Vem var Olof Rudbeck d.ä. och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko

Olof Rudbeck den äldre

Olof Rudbeck d.ä. ska ej förväxlas med Olof Rudbeck d.y. (1660-1740), som var hans son. Båda var intresserade i samerna och företog resor till Sameland. Såväl far som son blev kända och inflytelserika historiker.

Rudbeck d.ä. föddes den 13:e september i Västerås år 1630 som det nionde barnet av elva och dog den 17:e december 1702 i Uppsala 72 år gammal. Olof Rudbeck d.ä. var son till biskopen i Västerås, Johannes Rudbeckius och hans andra hustru Magdalena Hising. Johannes Rudbeckius grundade i Västerås det äldsta gymnasiet i Sverige.

Den 24:e  juni 1655 gifte sig Olof Rudbeck med Vendela Lohrman, dotter till justitieborgmästaren i Uppsala Tomas Lohrman och Helena Gustafsdotter.

Olof Rydbeck da
Olof Rudbeck d.ä.
Studietid i Uppsala och utomlands

Olof Rudbeck d.ä. börjat år1648 studera biologi och medicin vid Uppsala universitet efter avslutade gymnasiestudier.

För att studera vidare i medicin reste Rudbeck till Leyden, Holland, år1653. Leyden hade vid den här tiden ett av Europas bästa universitet. Under 1600-talet var det vanligt att studera utomlands för de som ville uppnå högre studier och hade råd. Rudbecks studier finansierades delvis av svenska staten genom 200 riksdaler från Axel Oxenstierna och 800 riksdaler från drottning Kristina. Anledningen var att han hade gjort en världsupptäckt inom medicin året innan 1652. Hans högre studier i medicin betraktades därför som betydelsefullt för Sverige.

Samisk Historieblogg
Svensk världsupptäckt

Redan vid 22 års ålder år 1652 upptäckte Olof Rudbeck d.ä. en anatomisk världsupptäckt. Genom att dissekering av närmare 400 djur fann han ett kärlsystem, liksom blodsystemet, med en flytande vätska. Det Rudbeck d.ä. upptäckt var lymfsystemet. Lymfkärlen var redan kända av fransmannen Pequet och italienaren Aselli. Men, Rudbeck d.ä. förstod att det var ett system och kunde förklara lymfvätskans rörelseriktning. Samma år höll Rudbeck d.ä. en demonstration av sin upptäckt för drottning Kristina vid hennes besök i Uppsala. Året efter, 1653, dokumenterade han lymfsystemet i avhandling på latin ”Nova exercitatio anatomica” vid 23 års ålder.

Samisk Historieblogg
Kometkarriär

Olof Rudbeck d.ä. disputerade, som omnämnt , i medicin 1653 bara 22 år gammal. Redan tre år senare utnämndes han till medicine adjunkt och började själv undervisa vid medicinska fakulteten. Några år senare utnämndes han till professor i medicin. Olof Rudbeck d.ä. blev även rektor för Uppsala universitet under tre mandatperioder mellan åren 1661 och 1679.

Samisk Historieblogg
Första botaniska trädgården i Sverige

Olof Rudbeck d.ä. anlade den första botaniska trädgården i Sverige år 1655 och en katalog över trädgårdens växter. Växter hade han med sig hem från studietiden utomlands.

Samisk Historieblogg
Sverige ledande i naturvetenskap

Rudbeck d.ä. botaniska trädgård i Svartbäcken utanför Uppsala kom att bli en av den största botaniska trädgård i Europa inklusive antalet växter. Detta i sin tur banade väg för att Sverige blev ledande land i naturvetenskap och lade grunden för tillkomsten av vetenskapsmän som Carl von Linné med flera.

Samisk Historieblogg
Campus Elysii – Ett botaniskt verk som kunde bli störst i världen

Olof Rudbeck d.ä. arbetade under sina sista levnadsår tillsammans med sin son Olof Rudbeck d.y. på ett botaniskt mastodontverk ”Campus Elysii ” som skulle omfatta alla världens växter. För detta hade utarbetats flera tusen träsnitt på växter. Första delen i verket handlade om gräsväxter och utgavs år 1702.

Atlantica

Atlantica – Ett historiskt storverk

Hans namn har dock även blivit förknippat med hans förhärligande och överdrivet fantasifulla skildring av Sveriges storhet i verket Atlantica som gjorde Sverige till gudarnas boning och alla större folkslags ursprung. Denna historierevisionism, som kallas göticism, var Rudbeck en av de främsta förkämparna för och han var en av dem som drev det längst.

Olof Rudbeck d.ä. blev den för tiden ledande historiker i Sverige och utgav flera historiska skrifter. Det största verket han arbetade med var Atlantica eller dess formella titel ” Atland eller Manheim dedan Japhetz afkomne slechter ut till hela werlden utgångne äro ”. Utgivning av första bandet av verket skedde år 1677. Därefter utgavs andra och tredje bandet fram till 1702. Det fjärde och sista bandet han Olof Rudbeck d.ä. aldrig utge.

Olof Rudbeck d.ä. har internationellt blivit känd för den anatomisk världsupptäckten av lymfsystemet. I Sverige har dock Olof Rudbeck d.ä. blivit förknippad med Atlantica.

Samisk Historieblogg
Vad handlade då Atlantica om?

Atlantica är en beskrivning om alla folks ursprung, folkvandringar och förklaring av alla större historiska händelser från tidens början!

I Atlantica tar Rudbeck d.ä. utgångspunkt från den grekiska sagan av Platon om det sjunkna och försvunna fantasivärlden Atlantis. Enligt Olof Rudbeck d.ä. var det förlorade Atlantis i själva verket Sverige och svenskarna var det lycksaliga folk som en gång bott norr om nordanvinden på ön Atlantis.

Om man ska tro historikern Olof Rudbeck d.ä. så strandade Noaks ark på fjället Åreskutan ca 2 400 år f Kr. Enligt Olof Rudbeck d.ä. var bibelns berg ”Ararat” en felskrivning av ”Åreskutan”.

Noaks son Magog vandrade med sin släktstam Jafet norrut och slog sig ner i trakten norr om Bottenviken, (Kemi Lappmark). Trakten var rik på fisk och fågel som kunde nära stammen, som åter började växa efter syndaflodens förödelse. Olof Rudbeck d.ä. tolkade att när Odysseus berättar om kimmernas folk i landet Kemmeri så måste det vara fråga om ett folk från ”Kemi”, ”Kemi älv” och ”Kemi träsk”. Dessutom bodde kimmernas folk i ett land som var evigt höljt i moln och dimmor, samt där ”Helios aldrig vänder sina strålar emot”. Eftersom Kimmeri är ett gammalt svenskt ord för mörker så styrker detta, enligt Olof Rudbeck d.ä., att det måste vara ett land i norr.

Här tillkom det första alfabetet baserat på runskrift liksom runstaven. Här tillkom även soldyrkan, astronomi mm.

Från ”Kemi lappmark” utvandrade så småningom människorna, under tidsperioden 2 000 f kr. till medeltiden, och som med tiden skapade alla världens folkstammar och språk.

Den samiska folkgruppen stannade kvar i Lappland. (Olof Rudbeck d.ä. son Olof Rudbeck d.y. försökte senare påvisa att samiskan kommer från det Hebreiska språket och det samiska folket var närmast besläktat med Istraels stammar – Se ett kommande blogginlägg).

Enligt Olof Rudbeck d.ä. så utspelade sig hela bibelns och antikens historia i Sverige. I tillägg så var svenskan världens urspråk. Därför måste bibeln och antikens berätttelser tolkas utifrån svenska språket. När Orfeus sjöng om Leulo så måste han ha menat Luleå och Pacto var således Piteå. Den blinde siaren Tiresias, som påstod sig kunna se in i framtiden, var då med säkerhet shamanen Tyreas,

Samisk Historieblogg
Storbrand ödela allt

Den 15:e maj 1702 drabbades Uppsala av en ödesdiger storbrand. Hela upplagan av första upplagan av botaniskt jätteverket ”Campus Elysii ” förstördes utom 3 exemplar. Inte nog med det! Över 7000 graverade träsnitt av växter till det botaniska verket brann upp. Återstående mindre antal träsnitt såldes till den engelske botanikern James Edward Smith, (1759-1828), som utgav ett verk av dem år 1789 under titel ”Reliquiae rudbeckianae”.

Även stora delar av manuskript till hans andra storverk Atlantica brann upp.

Olof Rudbeck d.ä. gick bort några månader efter storbranden i Uppsala.

Samisk Historieblogg
Bloggfråga

Göticismen utvecklades redan under medeltiden och är en historieuppfattning som präglas av att upphöja Sveriges ärorika forntid. Har det funnits eller finns motsvarande strömningar i Ryssland, Finland och Norge, samt vilka effekter har det fått för samerna?

Lars-Nila Lasko

What´s past is prologue
– Shakespeare

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Arbetsmarknadspolitisk blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Annons

Kritik mot Götecismen och Olof Rudbeck d.ä. verk Atlantica, samt samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Atlantica – Ett historiskt storverk

Atlantica

Olof Rudbeck d.ä. blev den för tiden ledande historiker i Sverige och utgav flera historiska skrifter. Det största verket han arbetade med var Atlantica eller dess formella titel ”Atland eller Manheim dedan Japhetz afkomne slechter ut till hela werlden utgångne äro”. Utgivning av första bandet av verket skedde år 1677. Därefter utgavs andra och tredje bandet fram till 1702. Det fjärde och sista bandet han Olof Rudbeck d.ä. aldrig utge.

Hans namn har blivit förknippat med hans förhärligande och överdrivet fantasifulla skildring av Sveriges storhet i verket Atlantica som gjorde Sverige till gudarnas boning och alla större folkslags ursprung. Denna historierevisionism, som kallas göticism, var Rudbeck en av de främsta förkämparna för och han var en av dem som drev det längst.

Olof Rydbeck da
Olof Rudbeck d.ä.
Kritik mot Atlantica

Olof Rudbeck d.ä. levnadstid fanns ingen egentlig kritik inom Sverige mot hans verk Atlantica och teorier om folkens ursprung.

I stället kom många betydelsefulla historiska verk under 1700-talet att låna argument ur Olof Rudbeck d.ä. Atlantica.

Kritiska röster höjdes däremot från internationellt håll redan när verket skrevs.

Italienaren Lorenzo Magolotti som 1674 besökte Uppsala skrev:

Han (Rudbeck) håller på med en bok, som han skrivit på svenska och redan fullbordat på detta språk, men som han nu översätter till latin. Man säger mig, att han i denna bok vill tydligt ådagalägga, att Skandinavien varit det först bebyggda land, sedan Noaks söner delade jorden sinsemellan, och att alla andra nationer utgått härifrån. Han låter gallerna eller fransmännen komma från ett ställe mitt i Lappland, där han funnit en flod som heter Gallus, och han påstår, att den Saliska lagen blivit stiftad i Uppsala eller vid Salberg, emedan dessa orter ligga vid floden Sala.

Han påstår sig också kunna klarligen bevisa, att Janustemplet i Rom blivit byggt med det gamla templet i Uppsala som förebild, och att det i hela världen ick funnits två tempel, som likna varandra så mycket som dessa. Han finner också i det gotiska eller rättare svenska språket förklaringen till alla grekiska guders namn, något som Plato, efter vad han själv erkänner, icke kunna finna i sitt eget grekiska språk. Slutligen påstår han, att Odyssevs, Eneas, Argonavternas resor utförts i Östersjön, och han låter den cumanska sibyllan ha sitt tillhåll vid Bottniska viken samt förlägger Herkules stoder till Öresund. Om denna bok kan göra lycka, hänvisar jag till den blinda vördnaden för en så högt ansedd och lärd man. Men jag kan dock icke underlåta att göra den anmärkningen, att svenskarna äro i högsta grad lättrogna, kanske ändå mera än tyskarna.

Fransmannen Jean-Francois Regnard gjorde en resa till Sameland år 1681 och på vägen besökte Uppsala och Rudbeck d.äl. Regnard berättar ”Han ansträngde sig, att övertyga oss om att Herkules stoder hade befunnit sig i hans land och en massa andra saker, som ni få tro, om ni vill.

Att det inte fanns någon egentlig kritik inom Sverige mot Atlantica under Olof Rudbeck d.ä. levnadstid beror på flera faktorer. Verket stöddes officiellt av svenska staten och passade in i dåtidens stormakt Sverige. Till saken hör att Atlantica blev en del av den nationalistiska tradition och nationalistiska strömningar som utvecklades under stormaktstiden.

Kritiken mot Rudbecks verk Atlantica var blygsam under hans levnadstid. Men under tidernas lopp höjdes kritiken. En av de första svenska kritikerna var Olof von Dalin som ironiskt la följande bevis i Olof Rudbecks  mun;

Själva Adams namn är ren svenska: Adam var ju skapad av jord, av stoft. Det är ju Av damm (damm = stoft). När man från Avdam tar bort V, så blir det Adam.

Eva är också ren svenska. När mannen vaknade […] och fick se sin skönhet utan så mycket som en solfjäder, är det naturligt att han förundrade sig och sade: He! Vad? Och av de två orden blir ju strax: Heva

Samisk Historieblogg
Götecism från 1600 – 2000 talet

Idéerna i Atlantica kan tyckas befängda i dag och utan någon som helst verklighetsförankring. Under slutet av 1600-talet växte en särskild nationalism ”Götecism” allt starkare i Sverige. Den nationella strömningen Götecism hade tidigare påbörjats av bland annat Johannes Magnus ”Alla göta- och sveakonungars historia” och Johannes Bureus teori om hyperboréerna. Verket Atlantica blev med andra ord en fortsättning av denna nationella strömningsinriktning. En nationell strömning som fortsatt över tid i olika former. Exempelvis bildades den 19:e september 1934 det nationalistiska och pronazistiska Samfundet Manhem som uppkallats efter Atlanticas egentliga namn och med förebilder i Götecism.

Samisk Historieblogg
Götecism lever bland oss i dag

Götecism har fortfarande anhängare i dag på nationalistiska svenska hemsidor på internet.

Samisk Historieblogg
Bloggfråga

Är götecism farlig eller helt ofarlig?

 

Lars-Nila Lasko

God cannot change the past, but historians can
– Samuel Butler

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Olof Rudbeck d.ä. år 1677 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko
Olof Rudbeck d.ä.

Historikern Olof Rudbeck d.ä. ska ej förväxlas med Olof Rudbeck d.y. (1660-1740), som var hans son. Båda var intresserade i samerna och företog resor till Sameland. Såväl far som son blev kända och inflytelserika historiker.

Olof Rydbeck da

Olof Rudbeck d.ä., porträtt av Martin Mijtens d.ä. (1696)

Studietid i Uppsala och utomlands

Historikern Olof Rudbeck d.ä. börjat år 1648 sin bana med att studera biologi och medicin vid Uppsala universitet efter avslutade gymnasiestudier.

För att studera vidare i medicin reste Rudbeck till Leyden, Holland, år1653. Leyden hade vid den här tiden ett av Europas bästa universitet. Under 1600-talet var det vanligt att studera utomlands för de som ville uppnå högre studier och hade råd. Rudbecks studier finansierades delvis av svenska staten genom 200 riksdaler från Axel Oxenstierna och 800 riksdaler från drottning Kristina. Anledningen var att han hade gjort en världsupptäckt inom medicin året innan 1652. Hans högre studier i medicin betraktades därför som betydelsefullt för Sverige.

Atlantica

Atlantica – Ett historiskt storverk

Olof Rudbeck d.ä. blev den för tiden ledande historiker i Sverige och utgav flera historiska skrifter. Det största verket han arbetade med var Atlantica eller dess formella titel ”Atland eller Manheim dedan Japhetz afkomne slechter ut till hela werlden utgångne äro”. Utgivning av första bandet av verket skedde år 1677. Därefter utgavs andra och tredje bandet fram till 1702. Det fjärde och sista bandet han Olof Rudbeck d.ä. aldrig utge.

Historikern Olof Rudbeck d.ä. har internationellt blivit känd för den anatomisk världsupptäckten av lymfsystemet. I Sverige har dock Olof Rudbeck d.ä. blivit förknippad med Atlantica.

Samisk Historieblogg
Vad handlade då Atlantica om?

Atlantica är en beskrivning om alla folks ursprung, folkvandringar och förklaring av alla större historiska händelser från tidens början!

I Atlantica tar Rudbeck d.ä. utgångspunkt från den grekiska sagan av Platon om det sjunkna och försvunna fantasivärlden Atlantis. Enligt Olof Rudbeck d.ä. var det förlorade Atlantis i själva verket Sverige och svenskarna var det lycksaliga folk som en gång bott norr om nordanvinden på ön Atlantis.

Samisk Historieblogg
Noaks ark strandade på Åreskutan

Om man ska tro historikern Olof Rudbeck d.ä. så strandade Noaks ark på fjället Åreskutan ca 2 400 år f Kr. Enligt Olof Rudbeck d.ä. var bibelns berg ”Ararat” en felskrivning av ”Åreskutan”.

Samisk Historieblogg
Mot Samelands centrum

Noaks son Magog vandrade med sin släktstam Jafet norrut och slog sig ner i trakten norr om Bottenviken, (Kemi Lappmark). Trakten var rik på fisk och fågel som kunde nära stammen, som åter började växa efter syndaflodens förödelse. Olof Rudbeck d.ä. tolkade att när Odysseus berättar om kimmernas folk i landet Kemmeri så måste det vara fråga om ett folk från ”Kemi”, ”Kemi älv” och ”Kemi träsk”. Dessutom bodde kimmernas folk i ett land som var evigt höljt i moln och dimmor, samt där ”Helios (Solen) aldrig vänder sina strålar emot”. Eftersom Kimmeri är ett gammalt svenskt ord för mörker så styrker detta, enligt Olof Rudbeck d.ä., att det måste vara ett land i norr.

Här tillkom det första alfabetet baserat på runskrift liksom runstaven. Här tillkom även soldyrkan, astronomi mm.

Samisk Historieblogg
Från Sameland och Kemi Lappmark härstammar all världens folk

Från ”Kemi lappmark” utvandrade så småningom människorna, under tidsperioden 2 000 f kr. till medeltiden, och som med tiden skapade alla världens folkstammar och språk.

Samisk Historieblogg
Samerna kommer från Sameland

Den samiska folkgruppen stannade kvar i Lappland. (Olof Rudbeck d.ä. son Olof Rudbeck d.y. försökte senare påvisa att samiskan kommer från det Hebreiska språket och det samiska folket var närmast besläktat med Istraels stammar – Se ett kommande blogginlägg).

Samisk Historieblogg
Här-Kalle, Luleå och Piteå i den grekiska mytologin???

Enligt Olof Rudbeck d.ä. så utspelade sig hela bibelns och antikens historia i Sverige. I tillägg så var svenskan världens urspråk. Därför måste bibeln och antikens berättelser tolkas utifrån svenska språket. När Orfeus sjöng om Leulo så måste han ha menat Luleå och när han sjöng om Pacto var det således Piteå. Den blinde siaren Tiresias, som påstod sig kunna se in i framtiden, var då med säkerhet shamanen Tyreas.

Antikens alla hjältar och gudar hade enligt Rudbeck ursprungligen svenska namn och så även geografiska platser som t.ex. Donau som kom från ”Ån som donar”. Templet i Tebe måste enligt Rudbeck vara en felskrivning av Kyrkan i ”Täby”. Namnet på staden Troja kom från svenskans ”tröja”. Naturligtvis menade Rudbeck att Herkules egentligen hette ”Här-Kalle”.

Samisk Historieblogg
Bloggfråga

Finns det andra historieböcker om samerna med tveksamt innehåll?

Lars-Nila Lasko

”den blickar aldrig framåt
som inte kan blicka bakåt,
den sörjer illa för sina barnbarn
som saknar intresse för farfar,
den vet föga om rummet
som inte har känsla för tiden,
den tänker föga på andra
som blott lever här och nu.”
– Alf Henriksson

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Vem var Magnus Gabriel De la Gardie och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Varifrån kommer samerna?

Samernas ursprung har intresserat allmänheten åtminstone sedan Johannes Schefferus tid på 1600-talet. Schefferus försökte göra jämförelser med de folk som bodde omkring samerna. Schefferus slutsats om samernas ursprung baserat på fysiska drag, som kroppsbyggnad och hårfärg skulle kanske inte accepteras i dag. Men, fortfarande flera hundra år efter Schefferus tid är fortfarande samernas ursprung en omdiskuterad fråga.

 

Lapponia 1673

Verket Lapponia

Före utgivningen av Lapponia fanns i Sydeuropa och bland fiendeländer till Sverige under 1600-talet en allmän uppfattning att Sveriges krigsvinster berodde på samernas magi. I Tyskandpublicerades pamfletter om Sveriges segrar berodde på samernas övernaturliga konster. Detta betraktades naturligtvis som förnedrande av den svenska krigsdugligheten och äran.

För att motverka denna uppfattning och sydeuropeisk propaganda beslutade svenska rikskanslern Magnus De la Gardie att utge en bok som sakligt beskrev samerna och deras tro. Uppdraget gick till professor  i Statsvetenskap Johannes Schefferus vid Uppsala universitet att skriva boken om samerna.

Johannes Schefferus (1621 – 1679) utgav verket Lapponia på latin år 1673. Verket Lapponia betraktas som det första större beskrivningen av samerna.

Staty av Magnus Gabriel De la Gardi-Linköping

Staty av Magnus Gabriel De la Gardie i Linköping

Vem var då Magnus Gabriel De la Gardie?

Magnus Gabriel De la Gardie var född den 15:e oktober 1622 i Reval, Estland. Reval är det historiska tyska, danska och svenska namnet för Tallin. Staden var en svensk besittning åren 1561–1721. Han var son till Jacob De la Gardie och Ebba Brahe.

Magnus Gabriel De la Gardie studerade vid universiteten i Uppsala och Leiden. Han kom senare att göra militär karriär och blev 1645 överste vid Livgardet. År 1646 var han extraordinarie ambassadör till Frankrike och blev 1647 riksråd med säte i Krigskollegium

Magnus Gabriel De la Gardie blev ledare för Karl XI:s förmyndarregering åren 1660 – 1672, dvs för tiden när uppdraget gick till Johannes Schefferus att skriva verket Lapponia. De la Gardie blev riksdrots år 1680.

Magnus Gabriel De la Gardie dog den  26 april 1686 på Venngarns slott utanför Sigtuna. Han ligger begravd i Varnhems klosterkyrka.

Samisk Historieblogg
Bloggfråga

Magnus Gabriel De la Gardie var född den 15:e oktober 1622 i Reval, Estland. Vet du namnen på svenska på två öar i Estland och varför de har svenska namn?

 

Lars-Nila Lasko

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it
– George Santayana

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Vem var Johannes Schefferus och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko
Varifrån kommer samerna?

Samernas ursprung har intresserat allmänheten åtminstone sedan Johannes Schefferus tid på 1600-talet. Schefferus försökte göra jämförelser med de folk som bodde omkring samerna. Schefferus slutsats om samernas ursprung baserat på fysiska drag, som kroppsbyggnad och hårfärg skulle kanske inte accepteras i dag. Men, fortfarande flera hundra år efter Schefferus tid är fortfarande samernas ursprung en omdiskuterad fråga.

Lapponia 1673

Verket Lapponia

Före utgivningen av Lapponia fanns i Sydeuropa och bland fiendeländer till Sverige under 1600-talet en allmän uppfattning att Sveriges krigsvinster berodde på samernas magi. I Tyskandpublicerades pamfletter om Sveriges segrar berodde på samernas övernaturliga konster. Detta betraktades naturligtvis som förnedrande av den svenska krigsdugligheten och äran.

För att motverka denna uppfattning och sydeuropeisk propaganda beslutade svenska rikskanslern Magnus De la Gardie att utge en bok som sakligt beskrev samerna och deras tro. Uppdraget gick till professor  i Statsvetenskap Johannes Schefferus vid Uppsala universitet att skriva boken om samerna.

Johannes Schefferus (1621 – 1679) utgav verket Lapponia på latin år 1673. Verket Lapponia betraktas som det första större beskrivningen av samerna.

Samisk Historieblogg
Vem var då Johannes Schefferus?

Johannes Schefferus  var född den 2:a februari 1621 i Strasburg, (Straßburg). Strasburg var en fri stadsstat och som förhöll sig neutralt under 30-åriga kriget. Frankrike annekterades  Strasburg  år 1681. Trots detta omfattades inte staden av de stränga franska religionsdoktrinerna och många franska protestanter kom således att bosätta sig i Strasbourg

Schefferus föräldrar var köpmannen Johan Scheffer och hans hustru Elisabeth Kraschel.

Johannes Schefferus studerade filologi vid universitetet i Strasbourg. Filologi är språkforskning som syftar till förståelse av kulturhistoriska förhållanden. Schefferus  var således språkforskare och den förste ”svensk” som vann internationell ryktbarhet som klassisk filolog.

SchefferusJohannes

Ett samtida porträtt av Johannes Schefferus finns på Gripsholms slott.

 

Världens äldsta professur i Statsvetenskap

Schefferus  blev inbjuden till Sverige av drottning Kristina som  professor vid skytteanska professuren, Uppsala universitet, år 1647. Skytteanska professuren är en professur i vältalighet och politik (statskunskap). Professuren  är den äldsta i statskunskap i världen.

Samisk Historieblogg
Professor i juridik

Johannes  Schefferus  blev utsedd till hedersprofessor i juridik 1665.

Samisk Historieblogg
Första svenska boken i arkeologi

Han skrev det första svenska boken i arkeologiDe orbibustribus aureis nuper” på latin. De orbibus tribus aureis, behandlar ett arkeologiskt fynd från Skåne bestående av tre guldbrakteater, dvs. tre guldmynt.

Samisk Historieblogg
Förste svenske litteraturhistoriker

I Sverige blev Schefferus känd som vår förste litteraturhistoriker i och med den postumt utgivna bibliografin Suecia literata.

Schefferus var med andra ord en produktiv man med först i mycket, dvs banbrytande på flera områden.

Schefferus dog den 26:e mars 1679 i Uppsala.

Samisk Historieblogg

Bloggfråga

Har du hört talas om verket Lapponia?

 

Lars-Nila Lasko

Om du tror att du vet allt är du dåligt underrättad
– Kinesiskt ordspråk

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Johannes Schefferus år 1673 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko
Varifrån kommer samerna?

Samernas ursprung har intresserat allmänheten åtminstone sedan Johannes Schefferus tid på 1600-talet. Schefferus försökte göra jämförelser med de folk som bodde omkring samerna. Schefferus slutsats om samernas ursprung baserat på fysiska drag, som kroppsbyggnad och hårfärg skulle kanske inte accepteras i dag. Men, fortfarande flera hundra år efter Schefferus tid är fortfarande samernas ursprung en omdiskuterad fråga.

 

Lapponia 1673

 

Verket Lapponia

Verket Lapponia betraktas som det första större beskrivningen av samerna. Tidigare hade korta beskrivelser eller berättelser om samerna hade utgetts av främst missionärer i Sameområdet. Lapponia utgavs på latin år 1673 av Johannes Schefferus (1621 – 1679).

Lapponia ger en bred skildring i 35 kapitel om samernas levnadssätt, byggnationer, näringsliv, religion och kultur från kläder till barnuppfostran.

Johannes Schefferus Lapponia är en sammanställning av rapporter från präster i Lappland om samerna. Prästerna i de olika ”Lappmarkerna” fick nämligen i uppdrag att rapportera in etnologiska beskrivningar av samerna. (Se Bidrag till kännedom om de svenska folkmålen och svenskt folkliv; 17:1-6 / utgivna av K.B. Wiklund. – Uppsala 1897-1905. – Rapporter om Lappland och lapparna av S. Rheen, O. Graan med flera). Schefferus var således aldrig själv i Lappland och nedtecknade berättelser om samerna som många kanske tror. Rapporterna från prästerna tillsammans med historiska källor som Olaus Magnus och uppgifter från några studenter i Uppsala med samisk härkomst, samt insamlade föremål utgjorde underaget för verket.

Förutom de rapporter som de olika prästerna ålades att inkomma med till Schefferus hade han tillgång till att studera samiska föremål i såväl Antikvitetskollegiets, De la Gardies samlingar och i sitt eget privata museum. Antikvitetskollegiet hade en särskild samisk samling bestående år 1693 av bl.a. en stor schamantrumma, 6 mindre schamantrummor, sten seijte, 4 samiska seijtar av trä, ackja m.m.). Schefferus hade naturligtvis tillgång till skriftliga källor som Olaus Magnus Historia om de nordiska folken, den romerske historikern Tacitus skildring av Germanien och dess invånare samt de medeltida nordiska författarna Saxo Grammaticus, Snorre Sturlasson och Ericus Olai.

Samisk Historieblogg
Sveriges krig i Europa

1600-talets Europa präglas av en värld med mycket stark kristen gudstro, inkvisitionen inom katolska kyrkan och häxprocesser i de protestantiska länderna, konflikter mellan katoliker och protestanter, samt religionskrig som trettioåriga kriget (1618–1648). Sverige deltog även i ett stort antal andra krig under 1600-talet i Europa.

Samisk Historieblogg
Sveriges krigsvinster berodde på samisk magi

Före utgivningen av Lapponia fanns i Sydeuropa och bland fiendeländer en allmän uppfattning att Sveriges krigsvinster berodde på samernas svarta magi. I Tyskandpublicerades pamfletter om Sveriges segrar berodde på samernas övernaturliga konster. Detta betraktades naturligtvis som förnedrande av den svenska krigsdugligheten och äran.

 

Samisk Historieblogg
Beställningsverk av svenska statsmakten

För att motverka denna uppfattning och sydeuropeisk propaganda beslutade svenska rikskanslern Magnus De la Gardie att utge en bok som sakligt beskrev samerna och deras tro. Uppdraget gick till professor i Statsvetenskap Johannes Schefferus vid Uppsala universitet att skriva boken om samerna.

De i Sydeuropa spridda skildringar om samernas övernaturliga makt var enligt Schefferus eget sätt att uttrycka saken som ”mer liknade käringfabler än sanning” (Schefferus J., Lappland / utgiven av E. Manker. – Stockholm 1956. – (Acta Lapponica ; 8). – Översatt från latin av H. Sundin; granskad och bearbetad av J. Granlund s. 32).

Arbetet med Lapponia påbörjades år 1671. Boken trycktes under hösten 1673 i Frankfurt am Main, Tyskland, på latin och översattes snabbt till olika europeiska språk som engelska, franska och nederländska. På svenska kom verket Lapponia först efter 300 år på 1956 under namnet ”Lappland”. Det skall omnämnas att utgivningarna av Laponia på engelska, franska och nederländska var en kraftig nedbantad version och som huvudsakligen handlade om samisk religion, dvs om trolldom, trummor, hedendom och antikristlig verksamhet. Eftersom originalutgåvan trycktes i Tyskland kunde Schefferus själv inte korrekturläsa texten som därför kom att innehålla en mängd tryckfel. I den engelska versionen rättades många av felen till. Översättningen från latin till engelska gjordes av en ung engelsk student vid namn Acton Cremer.

I den typografiskt överlägsna franska utgåvan, Histoire de la Laponie, som trycktes i Paris 1678, är träsnitten ersatta av kopparstick, också de framställda i Paris. Kartan i den franska publikationen är utförd av den kände geografen Augustin Lubin.

Intressant kan vara att Schefferus kompletterade efter hand den tryckta texten med anteckningar i sitt eget exemplar av Lapponia som finns bevarad i Kungl. biblioteket.

Samisk Historieblogg
Samernas ursprung

I Lapponia ägnar Johannes Schefferus ett helt kapitel om samernas ursprung. Schefferus inleder kapitlet med att konstatera att samerna inte kommer från det svenska folkslaget  ”…då ingenting är mera olikt än en lapp och en svensk. Intet i kroppsform, kynne, språk, klädsel, ja intet överensstämmer hos dem”.

Samisk Historieblogg
Samerna härstamma från finska folket

Schefferus fortsätter med att konstatera att samerna inte kunde härstamma från ryssar eller norrmän. Slutsatsen blir, enligt Schefferus, att samerna måste härstamma från finska folket ”Finnarna ha svart hår, brett ansikte och bister uppsyn, så ock lapparna”, (Schefferus, Johannes; Granlund John, Manker Ernst (1956). Lappland. Acta Lapponica, 0348-8993 ; 8. Uppsala: Almqvist & Wiksell. Sid. 79–81. Libris 1178624). Det här med ”bister uppsyn” gillar jag – Det är ju ett typiskt tecken man kan använda ett folks ursprung?

Samisk Historieblogg
Bloggfråga

Kan man med fysiska drag karakterisera ett folk eller bygger det på fördommar?

 

Lars-Nila Lasko

Historia är i själva verket föga mer än ett register över mänsklighetens brott,
dårskaper och misslyckanden
– Edward Gibbon

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Vem var Olaus Stephani Graan och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko
Varifrån kommer samerna?

En av de första som försökte utreda samernas ursprung var prästen Olaus Graan. Han försökte göra jämförelser med de folk som bodde omkring samerna. Olaus Graans slutsats om samernas ursprung baserat på fysiskt utseende och karaktärsdrag skulle kanske inte accepteras i dag.

Olaus Graan var övertygad om att samerna härstammar från det ryska folket. I  handskriften ”Fulkomblig Beskrifning om Lapparnas Ursprung så wähl som om heela dheras Lefwernes Förehållande” försökte Graan bevisa att samerna härstammar från ryssarna. I dag skulle man inte kunna kalla hans handskrift för en ”fullkomlig beskrivning” av samernas ursprung. Bevisningen består av 17 punkter ryska och lapska karaktärsdrag som jämförs. Det var alltså frågan om huvudsakligen fysiska jämförelser mellan ryssar och samer.

Nu tror jag inte du vill veta vilka karaktärsdrag som Olaus Graan använde. Om du själv använder samma karaktärsdrag så skulle du säkert tro att du var släkt med din granne? Med andra ord så säkert var Graans fysiologiska jämförelser!

Samisk Historieblogg
Olaus Graan från Uppland

Olaus Stephani Graan föddes år 1618 i Övre Gran, Uppland. Hans far Stefan Stephani Graan var kyrkoherde på orten och riksdagsman. Olaus kom således från ett mycket kristet hem och skulle följa sin fars fotspår vad gäller yrkesval. Olaus Stephani Graan var äldre broder till prosten Esaias Graan i Luleå.

Den 17:e september 1637 skrev han in sig vid Uppsala universitet.

Efter studierna  fick han ansvaret att vara utgivare av de svenska almanackorna åren 1647, 1648 och 1649.

Olaus Stephani Graan  blev år 1650 lektor i matematik vid Härnösands nyinrättade gymnasium. Åren 1653 och 1654 blev han rektor för skolan.

År 1656 blev han kyrkoherde och prost vid Piteå pastorat.

År 156 blev Graan även inspektor vid Piteå Trivialskola 1659. Trivialskolor kommer från latinets ”trivium” var en lägre lärdomsskola och ersattes år 1905 med realskolan.

Samisk Historieblogg
Olaus Graans publikationer

Han utgav på en ABC-bok på pitesamiska år 1667. Olaus Graan utgav även Martin Luthers ”Katekesen” år 1667 på pitesamiska och ”Korta och Enfaldiga Spörsmåhl rörande katekesen” år 1667 också på pitesamiska.

Olaus Graans samiska litteratur var dock på en mycket dålig samiska. Något som visar att han behärskade samiska – men, inte helt flytande. Detta i sin tur gör att man kan ifrågasätta hans förståelse vad hans informanter berättade för honom. Den som vill läsa hans böcker på pitesamiska bör tänka på att Graan använder Z för s eller ts, Zi för sje-ljud, gg fött tje-ljud och bm i växlande situationer som gör att ord får ibland andra betydelser. Själv undrar jag varför Pitesamerna accepterar den Lulesamiska alfabetet i stället för den nordsamiska med

Á áČ čĐ đŊ ŋŠ šŦ ŧ, och  Ž ž

… då hade allt läsande varit så mycket lättare. Det ska sägas att Lulesamerna krävde  i den samepolitiska debatten svenska bokstäver. Argumentet var att skrivmaskinens svenska bokstäver gjorde allt möjligt och det var det senaste tekniska modet. Nu ve vi att skrivmaskinens dagar är över. Sametingen i Norge och Sverige har nu dessutom nu bestämde att Pitesamiskan skulle följa Lulesamisk ortografi utan att ens höra Pitesamerna. Tala om demokrati? Därför finns inte Á áČ čĐ đŊ ŋŠ šŦ ŧ, och  Ž ž inte i Pitesaniskan. Pitesamerna fick således inte ens bestämma i saken. Inte ens Piteå kommun fick yttra sig i saken – Vad nu de skulle ha med språket att göra?

Samisk Historieblogg
Släng skrivmaskinen i väggen

Så råkar du ha kvar en svensk skrivmaskin – Så släng den i väggen. Nu har dessutom  Sametingen i Norge och Sverige bestämde att Pitesamiskan skall följa luesamiska alfabetet, dvs det svenska alfabetet? Hur smart var det!

Samisk Historieblogg
Olaus Graan – En kyrkoherde i fejd med alla

Vid biskopsvisitationen 1659 erhöll han anmärkningar liksom av de kungliga kommissarierna Erik Sparre och Lorentz Creuts visitation i Piteå år 1668. En överenskommelse om bättring upprättades som dock inte fullföljdes. Det fick Piteås borgmästare, stadens råd och allmoge  att inlämna en klagoskrift med 18 anklagelsepunkter till Härnösands konsistorium den 17:e juli 1669. Anklagelserna var att Graan tog för mycket betalt än som var stadgat, förkortat predikodagar och haft obegripliga predikningar, förstört inventarier m.m.

Samisk Historieblogg
Prosten Olaus Graan stoppade flytt av Piteå till Skellefteå

Suecia_2-072_;_Piteå_Civitas_Vetus

Piteå, dvs Öjebyn, omkring 1690 ur Suecia antiqua et hodierna.

Piteå är av samiskt ursprung med ordet Biđon eller Bite och tillägget ”å”.

Tillägget ”å” gjordes av länsstyrelsens byråkrater på ett flertal orter som Torniå (idag Tornio), Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå för att försvenska de samiska ortsnamnen. Tillägget å har dock aldrig slagit igenom på ortsbefolkningen som fortfarande säger Torne, Lule, Skellefte, Pite och Ume.

Vad Piteå egentligen betyder är inte klarlagt. Min egen teori är att orterna fick namn efter älvarna.

Likadant fick, enligt min egen teori, områdena namn efter älvarna som Pite Lappmark, Lule Lappmark, Torniå Lappmark osv.

Den mest vedertagna betydelsen av det Pitesamiska namnet är att namnet Pite beskriver älvens stränder och har betydelsen brant backe eller brant brink. Piteälven är ju en mycket stridbar älv med många branta stränder. Hur som helst är historiska namn ofta svåra att tyda och jag lämnar betydelsen av Piteå till språkforskarna.

Vad som gör det extra svårt med pitesamiska namn är att FN deklarerat att Pitesamiskan är en av världens mest hotade språk och ett av de minsta i världen. Det är alltså få som talar pitesamiska i dag och kan förklara historiska samiska namn.

Piteå grundades år 1620 av endast 44 nybyggare som bosatte sig runt Öjebyns kyrka. Öjebyns kyrka hade tidigare byggts av bönderna. Den samiska familj som hade sitt Lappskatteland i området fick flytta på sig.

Häpnadsväckande, kan man tycka, att Kung Gustav II Adolf  gav den lilla byn stadsprivilegier året därpå, dvs år 1621. Piteå firar sitt 400 års jubileum den 12 maj 2021.

Piteå var på den tiden inte en stad i dagens mening, utan en mindre by. Stadsprivilegier gavs med syfte att knyta allmogehandel och samehandeln i Pite lappmark till den nya staden.

Första stadsbranden inträffade år 1652. Piteå ödelades nästan helt i en stor brand i juli år1666. Landshövdingen ville därför flytta staden till Kåge, utanför Skellefteå, i Västerbotten. Olaus Graan lyckades dock stoppa förslaget och Piteå återuppbyggdes år 1668 på sin nuvarande plats på Häggholmen med bättre hamnläge.

Ursprungliga staden Piteå låg således i Öjebyn och inte där nuvarande Piteå ligger. Torget i Piteå är från 1600-talet och är ett av två torg från denna tid som finns kvar i Sverige.

Samisk Historieblogg
Öjebyns kyrka

antependium-ojeby

I Öjeby kyrka finns inga medeltida inventarier. Dessa förstördes av prosten Olaus Stephani Graan, som antas ha velat befria kyrkan fri från katolska inventarier. Kyrkan har däremot ett värdefullt antependium, (Duk som täcker altaret), från år 1589.

Olaus Stephani Graan avled år 1689 och finns begraven i Öjebyns kyrka.

Han ska inte förväxlas med Olaus Stephani Graan, som var född  i Ume lappmark, troligen död 1690, var kyrkoherde i Lycksele församling 1673–1690.

Samisk Historieblogg
Bloggfråga

Kan man göra fysiska jämförelser mellan folkgrupper för att fastställa ett folks ursprung?

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Olaus Stephani Graan år 1672 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko
Varifrån kommer samerna?

Samernas ursprung har intresserat allmänheten sedan litteratur om samerna publicerades på 1600-talet. En av de första som försökte utreda samernas ursprung var prästen Olaus Stephani Graan.

Olaus Gran var kyrkoherde och prost vid Piteå pastorat, samt inspektor vid Piteå Trivialskola. Han ska inte förväxlas med prästen i Lycksele med samma namn, Olaus Stephani Graan, och som levde ungefärligt samtidigt.

Samisk Historieblogg
Jämförelse med andra folkgrupper

Olaus Stephani Graan, liksom senare Schefferus, försökte göra jämförelser med de folk som bodde omkring samerna. Olaus Graans slutsats om samernas ursprung baserat på fysiskt utseende och karaktärsdrag skulle kanske inte accepteras i dag.

Samisk Historieblogg
Lapponia

Olaus Graans skrift om samerna kom att ligga till grund för det kända verket ”Lapponia” av Johannes Schefferus. Verket Lapponia var ett beställningsverk från svenska staten för att visa att samernas ”magi” inte låg bakom svenska militära segrar ute i Europa.

Lapponia 1673

Samernas ursprung

Olaus Graan är övertygad om att samerna härstammar från det ryska folket. I  handskriften ”Fulkomblig Beskrifning om Lapparnas Ursprung så wähl som om heela dheras Lefwernes Förehållande” försöker Graan bevisa att samerna härstammar från ryssarna. Bevisningen består av 17 punkter ryska och lapska karaktärsdrag jämförs. Det är alltså frågan om huvudsakligen fysiska jämförelser mellan ryssar och samer.

Olaus Graans teori om samernas ursprung kom dock inte att publiceras förrän flera århundraden senare. Men, stora delar av hans handskrift kom att ingå i verket Lapponia.

Samisk Historieblogg
Bloggfråga

Kan man se om någon är Same, Norrman, Finländare, Dansk eller Fransman? Eller är det bara en magkänsla?

 

Lars-Nila Lasko

Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt, så måste man se upp!
– Tage Danielsson

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan