandringar.

Samisk Historieblogg

Blogg med vandring genom tidevarv

Denna blogg om samisk historia börjar från början och slutar vid 2000-talet om bloggen nu slutar?

Temat som inleder bloggen är ”Samernas ursprung”. Ett tema som ställer fler frågor än svar. Det blir en vandring, minst sagt, genom tidevarv där jag kommer att ta upp dokument, handlingar och historiska spår av samerna som inte finns i historieböcker om samerna.

Under bloggens första tema ”Samernas ursprung” kommer jag att även ta upp bisarra teorier om samernas ursprung som exempelvis; En av Sveriges främsta historiker ansåg att all världens folk inkluderat samerna utvandrat från Kemi lappmark, En annan professor att israels folk och samerna har ett närs släktskap och samiskan kommer från hebreiskan har, Samernas eget försvunna ”Atlantis”, Att samiska föremål hittats långt utanför Sameland och finns på ett lokalt okänt museum, Att en historieprofessor menat att Åland måste varit befolkat av samer, Ett tidigare 500 årigt okänt monument som talar om att samerna måste ha haft havsgående båtar och vad kan det innebära, Urgamla samiska ord som inte borde finnas men som finns, samt nya obestridbara dna-fakta om samernas ursprung som fått finska forskare att gå i taket och mycket mer.

 

Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

 

Historia och juridik

De är få folk i världen, som samerna, där juridik, rättigheter och historia är så sammanvävd. Enbart tidsepokers olika syn på samerna har förändrat lagstiftning om samerna. Den historiska utvecklingen har gått hand i hand med rättsutvecklingen. Därför måste samiska jurister även bli historiker. Intressant är att även historiker om samerna blivit jurister eller rättshistoriker i sina publikationer. Det visar hur ämnena historia och rättigheter hör så nära samman när det gäller samerna!

Lars-Nila Lasko

History is the discovering of the principles of human nature
– David Hume

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan