Johan Ihre år 1780, isländska sagor och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

johan-ihre

Johan Ihre (1707 -1780) med rötter från den norrländska birkarlaätten Bure var professor Skytteanus, (professur i vältalighet och statskunskap, ursprungligen i vältalighet och politik), vid Uppsala universitet.

Johan Ihre blev känd som språkforskare och en av de som lade grunden till den moderna språkforskningen i Sverige. Inom språkforskningen var hans främsta ämnen de germanska och gotiska språken.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Oden, Heimskringla, Ynglingasagan och samernas ursprung

Enligt Johan Ihre framgick av Ynglingasagan i Heimskringla att när svenskarna anlände till Norden så fanns redan samerna där. Samerna var enligt Johan Ihre Nordens urfolk. Enligt Ihre så invandrade nordgermanerna till ett samernas område. I och med att nordgermanerna kom till ett samiskspråkigt område så kom samerna att sätta influenser och prägel på mycket av den invandrande kulturen. Spår av det samiska kan, enligt Ihre, ses även i dagens samhälle i hela Norden. Han menade sig dessutom kunna bevisa det.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Bibeln och de isländska sagorna var historia.

För Ihre och för historikerna före hans tid var berättelserna i bibeln och i de isländska sagorna obestridliga fakta. De var historia från det förgångna som dokumenterats skriftligt. För nordiska historiker beskrev bibeln begynnelsen av mänsklighetens historia för att sedan fortsätta i de isländska sagorna. Oden och asarna var således för Ihre historiska personer som verkligen levat.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Isländska sagorna (Íslendingasögur)

På isländska har ordet ”saga” en annan betydelse än det svenska ordet. Saga betyder helt enkelt berättelse eller historia. Men, man måste vara observant att de isländska sagorna skrevs ner på pergament av skrivkunniga munkar på medeltiden, d.v.s. upp till flera århundraden efter de olika historiska händelserna skulle ha inträffat. Sagorna kom således på pränt efter århundraden av muntlig berättartradition där tillägg gjorts, dikt och fantasi under tiden tillkommit, samt fakta försvunnit. I tillägg handlar många av sagorna om områden långt från Island. dvs inte i närområdet. Så, man kan inte betrakta de isländska sagorna som historia eller sanningsenliga berättelser. Även om det kan vara något uns av sanning så bör man således ta de islänska sagorna med en stor nypa salt. Det är således ingen tillfällighet att de isländska sagorna har helt speciell genre inom litteraturen under romankonsten och inte under historia.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Kritik mot de isländska sagorna och Ynglingasagan

Under 1700-talets senare hälft började de isländska sagorna ifrågasättas. Den inledande kritiken var dock försiktig. De isländska sagorna betraktades fortfarande som historisk fakta. Bland de som först ifrågasatte de isländska sagorna var faktiskt Ihre. Framför allt inriktade Ihre sig på delar av Ynglingasagans trovärdighet. Ihre menade att det måste ha varit omöjligt att memorera niohundra års regenter fram till Tjodolf av Hvins tid och att memoreringen muntligt överförts över flera generationer tills de blev nedskrivna några hundra år senare. Dock var Ihre övertygad om grundfakta riktigheten i Ynglingasagan såsom Oden och hans ankomst till Norden, samt att oden varit en verklig ”person” som levat.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Oden, Ynglingasagan och svenskarnas ursprung

Snorre Sturlassons Heimskringla inleds med Ynglingasagan. Ynglingasagan handlar om germanernas och svenskarnas ankomst till Norden under ledning av Oden. Enligt Ynglingasagan ankom Oden och Asarna till Norden från Asien.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

På jakt efter Oden och svenskarnas ursprung

Oden och asarna var för Ihre, som omnämnt, historiska personer som verkligen levat.

Men, inte enbart historikern Ihre var övertygad om Oden och asarna. Den norska upptäcksresande Thor Heyerdahl (1914-2002) var så sent som i början av 2000-talet övertygad att Oden och asarna verkligen levat. Heyerdahl ville dessutom bevisa det.  ”Jakten på Odin” var Thor Heyerdahls sista projekt före han avled i den italienska byn Colla Micheri den 18 april 2002. Thor Heyerdahl är för övrigt kanske mest känd för sina expeditioner med Kon-Tiki och Ra II, där han ville bevisa tidiga kolonisationsresor över haven.

I Ynglingasagan framgår att Odin utvandrade med asarna från Svarta Havet över Tyskland och Danmark fram till Sverige (Gamla Sigtuna). Thor Heyerdahl ville följa rutten och göra utgrävningar i Azov (Азов) vid floden Don, Svarta Havet, i Ryssland. Azov låter ju som Asar. Att Azovs tidigare namn var detsamma som den samiska orten Tana i Norge gjorde ju inte saken sämre.  Thor Heyerdahl hade till sitt stöd ryska dokument som bekräftade existensen av iranska folket Osseter från området. Oseter var, enligt Thor Heyerdahl, Asarna i Ynglingasagan. Det hör man ju på namnet – eller hur! Utgrävningarna avslutades just före Thor Heyerdahls död och visade att Azov var befolkat år 68 f.kr. Det datum som Thor Heyerdahl beräknat att svenskarna, danskarna och norrmännen utvandrat från Svarta Havet till Norden.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Ny infallsvinkel för att lösa historiska problem

Johan Ihre hade en helt ny infallsvinkel för att lösa problemet vilket folk som var ursprungsbefolkning i Norden. Ihre gjorde något som ingen gjort före honom. Han satte sig nämligen ner och frågade sig om de språk som talas i Norden kunde ge en lösning på historiska problemställningar.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Svenska språket och samernas ursprung

I dag vet vi att det finns samiska låneord i svenskan som rajd, kåta, kosa, vaja och så vidare. I de norrländska dialekterna finns än mer samiska låneoord. Det är således inte enbart det norrländska ordet ”Jo” från samiskan ”Juo”. Men, Ihre upptäckte något annat i svenska språket.

Johan Ihre fann att det fanns ett främmande ord i svenska språket som inte skulle finnas där. Det var främmande ord som inte kunde kopplas till något annat europeiskt språk än samiskan. I tillägg fann Ihre att det var ett stort antal samiska låneord i svenskan.

Inte nog med att det fanns ett stort antal samiska låneord i svenskan. Alla dessa samiska låneord i svenskan var dessutom lika i Isländska, Färöiska, Norska, Danska förutom Svenska. De samiska orden hade således inlånats redan när Isländska, Färöiska, Norska, Danska och Svenska var ett språk, dvs under fornnordisk tid. Enligt Ihre hade de samiska låneorden bidragit till att fornnordiska utskilde sig från andra nordgermanska språk.

Ihre fann också att uttalet av flera samiska låneord uttalades i fornnordiskan på ett samiskt vis. Uttalet hade dessutom bevarats i svenska dialekter.

Eftersom omfattningen av samiska låneord i fornnordiskan var så stor tog Ihre det som bevis att nordgermaner invandrat till ett samiskt språkigt område, nämligen Skandinavien.

Jag ska i ett kommandeblogginlägg utveckla Johan Ihres argument om samernas ursprung och samiska låneord i svenskan. Följ bloggen så får du veta mer!

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samiska namn på orter i södra Sverige

Men, Johan Ihre menade att samerna inte bara lämnat spår efter sig i det svenska och nordiska språken. Enligt Ihre fanns spår av samerna över hela Sverige i form av samiska namn på orter, byar, sjöar, floder och till och med städer. Namn som omöjligt kan ha haft ett nordgermanskt ursprung enligt Ihre. Att det fanns spår av samiska namn i södra Sverige var naturligt, enligt Ihre, som hänvisade till Ynglingasagan i Heimskringla. Enligt Ynglingasagan hade de invandrade svenskarna mött samerna redan i Skåne. Detta var, enligt Ihre, ett ytterligare bevis på att nordgermaner invandrat till ett samiskt språkigt område, nämligen Skandinavien, och tagit över samiska språkseder.

Jag ska i ett kommandeblogginlägg utveckla Johan Ihres argument om samernas ursprung och samiska namn på olika orter i södra Sverige. Följ bloggen så får du veta mer!

Svenskarna kopierade samernas sätt att namnge orter

Ihre gick ett steg vidare och menar att samerna haft inflytande på hur svenskarna sätter namn på orter och platser. Det är ett sätt som skiljer sig från övriga nordgermaner och gör skandinaverna unika. Ett sätt som, som enligt Ihre, bara kan komma från samerna. Detta var, enligt Ihre, ett ytterligare bevis på att nordgermaner invandrat till ett samiskt språkigt område, nämligen Skandinavien, och tagit över samiska språkseder.

Jag ska i ett kommandeblogginlägg utveckla Johan Ihres argument om samernas ursprung och samernas sätt att namnge orter avspeglat sig i ortsnamn i södra Sverige. Följ bloggen så får du veta mer!

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Johan Ihre år 1780 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

johan-ihreJohan Ihre föddes den 3:e mars 1707 i Lund som son till teologiprofessorn Tomas Ihre och dog i Uppsala den 1:a december 1780, 73 år gammal. Johan Ihres mor var Brita Steucha och som härstammade från den norrländska birkarlaätten Bure. Johan Ihre blev professor i latinsk poesi vid 30 års ålder och vid 31 års ålder professor Skytteanus, (professur i vältalighet och statskunskap, ursprungligen i vältalighet och politik), vid Uppsala universitet.

Johan Ihre blev känd som språkforskare och la grunden till den moderna språkforskningen i Sverige.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Lexicon Lapponicum år 1780

År 1780 utgavs Lexicon Lapponicum av Kyrkoherden i Jokkmokk Johan Öhrling och Kyrkoherden i Lycksele Erik Lindahl. Lexicon Lapponicum var inte den första samiska ordboken. Prästen Pehr Fjellström i Lycksele utgav nästan 50 år tidigare Grammatica Lapponica och ordboken Dictionarium Sueco-Lapponicum. Båda behandlade det Umesamiskla språket. Den norska professorn knud Leem gav ut en grammatik (1748), en dansk-samisk ordbok (1756) och Lexicon lapponicum bipartitum i 2 band (1768-1781). Lexicon lapponicum bipartitum betraktades som den tidens största verk om det samiska språket med såväl samisk ordbok och samisk grammatiklära.

Lexicon Lapponicum var dock det första större samiska ordboken i Sverige och kom främst att användas av missionärer i svenska och finska lappland. Något som förutsågs av författarna och intogs i titeln till ordboken ”Till nytta för såväl dem som skall anförtros ett kyrkligt ämbete i Lappland eller redan innehar ett sådant…” Som ordbok begränsade sig Lexicon Lapponicum till Umesamiska, Pitesamiska och Lulesamiska.

En moderniserad utgåva av Lexicon Lapponicum utgavs 2016.

Det har även utgivits en digitaliserad version av Lexicon Lapponicum.

lexicon-lapponicum-a-o

Lexicon Lapponicum och Johan Ihre

Professor johan Ihre har skrivit ett av förorden till Lexicon Lapponicum. Ihres förord är en sammanfattning av bland annat hans uppfattningar om samernas ursprung och samernas influenser på det svenska samhället. Ihre hade tidigare framfört sina idéer om samernas och samernas ursprung i olika publikationer och brev. Vid Uppsala universitet finns en omfattande handskriftssamling av Johan Ihre på 287 volymer från 1400-talet till 1800-talet.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Ny infallsvinkel för att lösa historiska problem

Välborne Herr Riddare av Nordstjärneorden, Kansliråd och Professorn i Uppsala Johan Ihre, som han kallade sig själv, hade en helt ny infallsvinkel för att lösa problemet vilket folk som var ursprungsbefolkning i Norden. Ihre gjorde något som ingen gjort före honom. Han satte sig nämligen ner och frågade sig om de språk som talas i Norden kunde ge en lösning på historiska problemställningar.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Svenska språket och samernas ursprung

I dag vet vi att det finns samiska låneord i svenskan som rajd, kåta, kosa, vaja och så vidare. I de norrländska dialekterna finns än mer samiska låneoord. Det är således inte enbart det norrländska ordet ”Jo” från samiskan ”Juo”. Men, Ihre upptäckte något annat i svenska språket.

Johan Ihre fann att det fanns ett främmande ord i svenska språket som inte skulle finnas där. Det var främmande ord som inte kunde kopplas till något annat europeiskt språk än samiskan. I tillägg fann Ihre att det var ett stort antal samiska lånord i svenskan.

Inte nog med att det fanns ett stort antal samiska lånord i svenskan. Alla dessa samiska lånord i svenskan var dessutom lika i Isländska, Färöiska, Norska, Danska förutom Svenska. De samiska orden hade således inlånats redan när Isländska, Färöiska, Norska, Danska och Svenska var ett språk, dvs under fornnordisk tid. Enligt Ihre hade de samiska lånorden bidragit till att fornnordiska utskilde sig från andra nordgermanska språk.

Ihre fann också att uttalet av flera samiska lånord uttalades i fornnordiska på ett samiskt vis. Uttalet hade dessutom bevarats i svenska dialekter.

Eftersom omfattningen av samiska lånord i fornnordiska var så stor tog Ihre det som bevis att nordgermaner invandrat till ett samiskt språkligt område, nämligen Skandinavien.

Jag ska i ett kommande blogginlägg utveckla Johan Ihres argument om samernas ursprung och samiska lånord i svenskan. Följ bloggen så får du veta mer!

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samiska namn på orter i södra Sverige

Men, Johan Ihre menade att samerna inte bara lämnat spår efter sig i det svenska och nordiska språken. Enligt Ihre fanns spår av samerna över hela Sverige i form av samiska namn på orter, byar, sjöar, floder och till och med städer. Namn som omöjligt kan ha haft ett nordgermanskt ursprung enligt Ihre. Att det fanns spår av samiska namn i södra Sverige var naturligt, enligt Ihre, som hänvisade till Ynglingasagan i Heimskringla. Enligt Ynglingasagan hade de invandrade svenskarna mött samerna redan i Skåne. Detta var, enligt Ihre, ett ytterligare bevis på att nordgermaner invandrat till ett samiskt språkigt område, nämligen Skandinavien, och tagit över samiska språkseder.

Jag ska i ett kommandeblogginlägg utveckla Johan Ihres argument om samernas ursprung och samiska namn på olika orter i södra Sverige. Följ bloggen så får du veta mer!

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Svenskarna kopierade samernas sätt att namnge orter

Ihre gick ett steg vidare och menar att samerna haft inflytande på hur svenskarna sätter namn på orter och platser. Det är ett sätt som skiljer sig från övriga nordgermaner och gör skandinaverna unika. Ett sätt som, som enligt Ihre, bara kan komma från samerna. Detta var, enligt Ihre, ett ytterligare bevis på att nordgermaner invandrat till ett samiskt språkigt område, nämligen Skandinavien, och tagit över samiska språkseder.

Jag ska i ett kommandeblogginlägg utveckla Johan Ihres argument om samernas ursprung och samernas sätt att namnge orter avspeglat sig i ortsnamn i södra Sverige. Följ bloggen så får du veta mer!

 

Oden, Heimskringla, Ynglingasagan och samernas ursprung

Enligt historikern Johan Ihre framgick av Ynglingasagan i Heimskringla att när svenskarna anlände till Norden så fanns redan samerna där. Samerna var enligt Johan Ihre nordens urfolk.

Jag ska i ett kommande blogginlägg utveckla Johan Ihres argument om samernas ursprung och de isländska sagorna. Följ bloggen så får du veta mer!

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Gerhard Schøning år 1773 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Gerhard Schøning var inte Norges första historiker. Av många räknas han dock som Norges första historiker till yrket. Möjligt att islänningen Tormod Torfæus (Þormóður Torfason 1636 – 1719) räknas som Norges första professionelle historiker. Han var anställd som kunglig historiker i Kungariket Danmark, som Norge tillhörde och bodde större delen av sitt liv i Kopervik, Rogaland, Norge.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Historiker av betydelse

1700-tals historikern Gerhard Schøning har haft betydelse in i vår tid.  År 1995 stämde över 200 markägare i Selbu kommun, sydliga Tröndelag (Sør-Trøndelag), samerna och menade att de hade bättre rätt till fjällområden. Markägarna avsåg att använda ett 400 kvadratkilometer stort områdena till jakt, fiske, skogsbruk och etablering av fritidsstugor. Markägarna menade att samerna hade invandrat till området i modern tid och långt senare än bondebebyggelse tillkommit. Markägarna hävdade vidare att användning av fjällområden för renbete (Essand och Riast/Hylling) inte kunde ge upphov till nyttjanderätt eller andra rättigheter.

Samerna å sin sida hänvisade till den norske historikern Gerhard Schøning, som i ett brev från sin resa år 1773 i området, skrivit att det fanns såväl samer som renskötsel där. Samerna hänvisade även till en uttalande från år 1872 då den 72 årige bonden Thomas P. Kallar uttalade; ”Allerede i min Ungdom hørte jeg Tale om, at Lapper med Reensdyr har holdt til fra tidligere Dage i Sælbo og navnlig i Tydalen. (…) Om vaaren kan det have hændt, at Reensdyr ere kommet lige ned i Bygden heromkring Hovedkirken, men dette er dog undtagelsesviis”.

Samerna vann i såväl Tingsrätt (herredsretten ) och Hovrätt (lagmannsretten). Saken togs upp av Norges Högsta Domstol (Høyesterett), som avgjorde saken i Plenum år 2001 till samernas fördel. En avgörelse i plenum används mer sällan och innebär att 15 domare i Högsta Domstolen avgör saken. Högsta Domstolen menade vidare att det var otvivelaktigt att sydsamerna i området var ett urfolk som brukat marken sedan urminnes tider. Vidare uttalade Högsta Domstolen att samerna som urfolk hade särskilda rättigheter till fjällområdena.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Glöm inte att skriva ett resebrev!

Så nästa gång du är ute på resa – Glöm inte att skriva ett resebrev! Brevet kan kanske få större betydelse än du anat om några hundra år?

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

János Sajnovics år 1770 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

1770 – En revolutionerande upptäckt om samerna

János Sajnovics (1733 – 1785),  eller som hans fullständiga namn János Sajnovics de Tordas et Káloz, skrev egentligen ingenting om samernas ursprung. Där emot kom hans forskningsresultat om samernas språk att förändra kommande teorierna om samernas ursprung för de kommande 200 åren. Hans resultat var helt enkelt revolutionerande. Allt händer dessutom samman med en händelse som inträffar vart 243 år – Venuspassagen!

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Det samiska språket skapar en ny vetenskap!

János Sajnovics  publicerade år 1770 det lilla verket ”Demonstratio idioma Hungarorum et Lapporum idem esse”. Även om den lilla skriften inte innehåller allt för många sidor så blev den väldigt uppmärksammad. Så uppmärksammad att den skapade en ny vetenskap – ”Jämförande lingvistik”, (Comparative linguistics – ursprungligen ”Comparative philology”).

János Sajnovics räknas som den jämförande lingvistikens fader. Jämförande lingvistik eller som historiker kanske hellre vill kalla det ”Historisk lingvistik” alternativt historisk språkvetenskap eller språkhistoria, (diakronisk språkvetenskap, diakron lingvistik, komparativ lingvistik) är den gren av språkvetenskapen som studerar hur språk förändras över tiden.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Venuspassagen – En ovanlig händelse vart 243 år

Den 3:e juni 1769 riktades ett hundratals teleskop över hela världen för att se Den 3:e juni 1769 riktades ett hundratals teleskop över hela världen för att se planeten Venus röra sig över solskivan. Jorden och Venus har olika lutningar (inklinationer). Det gör att när Venus passerar solen kan planeten inte ses från jorden. Något som beror på att Venus passerar under eller över solskivan.

Men, vart 243 år passera Venus solskivan två gånger med ett mellanrum på 8 år, separerade av tidsintervall på 121,5 respektive 105,5 år. Det kallas för Venuspassagen. Det skulle inträffa 3:e juni 1769. Därefter skulle det dröja till 105 år till den 9:e december 1874.

(Nästa Venuspassage där vi kan se Venus från Jorden  inträffar den 15:e december 2117).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Venuspassagen 1761

En liknande händelse hade inträffat den 6:e juni 1761. Men, denna gång inför den beräknade dagen 3:e juni 1769 ville världen vara ännu mer förberedd. Framför allt Danmark som haft misslyckade observationer i Köpenhamn och Trondheim 1761. Det blev till konkurens mellan nationer och olika världsledare för att förbereda den ultimata dagen för att studera Venus.

Svenska Vetenskapsakademin organiserade en expedition till Torneå, Pello och Cajaneburg (nuvarande Kajaani). Ryska Vetenskapsakademin skickade en expedition till staden Kola, samt till byarna Polnoj och Umba på Kolahalvön. Royal Society of London skickade observatörer till Nordkap och Hammerfest.

Den engelska astronomen och direktören för observatoriet i Greenwich Nevil Maskelyne hade tidigare förutsett att den nordligaste spetsen av Norge skulle vara en av de bästa platserna för observation av Venuspassagen. Norge tillhörde ju Danmark på denna tid.

Den danske kungen Kristian VII hade ombett sin ambassadör i Wien, Österrike, att tillfråga astronomen och chefen för det kungliga observatoriet i Wien, Maximilian Hell (Max Höll på tyska och Hell Míks på ungerska), om han på danskt uppdrag kunde åka upp till Vardö i Nordnorge för att observera Venuspassagen. Ambassadören tillfrågade Maximilian Hell den 5:e september 1767, som tackade ja till uppdraget. Maximilian Hell, som var jesuit, bjöd in sin jesuitkollega astronomen János Sajnovics som assistent.

János Sajnovics var uppvuxen i Ungern och talade flera språk inklusive ungerska.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Resa med enormt bagage

Maximilian Hell, János Sajnovics och hunden Apropos påbörjade sin resa till Vardö den 28:e april 1768. Bagaget var enormt med en stor mängd vetenskapliga instrument och flera teleskop, barometrar, pendelur och ett bibliotek med astronomisk litteratur. Det största teleskopet var hela 3,2 m långt. Dessutom hade de med sig egen, för Sameland exotisk, mat som te, choklad, olivolja etc.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Omaka resesällskap

János Sajnovics och Maximilian Hell var kanske inte det bästa resekamrater. De var faktiskt varandras motsatser. János Sajnovics var matglad medan Maximilian Hell fastade på lördagar. János Sajnovics ville resa bekvämt medan Maximilian Hell föredrog att resa mycket enkelt.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Förbjuden inresa

János Sajnovics och Maximilian Hell var katoliker och jesuiter. Enligt dansk lag vid denna tiden var de förbjudna att resa in i Danmark för katoliker. Man kan dessutom täka sig att det måste ha varit ”extra” förbjudet för jesuiter att resa in i Danmark. Men, eftersom de var inbjudna av danska kungen med ett särskilt resebrev med tillstånd kunde de resa in i Danmark och även röra sig fritt. För János Sajnovics och Maximilian Hell måste det ha tett sig exotiskt att kunna resa i ett förbjudet land?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

János Sajnovics osannolika upptäckt

I Vardö träffar den ungersktalande János Sajnovics flera samer och hör samiska. Han gör en ovanlig och osannolik upptäck. Ett stort antal samiska ord överensstämmer med ungerska. Dessutom stämmer mycket grammatiskt överens mellan de båda språken. János Sajnovics hade själv ingen förklaring till varför två olika språk liknade varandra. Avståndet var alldeles för stort mellan Vardö och Budapest med närmare 400 mil.   Levnadsmiljön var totalt olika. Kulturerna var helt olika liksom naturmiljön. Trots det var det, enligt János Sajnovics, utan tvivel att språken samiska och ungerska var besläktade. Det måste för János Sajnovics ha känts som en enorm upptäckt. För forskare och historiker om samerna vände sig världen upp och ner. Hur skulle man nu förklara sambandet mellan samer och ungrare?

Nu ska det nämnas att år 1671 skall den svenske språkforskaren och historikern Georg Stiernhielm ha uppmärksammat likheter eller släktskap mellan samiska, finska och estniska, samt ungerska. Dock resulterade detta inte i någon undersökning eller litterär rapport.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

János Sajnovics delaktig i att skapa en ny språkfamilj

I och med János Sajnovics är det början till upptäckten av en ny språkfamilj ”Finsk-Ugriska”. En språkfamilj är en grupp olika språk som är besläktade. Det är språk som har utvecklats ifrån ett äldre och gemensamt språk – ett urspråk. Det finns således ett gemensamt urspråk för ungerska och samiska. Men, man måste gå flera tusen år tillbaka i tiden för att hitta ett samiskt-ungerskt urspråk.

Det ska nämnas att svensken Philip Johan von Strahlenberg gjorde ett mer systematiskt arbete år 1730 av de finsk-ugriska språken förutom samiska. Dock kom det att bli en annan ungersk språkforskare, Sámuel Gyarmathi, som kom att ge en systematisk och samlad bild av den finsk-ugriska språkfamiljen i verket ”Affinitas Linguae Hungaricae cum Linguis Fennicae Originis grammaticae demonstrata” från år 1799.

Att det heter den ”Finsk-Ugriska” språkfamiljen beror, enligt min mening mest på finska språkforskares påverkan och kanske på svenska språket. På ungersk heter språkfamiljen finnugor njelvcsalád. Men, svenska språket behöver i:et för att bilda en adjektiv med ändelsen -sk i dylika fall, och därför blev det finsk-ugrisk. Dock finns det inget formellt hinder att kalla språkfamiljen ”Samisk-Ugrisk” eller något annat namn, förutom att det skulle bli högljudda protester från finska språkforskare. Personligen anser jag att benämningen Fenno-Ugriska är mer passande. Då får man en historisk anknytning till språkfamiljen från romartiden och framåt. (Ordet Ugrisk kommer från en sammanslagning av ungerska och Jugra. Jugra kallas det område som Hanti (Ostjakiskan) och Mansi (Voguliskan) talas som tillsammans med ungerska bildar den andra grenen, ugriska språk, i språkfamiljen.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Ett stort tack

Ett stort tack riktas till min gode vän professor Pekka Sammallahti, som räknas som den främsta språkforskaren i samiska i dag, för hans konstruktiva kommentarer.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

BLOGGFRÅGA

Har du ett alternativ förslag på namn till språkfamiljen Finsk- Ugriska och varför?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Spara

Spara

Vem var Peter Frederik Suhm år 1770 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Peter Frederik Suhm
Peter Frederik Suhm

Peter Frederik Suhm var utan tvekan Danmarks främsta 1700-talshistoriker. Han blev också Danmarks rikaste historiker genom tiderna.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Peter Frederik och samernas ursprung

Suhm har utgivit ett stort antal historiska verk. De huvudverk som främst berör samernas ursprung är ”Om de nordiske Folks ældste Oprindelse” från år 1770 och  ”Historie om de fra Norden udvandrede Folk” i två bind från 1772 respektive 1773.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

I Norden finns två folkslag sedan urminnes tider

Den danske historikern Suhm konstaterar att Norden bebotts av två folkslag sedan urminnes tider. Med Norden avser Suhm Danmark, Sverige och Norge. De två folkslagen grundar han sig på språkskillnader där han hänför svenskar, norrmän och danskar till det ena folkslaget och till det andra folkslaget samer, finländare, kajaner/kväner och karelare.

Peter Frederik Suhm konstaterar att endast dessa två folkgrupper bebott Norden sedan urminnes tider.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Två folkslag med olika ursprung

Historikern Suhm konstaterar vidare att skillnaden mellan dessa två huvudspråk är så stor ”att man lätt kan inse att de två språken har olika ursprung”, samt de som talar de olika språken följaktligen måste ha haft olika ursprung.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Gudar och sagoväsen bodde i  Skandinavien

Efter att ha konstatera vilka folkgrupper som lever i Norden går Suhm sedan vidare med att hänvisa till verket ”Historia rerum Norvegicarum” (Historien om Norge), del 1 sidorna 116 – 118 och konstaterar att Gigantes, Thusser och Jotuner var de som kom först till Norden.

Gigantes, Thusser och Joter var högre väsen från den isländska sagovärlden. De isländska sagorna var vid denna tid historisk dokumenterad fakta. Sådana fakta som inte kunde ifrågasättas vid denna tidsperiod.

Med Gigantes avses Jättar, Thusser  avser Troll och Joter avser den folk som härstammar från det mystiska gudaväsendet som besitter stor vishet Forn-Jot (forn-jótr). I andra sammanhang Jotuner tolkats som det samiska folket eller Väst-nordiska germaner. I Orkneyöarnas saga, (Orknøyingenes saga), och i ”Hur Norge blev byggt”, (Hversu Noregr byggðist), uppträder i stället Forn-Jot som första kung av Gotland, Finland och Kvenland.

Historia rerum Norvegicarum, (Historien om Norge), var skriven av den isländske historikern Thormodus Torfæus, (Þormóður Torfaso).  Torfæus levde mellan åren 1636—1719 och utgav Historia Rerum Norvegicarum i fyra volymer år 1711. Det ska sägas att Historia Rerum Norvegicarum är ett mastodontverk på 3 500 sidor och som beskriver Norges tillkomst.

Den isländske historikern hade en källkritisk inställning. Trots detta menade Thormodus Torfæus att övernaturliga väsen och trolldom i de isländska sagorna verkligen existerat och var därmed historisk fakta. Det som kan ses som uppdiktade historier och väsen är omskrivningar av verkligheten och ett uttryck för en djupare sanning. En sanning som kan förstås bara om de tolkas rätt.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Germanerna var det folksom invandrade först till Skandinavien

Det var Gigantes, Thusser och Jotuner som Oden och Asarna mötte när de kom till Norden. För den danske historikern Peter Frederik Suhm var Oden en person som verkligen levat. Utifrån tolkning av de isländska sagorna och bibeln konstaterar Suhm att Gother (Goter) och Geter (Götar), dvs germaner, invandrat till Norden efter Gigantes, Thusser och Jotuner. Gother och Geter, som Suhm menar var ett folk, var kom med Oden och härstammade från bibelns Japhet. Japhet var en av Noaks söner.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samerna invandrade senare till Skandinavien

Historikern Peter Frederik Suhm menade att samer och finländare invandrade till Norden efter germanerna.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Vem var Peter Frederik Suhm?

Vem var då historikern Peter Frederik Suhm?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Född i en adelsfamilj

Han föddes den 18:e oktober 1728 i Köpenhamn, Danmark, och växte upp i en adelsfamilj. Hans far var admiral Ulrik Frederik von Suhm (1686–1758) och hans mor Hilleborg Cathrine Lerche (1701–1767).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Dansk jurist

Peter Frederik Suhm påbörjade år 1746 sin utbildning sig jurist vid Köpenhamns universitet för att sedan fortsätta som 1748 som Hovrättsassessor och senare tjänstgöring på Högsta Domstolen (Høyesterett).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Gifte sig ung

Vid 23 års ålder flyttade han till Trondheim i Norge. Hans ankomst till Trondheim från Köpenhamn var väl förberedd. Redan efter en vecka i Tronheim var han förlovad med  Elisabeth Angell och gifte sig året år därpå den 19:e april 1752. Elisabeth Angell var arvtagerska till Norges största förmögenhet. I och med bröllopet förband sig Suhm i ett äktenskapsförord att bo i Trondheim för en viss tid. Suhm flyttade tillbaka till Köpenhamn år 1761. Hans fru Elisabeth Angell dog den 11:e juli 1788.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Omgift gammal

Tre månader senare den 18:e oktober 1788 var den 60-årige Peter Frederik Suhm omgift med den 24 årige Christiane Becker (26.3.1764–7.2.1799).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Publikationer

Historikern Peter Frederik Suhm har utgett ett mycket omfattande antal verk och skrifter. Det skulle säkert ta flera år att läsa igenom alla. Suhm skilde sig från många andra historiker genom att uppge detaljerad källhänvisning. Något som skulle så småningom bli en standard i all forskning.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Danmarks officielle historieskrivare

Peter Frederik Suhm utsågs 1787 till Rikshistograf. Rikshistograf var titeln på Danmarks officielle historieskrivare.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Spara

Peter Frederik Suhm år 1770 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Peter Frederik Suhm
Peter Frederik Suhm

Juristen Peter Frederik Suhm var utan tvekan Danmarks främsta 1700-talshistoriker. Han blev med tiden sannolikt den mest rikaste historikern genom tiderna.

Man kan undra vad en dansk historier har med samernas ursprung att göra? Det finns flera anledningar varför Suhm kom att fundera över samernas härkomst.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Peter Frederik Suhm flyttar från Danmark till Sameland

En anledning är att han att han 1752 gifte sig med Elisabeth Angell från Trondheim som var arvtagerska till Norges största förmögenhet. Hans ankomst till Trondheim från Köpenhamn var väl förberedd. Redan efter en vecka i Tronheim var han förlovad och gifte sig året år därpå den 19:e april 1752. I och med bröllopet förband sig Suhm i ett äktenskapsförord att bo i Trondheim så länge hans svärmor levde.

Boende i Trondheim i närheten till samer och samisk kultur skapade naturligtvis intresse för samerna och samernas ursprung. Peter Frederik Suhm kom även att skriva om nordens folks ursprung och utveckla teori om de nordiska folkens invandring till Skandinavien. Om man skriver om de nordiska folken går det inte att bortse från frågeställningar som varför är samerna i Sameland och var kommer de ifrån?

En ytterligare anledning kan ha varit hans nära bekantskap med den norska historikern Gerhard Schøning som hade i stort sett samma uppfattning om samernas ursprung som Suhm. Gerhard Schøning hade dessutom ett stort intresse i samerna uppvuxen bland Sjösamer (Havssamer). De gav också ut gemensamma verk och satt i samma olika styrelser.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Peter Frederik Suhm flyttar tillbaka till Köpenhamn

Suhm svärmor dog året därpå 1752. Suhm hade också möjlighet att ta del av kommande arv efter sin frus rike ogifte farbror Thomas Angell, (1692-1767).

Thomas Angells bror Lorentz Angell dog 1751 och Lorentz del i arvet förblev oskiftat. Dock bröt Thomas Angell år 1761sina kontakter med familjen till brodern Lorentz Angell.

Thomas Angell bröt samma år 1761 även sina kontakter med Peter Frederik Suhm. Thomas Angell skiftade dock sin förmögenhet och gav sin brorsdotter och Suhms fru Elisabeth Angell den för tiden enorma summan av 300 000 riksdaler i arvslott. 300 000 riksdaler motsvarar omkring 1,2 miljarder NOK i dagens värde eller 1,3 miljarder SEK.

På kvällen den 19:e september kl: 22.00 år 1767 dog den stormrike handelsmannen Thomas Angell. Men, bara några timmar före han dog överlämnade Thomas Angell ett skrini järn till sina två testamentsförordnade. Skrinet innehöll för sina släktingar och omvärlden en enorm överraskning. I skrinet låg ett testamente och Agells sista vilja att hela hans förmögenhet skulle gå till de fattiga i Trondheim. Testamentet var daterat dagen innan han dog den 18:e oktober 1767 och uttalar orden ”Alle mine Efterladenskaber, være sig contante Penger, Bergparter, Jordegods, Obligationer, med videre, af hvad Navn nefnes kand, giver og skienker jeg til de Fattige, saaledes: At de nyde aarlig deraf de faldende Renter og Revenuer.”

I testamentet ingick även krongodsen med stora skogsområden i Selbu, Tydal och Klæbu som Thomas Angells morfar, Thomas Hammond, inköpt år 1681.

Testamentet ledde till att Thomas Angells Stiftelser upprättades den 1:a januari 1767.

”Thomas Angells Hus” i Trondheim ingick även i testamentet och som omgjordes till 50 hyreslägenheter som uthyres av Thomas Angells Stiftelser. Thomas Angells Stiftelser hyr även ut ett andra hus på  Kjøpmannsgate 6 som omgjordes till hela 25 hyreslägenheter, dvs två bostadshus blev 75 hyreslägenheter. Det kan man tala om bostadshus för 1 person!

Thomas Angells testamente och gåva till staden har påverkat Trondheims liv in i våra dagar. Detta år 2017 har av Trondheim utsetts till 250 års jubileumsår och Thomas Angells dödsdag tisdag den 19:e september firas särskilt.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

En tallrik gröt

Författarinnan Conradine Birgitte Dunker (1780-1866) har på ett gripande sätt i en bok beskrivit hur Thomas Angells bröt med sina släktingar och orsaken varför. Att rekommendera för vidare läsning är också Professor Ida Bulls bok ”Thomas Angell – kapitalisten som ble hjembyens velgjører” från 1992.

Enligt sägnen bröt Thomas Angell med sina släktingar på grund av man missade att servera till honom en tallrik gröt på morgonen. Personligen tror jag att grunden var djupare än så. Thomas Angell hade en djup humanistisk syn som, enligt min mening, skilde sig från andras synsätt på världen och hur rikedom skulle användas. Thomas Angell bidrog själv till flera insatser under sitt liv för att hjälpa fattiga och nödställda.

Suhm flyttade efter brottet med Thomas Angell tillbaka till Köpenhamn år 1761.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Omgift efter tre månader

Hans fru Elisabeth Angell dog den 11:e juli 1788. Tre månader senare den 18:e oktober 1788 var den 60-årige Peter Frederik Suhm omgift med den 24 årige Christiane Becker (26.3.1764–7.2.1799).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Peter Frederik Suhm publikationer

Suhm har utgivit ett stort antal historiska verk. De huvudverk som främst berör samernas ursprung är ”Om de nordiske Folks ældste Oprindelse” från år 1770 och  ”Historie om de fra Norden udvandrede Folk” i två bind från 1772 respektive 1773.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Två folkslag sedan urminnes tider

Den danske historikern Suhm konstaterar att Norden bebotts av två folkslag sedan urminnes tider. Med Norden avser Suhm Danmark, Sverige och Norge. De två folkslagen grundar han sig på språkskillnader där han hänför svenskar, norrmän och danskar till det ena folkslaget och till det andra folkslaget samer, finländare, kajaner/kväner och karelare.

Peter Frederik Suhm konstaterar att endast dessa två folkgrupper bebott Norden sedan urminnes tider.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Två folkslag med två olika ursprung

Historikern Suhm konstaterar vidare att skillnaden mellan dessa två huvudspråk är så stor ”att man lätt kan inse att de två språken har olika ursprung”, samt de som talar de olika språken följaktligen måste ha haft olika ursprung.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Vem kom först?

Efter att ha konstatera vilka folkgrupper som lever i Norden går Suhm sedan vidare med att hänvisa till verket ”Historia rerum Norvegicarum” (Historien om Norge), del 1 sidorna 116 – 118 och konstaterar att Gigantes, Thusser och Jotuner var de som kom först till Norden.

Gigantes, Thusser och Joter var väsen från den isländska sagovärlden. De isländska sagorna var vid denna tid historisk dokumenterad fakta. Sådana fakta som inte kunde ifrågasättas vid denna tidsperiod.

Med Gigantes avses Jättar, Thusser  avser Troll och Joter avser den folk som härstammar från det mystiska gudaväsendet som besitter stor vishet Forn-Jot (forn-jótr). I andra sammanhang Jotuner tolkats som det samiska folket eller Väst-nordiska germaner. I Orkneyöarnas saga, (Orknøyingenes saga), och i ”Hur Norge blev byggt”, (Hversu Noregr byggðist), uppträder i stället Forn-Jot som första kung av Gotland, Finland och Kvenland.

Historia rerum Norvegicarum, (Historien om Norge), var skriven av den isländske historikern Thormodus Torfæus, (Þormóður Torfaso).  Torfæus levde mellan åren 1636—1719 och utgav Historia Rerum Norvegicarum i fyra volymer år 1711. Det ska sägas att Historia Rerum Norvegicarum är ett mastodontverk på 3 500 sidor och som beskriver Norges tillkomst.

Den isländske historikern Torfæus hade en källkritisk inställning. Trots detta menade Thormodus Torfæus att övernaturliga väsen och trolldom i de isländska sagorna verkligen existerat och var därmed historisk fakta. Det som kan ses som uppdiktade historier och väsen är omskrivningar av verkligheten och ett uttryck för en djupare sanning. En sanning som kan förstås bara om de tolkas rätt. Det historikern Thormodus Torfæus troligen menade, enligt min mening, var att ibland skall man inte läsa ett gammalt dokument bokstavstroget. En liknelse, i viss mån, kan göras vid bibeln. Bibeln och gamla testamentet, samt delar av nya testamentet, kan inte läsas bokstavstroget. Om man läser bibeln bokstavligt så får man problem med den vetenskapliga kunskapen. Man kan inte bygga en population på bara två individer till exempel Adam och Eva. En sådan population skulle gå under i stället för att skapa nuvarande mänskliga släkte.

Det var Gigantes, Thusser och Jotuner som Oden och Asarna mötte när de kom till Norden. För den danske historikern Peter Frederik Suhm var Oden en person som verkligen levat. Utifrån tolkning av de isländska sagorna och bibeln konstaterar Suhm att Gother (Goter) och Geter (Götar), dvs germaner, invandrat till Norden efter Gigantes, Thusser och Jotuner. Gother och Geter, som Suhm menar var ett folk, var kom med Oden och härstammade från bibelns Japhet. Japhet var en av Noaks söner.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Vem kom sist?

Historikern Peter Frederik Suhm menade att samer och finländare invandrade till Norden efter germanerna.

 

Ett stort tack

Ett stort tack till Kaplan för samerna på Lunds Stift, Mattias Haglund, som varit behjälplig med synpunkter på bibeltolkning.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Gerhard Schøning år 1769, den stora finska nationen och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Gerhard Schøning var inte Norges första historiker. Av många räknas han dock som Norges första historiker till yrket. Möjligt att islänningen Tormod Torfæus (Þormóður Torfason 1636 – 1719) räknas som Norges första professionelle historiker. Han var anställd som kunglig historiker i Kungariket Danmark, som Norge tillhörde och bodde större delen av sitt liv i Kopervik, Rogaland, Norge.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Norges historia i bokform 1751

Gerhard Schøning utgav år 1751 ett verk om Norges historia med den långa titeln; Forsøg til de nordiske landes, særdeles Norges, gamle geographie: hvorved Finmarkens og hosliggende Lapmarkers gamle grændser og strekning, indbyggernes oprindelse, landenes ælde, samt andre saa vel geographiske som politiske omstændigheder undersøges”.

Nu ska det sägas att boktitlar på den här tiden var omfattande. Inte bara titel på Schønings verks omfattande. Faktiskt hela verket är omfattande på hela 664 sidor. Utgivningen skedde naturligt i Danmark hos Det kongl. Danske selskab (C. G . Glasing).

 

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samer och Samojeder var ett folk

I sitt verk från 1751 uttalar historikern Gerhard Schøning att samer och samojeder ursprungligen var ett folk.

Schøning grundar sin uppfattning om ”släktskap” att de båda folken, Samer och samojeder, har ett likartat namn på sig själva. Vidare menade Schøning att det fanns kulturella likheter mellan de två folken.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Äldre historiska verk om samer och samojeder

Schøning var således inte ensam om teorin att samerna var besläktade med samojeder. Carl von Linné företog 1732 sin Lappländska resa. Linné inte in på samernas ursprung. Där emot skriver Linné att det samiska folket är en unik variant av Grönlands eskimåer och Rysslands Samojeder ”Singularum esse varietatem e Samojedica gente una cum Groenlandis et Esquimaux ortam.” Nu ska det sägas att Linnés Lappländska resa publicerades först efter hans död i verket ”Iter Lapponicum”.

Tre år före Schønings verk publicerade Eric Julius Björner (1696-1750) en bok med ett liknande påstående. År 1748 utgav Björner sin historiska bok ”Svea rikes hävda ålder, uppvisader med en sago och röno reda om nordiske länders, så fornare som senare, åboning, strandvidd och Östersjöhögd, med tillökning av et brev om finnars, lappars och samojeders ursprung från samaritanske israeliter”.  I detta verk skriver Eric Julius Björner att finnar, samer och samojeder var besläktade och kom ursprungligen från ett och samma folk. Björner skriver ”i det Lapparne kallar sig själve Samorej” och Finnarna kallar sig Suomalaiset så är det uppenbart att de har varit ett folk med Samojederna. Björner utgår således, bland annat, vad de olika folken kallar sig själva. Björner hänvisar också till de geografiska likheterna.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samojeder

Samojeder är en samlingsbeteckning för fyra folkgrupper som talar ett med varandra besläktat språk; Nenets (Jurak-Samojeder), Nganasaner (Tajmir Samojeder), Entser (Jenisej Samojeder) och Selkuper (Ostjak Samojeder).

Gerhard Schøning menade att orden samer och samojed påminner om varandra och skulle kunna vara ett tecken på släktskap mellan de två folken. Att dra slutsatser utifrån namn på orter och folk var en vanlig forskningsmetod i historia på denna tid. Nu är det bara så att ordet ”Samojed” inte är urfolkens egen beteckning på sig själva. I stället tros beteckningen ha ryskt ursprung med betydelsen ”de som äter sig själva” (kannibaler). Språkligt sett är dock Samojeder besläktade med samerna och ingår i den finsk-ugriska språkfamiljen.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samer och Samojeder blev två olika folk

Historikern Gerhard Schøning menade, i sitt verk från 1751, att samer och samojeder kom att splittras upp till två olika folk genom folkgrupperna hunner och ryssars inträng på deras område. (Hunnerna är ett samlingsbegrepp för en av de centralasiatiska befolkningsgrupper som under mitten av 400-talet invaderade Europa under ledning av den kände Attila).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Norges historia i bokform 1769

Gerhard Schøning utgav år den 22:a juli år 1769 en ny skrift med titeln; Afhandling om de Norskes og endeel andre Nordiske Folkes Oprindelse”. Skriften publicerades även år 1839 och då under ett nannat namn ”Om Nordmændenes Herkomst og Folke-Slægtskab”.

Som titeln anger så handlar skriften om norrmännens och nordiska folks, inklusive samernas, ursprung.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samerna och finska nationen år 1769

I ”Afhandling om de Norskes og endeel andre Nordiske Folkes Oprindelse från 1769 utvecklar historikern Gerhard Schøning, inte bara samernas ursprung, utan även en teori om folk av den ”finska nationen”.

Schøning ville hitta en förklaring på var samerna kom ifrån och ett sammanhang på alla folk som fanns i norr och öster inkluderat de ”Bjarmer” som fanns omtalade i de isländska sagorna. Lösningen blev ”Den finska nationen”.

Historikern Gerhard Schøning menade att det ursprungligen måste ha funnits en stor folkgrupp som ursprungligen talade ett språk och som senare kom att splittras upp i flera olika folk med olika språk. Schøning kallade denna stora folkgrupp för den finska nationen och som talade ett finskt språk.

Enligt Schøning kunde den finska nationen indelas i två folkgrupper. Den ena folkgruppen var  ”Permecker eller Biarmer, Ostiaker, Sirener, og Wotiaker” och den andra folkgruppen var  ”Scheremisser, Kalmukker, Wogulizer, Morduiner, Samojeder, Lapper og Finner”. (Afhandling om de Norskes og endeel andre Nordiske Folkes Oprindelse  1769 s.145). Schøning menade, som omnämndes ovan, att ryssar och hunner trängt in och splittrat upp den finska nationen som resulterade i flera folkgrupper med besläktade språk.

Schøning var inte ensam om teorin att samerna var besläktade med finländarna. Schøning hänvisar själv till att Johannes Schefferus, (1621 – 1679) i verket Lapponia från år 1673 menat att samer och finländare varit besläktade (Se tidigare blogginlägg ).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Bjarmerna

I de isländska sagorna omnämns folket ”Bjarmer”. Det är omtvistat, bland historiker, om Bjarmerna existerat och i så fall var deras bosättningsområde ”Bjarmland” varit. Enligt Schøning var Bjarmland i nuvarande Arkhangelsk län vid floden Dvina och Vita havet.

Folkgruppen ”Bjarmerna” menade Schøning att de var ett ”blandfolk” mellan den finskspråkige och norrönantalande folkgrupperna. Att Bjarmerna var en ”blandning” mellan två olika folk konstaterar Schøning utifrån att de talade ett finskt språk och samtidigt ”have næsten allesammen rødt Haar og blaaeagtige Øine” enligt den isländska sagan. (Afhandling om de Norskes og endeel andre Nordiske Folkes Oprindelse  1769 s.145).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Bjarmerna – Den finska nationens mäktigaste folk

Man skulle kanske naturligt kunna tro att finska folket var det ledande och största folkgruppen i den finska nationen utifrån Schønings namngivning av ”nationen”. Men, enligt Schøning var det istället Bjarmerna som var det mäktigaste folket i den ”finske nasjon. (Afhandling om de Norskes og endeel andre Nordiske Folkes Oprindelse  1769 s.145).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samer, Kväner och Kvänland

Det kan vara på sin plats att i detta sammanhang också ta upp historiker Schønings syn på Kväner och Kvänland.

Det har under modern tid bildats ett Kvänlandsförbund, Författaren Bengt Pohjanen har år 2014 skrivit en särskild bok om Kvänland med titeln ” Kvänland – Faravids rike”, Sedan år 2010 finns en Kvänsk flagga och den 16:e mars utsetts till Kvänfolkets dag, samt Kväner kräver urfolksstatus.

Om ”Kväner” och ”Kungadömet Kvänland” verkligen existerat har blivit en omdiskuterad fråga. ”Kväner” och ” Kvänland” omnämnts i de isländska sagorna. Jag ska i ett kommande blogginlägg ta upp Kvänland som ett fantasiland från sagornas värld.

Enligt Schøning så har varken folket Kväner och Kvänland aldrig existerat. Schøning menar i stället att det var en beteckning på samer.

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Vem var Sven Lagerbring år 1769 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Sven Lagerbring
Sven Lagerbring

Svea Rikes Historia

Historieprofessor och juristen Sven Lagerbrings huvudverk var ”Svea Rikes Historia” vars första del utgavs år 1769. Verket bestod av 4 delar som utgavs under hela 14 års tid mellan åren 1769 och 1783. Sista kapitlet som behandlar åren 1460-1463 utgavs först år 1907 av en annan professor i historia vid Lunds universitet Lauritz Weibull.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Svenskarna kom till Finländarnas land i södra Sverige

Lagerbring hänvisar till Snorre Sturlasons Ynglingasagan där det stadgas att Oden ankom till Sverige och mötte Joterna och Joternas land. Enligt historiker Sven Lagerbring var Joterna finländare och Joternas land var Finnland eller finnarnas land.

Historiker Sven Lagerbring menade att i södra Sverige bodde ursprungligen finländarna. Lagerbring hänvisade till de många ortsnamnen som började med ordet ”Finn” som exempelvis ”Finnveden”. Lagerbring menade vidare att finländarna lämnat efter sig finska namn såsom ”Värmland”, som kommit från finskans namn på ”berg” (”Wuori”) och ”land” (”Maa”), (Svea Rikes Historia del 1 s.43 paragraf 14).

Lagerbring beskriver finländarna som bönder. Han verkar dock inte konsekvent i sitt resonemang när han senare på s. 312 paragraf 49 menar att södra Sverige var ouppodlat när Oden och Asarna, d.v.s. svenskarna, ankom till Sverige.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Svenskarna kom till Samernas land i norra Sverige

I norra Sverige var det första folket samerna enligt historiker Sven Lagerbring. Lagerbring skriver i sitt verk Svea Rikes Historia del 1s. 45 ”Lapparne kalla sig sjelf Same och hafva de bodt i dessa nordliga orter sedan urminnes tider”.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Svenskarna kom till Samernas land i södra Sverige

Om samerna säger Lagerbring vidare ”Deras förfäder innehaft hela Sverige, hwilket kan medgifas, så wida man anser Dem såsom en stam med Finnarna.” Historiker Sven Lagerbring säger här att finländare och samer kommer från samma ”stam”, dvs de har varit ett folk ursprungligen; ”Att Finnar och Lappar äro ett Folk intyga både språket och namnen”.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Sven Lagerbring

Vem var då Sven Lagerbring?

Juristen Sven Lagerbring är historikern med många namn. Han var en av 1700-talets främsta historiker. Han föddes den 24:e februari 1707 i Klinta, Skåne och dog den 5:e december 1787. Sven Bring adlades och tog namnet Sven Lager Bring som senare blev Sven Lagerbring.

Som många jurister övergick han till ämnet historia. Det är egentligen två ämnen som ligger mycket nära varandra. För att förstå juridik måste man inte enbart förstå juridikens utveckling utan även historia. Det är ingen tillfällighet att de båda ämnena förenats i ett gemensamt ämne Rättshistoria.

Sven Lagerbring blev professor i historia vid Lunds universitet.

Dödsdag blev namnsdag

De flesta har nog inte funderat över varför de olika namnen i den svenska almanackan har namnsdag en viss dag. Det finns en historisk grund för att varje dag i almanackan har getts ett visst namn. Historiker Sven Lagerbring dog den 5:e december 1787. För att hedra honom infördes år 1901 den 5:e december som namnsdag för Sven. Fortfarande har alla med namnet Sven namnsdag den  5:e december. Det är första gången en historiker fått en dag på året uppkallad efter sig. En annan som fått sin dödsdag uppkallad efter sig är Sten Sture den äldre med Sten som namnsdag den 14:e december.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Spara

Spara

Spara

Sven Lagerbring år 1769 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Sven Lagerbring
Sven Lagerbring

Juristen Sven Lagerbring är historikern med många namn. Han var en av 1700-talets främsta historiker. Han föddes den 24:e februari 1707 i Klinta, Skåne och dog den 5:e december 1787. Sven Bring adlades och tog namnet Sven Lager Bring som senare blev Sven Lagerbring.

Som många jurister övergick han till ämnet historia. Det är egentligen två ämnen som ligger mycket nära varandra. För att förstå juridik måste man inte enbart förstå juridikens utveckling utan även historia. Det är ingen tillfällighet att de båda ämnena förenats i ett gemensamt ämne Rättshistoria.

Sven Lagerbring blev professor i historia vid Lunds universitet.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Bring – Känd svensk juristsläkt från Norge

Sven Bring eller Sven Lagerbring kommer ursprungligen från en norsk släkt som genom Mathias Enertssen Bring flyttade till Skåne under 1500-talet. Bland juristen Sven Brings eller Sven Lagerbrings nu levande släktingar är kanske Sveriges främsta folkrättsexpertert juristen Ove Bring. Ove Bring är professor i folkrätt vid Uppsala och Stockholms universitet och ledamot av den permanenta Skiljedomstolen i Haag, förutom uppdrag från UD.

Historieprofessor Sven Bring eller Sven Lagerbring  skall inte förväxlas med en annan historieprofessor Samuel Ebbe Bring från samma släkt.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Dödsdag blev namnsdag

De flesta har nog inte funderat över varför de olika namnen i den svenska almanackan har namnsdag en viss dag. Det finns en historisk grund för att varje dag i almanackan har getts ett visst namn. Historiker Sven Lagerbring dog den 5:e december 1787. För att hedra honom infördes år 1901 den 5:e december som namnsdag för Sven. Fortfarande har alla med namnet Sven namnsdag den  5:e december. Det är första gången en historiker fått en dag på året uppkallad efter sig. En annan som fått sin dödsdag uppkallad efter sig är Sten Sture den äldre med Sten som namnsdag den 14:e december.

År 1901 infördes helt nya namnsdagar i Sverige av Svenska akademin. De som önskar se äldre namn, framför allt latinska namn och helgonnamn, bör se på namnsdagar 1900 och tidigare. Redan år 1905 i samband med unionsupplösningen togs ett norskt förnamn bort. Därefter skedde mycket små förändringar. Den stora revolutionen skedde år 1972 när Vetenskapsakademin förlorade sitt privilegium att ansvara för namnsdagar. Det är sedan 1972 fritt att trycka egna almanackor med egna namn vilket gjort att vi fått en anarki på området. Nu är det möjligt med upp till tre namn namnsdagar per dag.

Dock är det förvånande att ingen samisk namnsdagsalmenacka tryckts upp, förutom Helsingfors universitets namnsdagsalmenacka från 1997. Helsingfors universitets namnsdagsalmenacka är gjord av professor Pekka Sammallahti vid Uleåborgs universitet och Sammallahti innehar faktiskt också upphovsrätten till namnlängden!

Kanske vi i framtiden får en allmän samisk namnsdagsalmenacka i fyra länder där samer bor med namn som Apmut, Áslak, Ailo, Beaivi Biret, Biera, , Lávra, Nila, Nuhtte, Ristin, Sákká och Vuollá?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Svea Rikes Historia

Historieprofessor och juristen Sven Lagerbrings huvudverk var ”Svea Rikes Historia” vars första del utgavs år 1769. Verket bestod av 4 delar som utgavs under hela 14 års tid mellan åren 1769 och 1783. Sista kapitlet som behandlar åren 1460-1463 utgavs först år 1907 av en annan professor i historia vid Lunds universitet Lauritz Weibull.

Första Delen av Svea Rikes Historia innefattar Sverige och svenskarna från början till år 1060, samt utgavs år 1769.

Andra delen av Svea Rikes Historia. innefattar Sverige från år 1060 till 1300, samt utgavs år 1773.

Tredje delen av Svea Rikes Historia innefattar Sverige från 1300 till 1397, samt utgavs år år 1776.

Fjärde delen av Svea Rikes Historia innefattar Sverige från 1397 till 1457, samt utgavs år 1783. Sista kapitlet som behandlar åren 1460-1463 utgavs först år 1907 av en annan professor i historia vid Lunds universitet Lauritz Weibull.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Bibeln och de isländska sagorna var historiska fakta

För Sven Lagerbring och för historikerna före hans tid var berättelserna i bibeln och i de isländska sagorna obestridliga fakta. De var historia från det förgångna som dokumenterats skriftligt. För nordiska historiker beskrev bibeln begynnelsen av mänsklighetens historia för att sedan fortsätta i de isländska sagorna. Oden och asarna var således för Lagerbring historiska personer som verkligen levat.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Isländska sagorna (Íslendingasögur)

På isländska har ordet ”saga” en annan betydelse än det svenska ordet. Saga betyder helt enkelt berättelse eller historia. Men, man måste vara observant att de isländska sagorna skrevs ner på pergament av skrivkunniga munkar på medeltiden, d.v.s. upp till flera århundraden efter de olika historiska händelserna skulle ha inträffat. Sagorna kom således på pränt efter århundraden av muntlig berättartradition där tillägg gjorts, dikt och fantasi under tiden tillkommit, samt fakta försvunnit. I tillägg handlar många av sagorna om områden långt från Island. dvs inte i närområdet. Så, man kan inte betrakta de isländska sagorna som historia eller sanningsenliga berättelser. Även om det kan vara något uns av sanning så bör man således ta de islänska sagorna med en stor nypa salt. Det är således ingen tillfällighet att de isländska sagorna har helt speciell genre inom litteraturen under romankonsten och inte under historia.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg

Oden, Ynglingasagan och nordgermanernas ursprung från Asien

Snorre Sturlassons Heimskringla inleds med Ynglingasagan. Ynglingasagan handlar om germanernas och svenskarnas ankomst till Norden under ledning av Oden.

Tidigare historiker och götesister hade tolkat Ynglingasagan såsom att Oden och Asarna ankom till Norden från Asien. Oden och asarna var för Sven Lagerbring, som omnämnt, historiska personer som verkligen levat.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

På jakt efter Oden och nordgermanernas ursprung

Men, inte enbart historikern Sven Lagerbring var övertygad om Oden och asarna. Den norska upptäcksresande Thor Heyerdahl (1914-2002) var så sent som i början av 2000-talet övertygad att Oden och asarna verkligen levat. Heyerdahl ville dessutom bevisa det.  ”Jakten på Odin” var Thor Heyerdahls sista projekt före han avled i den italienska byn Colla Micheri den 18 april 2002. Thor Heyerdahl är för övrigt kanske mest känd för sina expeditioner med Kon-Tiki och Ra II, där han ville bevisa tidiga kolonisationsresor över haven.

I Ynglingasagan framgår att Odin utvandrade med asarna från Svarta Havet över Tyskland och Danmark fram till Sverige (Gamla Sigtuna). Thor Heyerdahl ville följa rutten och göra utgrävningar i Azov (Азов) vid floden Don, Svarta Havet, i Ryssland. Azov låter ju som Asar. Att Azovs tidigare namn var detsamma som den samiska orten Tana i Norge gjorde ju inte saken sämre.  Thor Heyerdahl hade till sitt stöd ryska dokument som bekräftade existensen av iranska folket Osseter från området. Oseter var, enligt Thor Heyerdahl, Asarna i Ynglingasagan. Det hör man ju på namnet – eller hur! Utgrävningarna avslutades just före Thor Heyerdahls död och visade att Azov var befolkat år 68 f.kr. Det datum som Thor Heyerdahl beräknat att svenskarna, danskarna och norrmännen utvandrat från Svarta Havet till Norden.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Svenskarna kom från Turkiet och talade Turkiska

Tidigare historiker och götesister hade, som omnämnt, tolkat Ynglingasagan såsom att Oden ankom till Norden från Asien. Men, historiker Sven Lagerbring var av en annan uppfattning.

Sven Lagerbring presenterade, i ovannämnda verk ”Svea Rikes Historia”, ett alternativ och konkurrerande teori varifrån Oden ankommit till Norden. Lagerbring hävdade att Odens ursprungsland var Turkiet och att svenskarnas språk således måste vara ett turkiskt språk.

Turkiska tillhör den altaiska språkgruppen och svenska den indisk-europeisk språkgruppen. Trots det finns det stora likheter mellan språken. Något som du kan läsa på Internetsidan ”Same Roots with Sweden and Turkey”.

Men, visste du att det fanns turkiska runor med turkiskt runalfabet. Mer om det kan du läsa på ”Old Turcik alphabet” och ”Türkic Scripts – Codex of Inscriptions”. Där kan du också läsa om det turkiska runalfabetets anknytning till såväl Kina som Norden. De äldsta turkiska inskriptionerna har återfunnits i nuvarande Mongoliet.

 

Turkisk runskrift på stenen Orkon i Mongoliet
Turkisk runskrift på stenen Orkon i Mongoliet

DNA-forskning om svenskarnas ursprung från nuvarande Turkiet

Sven Lagerbring teori om svenskarnas ursprung från nuvarande Turkiet har fått ny aktualitet. DNA forskning har visat att för ungefär sex tusen år sedan vandrade de första jordbrukarna in till nuvarande Sverige.

I och med de första bönderna ankom till nuvarande Sverige trängdes jägarfolk undan. Dagens svenskar härstammar inte från jägarna utan från invandrade bönder.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Litteratur om svenskarnas ursprung från nuvarande Turkiet

Det ska uppmärksammas att nuvarande Turkiet uppstod 1923 och turkarnas ursprung anses vara området runt Mongoliet. Historiska och antropologiska böcker som beskriver att Svenskar kommer från nuvarande Turkiet:

1. ”The Origin of Svear
Tore Gannholm, 2000

2. ”The Farfarers Before the Norse”
Farley Mowat, 1998

3. ”The Thracians
Ralph F. Hoddinott, 1981

4. (Prose) ”Edda
Snorri Sturluson, (c. 1179-1241)
Anthony Faulkes (translator), 1992

5. ”Heimskringla: History of the Kings of Norway
Snorri Sturluson (c. 1179-1241),
Lee M. Hollander (translator), 1991

6. ”Odin’s Family: Myths of the Vikings
Neil Philip, 1996

7. ”Myths of the Norsemen: From the Eddas
and Sagas
H. A. Guerber, 1992

8. ”Nordic Gods and Heroes
Padraic Colum, 1996

9. ”A History of the Vikings
Gwyn Jones, 2nd Edition, 2000

10. ”A History of the Vikings
Gwyn Jones, Revised Edition, 1984

11. ”Norse Mythology: A Guide to the Gods,
Heroes, Rituals, and Beliefs
John Lindow, 2002

12. ”An Introduction to Ukrainian History
Nicholas L. Chirovsky, 1981

13. ”Swedes, From Whence They Came
Jack R. Evans, 1993

14. ”The History of Sweden
by Byron J. Nordstrom, 2002

15. ”The Vikings
Else Roesdahl, 1987

16. ”The Vikings
Else Roesdahl, 2nd edition, 1998

17. ”Forgotten History of the Western People
From the Earliest Origins
Mike Gascoigne, 2002

18. ”A History of Scandinavia—Norway, Sweden,
Denmark, Finland and Iceland
T.K. Derry, Updated Edition, 2000

19. ”A History of Scandinavia—Norway, Sweden,
Denmark, Finland & Iceland
T.K. Derry, 1979

20. ”Vikings, The North Atlantic Saga
William W. Fitzhaugh & Elisabeth I Ward, 2000

21. ”Viking Age Iceland
by Jesse L. Byock, 2001

22. ”The Vikings
Elizabeth Janeway, 1999

23. ”The Viking Explorers
Rebecca Stefoff & William H. Goetzmann, 1993

24. ”Sweden, The Nation’s History
Franklin D. Scott, 1989

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Svenskarna kom till Finländarnas land i södra Sverige

Lagerbring hänvisar till Snorre Sturlasons Ynglingasagan där det stadgas att Oden ankom till Sverige och mötte Joterna och Joternas land. Enligt historiker Sven Lagerbring var Joterna finländare och Joternas land var Finnland eller finnarnas land.

Historiker Sven Lagerbring menade att i södra Sverige bodde ursprungligen finländarna. Lagerbring hänvisade till de många ortsnamnen som började med ordet ”Finn” som exempelvis ”Finnveden”. Lagerbring menade vidare att finländarna lämnat efter sig finska namn såsom ”Värmland”, som kommit från finskans namn på ”berg” (”Wuori”) och ”land” (”Maa”), (Svea Rikes Historia del 1 s.43 paragraf 14).

Lagerbring beskriver finländarna som bönder. Han verkar dock inte konsekvent i sitt resonemang när han senare på s. 312 paragraf 49 menar att södra Sverige var ouppodlat när Oden och Asarna, d.v.s. svenskarna, ankom till Sverige.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Svenskarna kom till Samernas land i norra Sverige

I norra Sverige var det första folket samerna enligt historiker Sven Lagerbring. Lagerbring skriver i sitt verk Svea Rikes Historia del 1s. 45 ”Lapparne kalla sig sjelf Same och hafva de bodt i dessa nordliga orter sedan urminnes tider”.

 

Svenskarna kom till Samernas land i södra Sverige

Om samerna säger Lagerbring vidare ”Deras förfäder innehaft hela Sverige, hwilket kan medgifas, så wida man anser Dem såsom en stam med Finnarna. Historiker Sven Lagerbring säger här att finländare och samer kommer från samma ”stam”, dvs de har varit ett folk ursprungligen; ”Att Finnar och Lappar äro ett Folk intyga både språket och namnen”. Med namnen menar han Same (Sápmi) och Suomi är likartade.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Vem var Knut Leem år 1767 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Beskrivelse over Finmarkens Lapper år 1767

Den norske prästen Knut Leems huvudverk var ”Beskrivelse over Finmarkens Lapper” som utkom år 1767

 

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samers ursprung från Viking, Skyterna, Israelerna och Finländare?

Knut Leem spekulerade om samernas ursprung utifrån olika påståenden av tidigare historiker som Samers ursprung från Viking, Skyterna, Israelerna. Han konstaterar att det finns likheter med alla dessa folkslag. Dock, konstaterar han att samerna och finländarna måste haft ett gemensamt ursprung och varit ett folk. Detta även om han konstaterar att det finns ett stort antal olikheter mellan de båda folken.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Norges första professor

Vem var Knut Leem?

Knut Leem var utbildad i teologi vid Köpenhamns universitet och blev präst i Norges nordligaste län Finnmark. Senare blev han professor vid ”Seminarium lapponicum Fredericianum” i Trondheim. Han påstås ha varit Norges första professor som arbetade i Norge. Norge tillhörde vid denna tid Danmark där den utbildade eliten höll till.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Missionärsskola riktat mot norr

Seminarium Lapponicum inrättades i Trondheim av Thomas von Westen år 1717. Syftet med seminariumet var att utbilda missionärer till det samiska området. Skolan upphörde i och Thomas von Westens död år 1727 och återuppstod som Seminarium Lapponicum Fredericianum år 1752 fram till 1774.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Etnologiska verk om samerna

Knut Leem blev missionär och präst i Norges nordligaste län Finnmark under en tio års period från år 1725 till år 1735. Han tjänstgöringsorter var Porsanger, Laksefjord och Alta. Dock bedrev han missionsarbete över hela Finnmark.

Genom sin tjänstgöring som missionär bland samerna fick han en djup kunskap om samernas kultur, språk och religion. Detta ledde till att han utgav ”En Lappisk Nomenclator efter den Dialect, som bruges af Fjeld-Lapperne i Porsanger-Fjorde”, Katekesbok på samiska, samisk abc-bok och 1767 det stora etnologiska verket ”Beskrivelse over Finmarkens Lapper”, samt år 1768 första del av det stora språklexikonet ”Lexicon lapponicum bipartitum”. Del 2 av Lexicon lapponicum bipartitum utgavs av G Sandberg 1782.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Spara