Samernas okända historia av Lars-Nila Lasko

 

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Okänd historia väcks till liv

Den lilla staden Lycksele ligger i dag centralt i det samiskt området. Traditionellt har Lycksele kommit att kallas för ”Lappstockholm”. Men, så har det inte alltid varit!

Tusen år tillbaka i tiden låg Lycksele i de norra delarna av det samiska område. De södra delarna av Sameområdet har i dag blivit samernas okända historia och som inte längre finns.

 

 

Samer i sydligare delar av Sverige

Samernas bosättning i mellan- och södra Sverige har intresserat historiker under lång tid. Flera professorer i historia har, under årens lopp, till och med hävdat att hela Skandinavien befolkades först av samer. Deras bevis har bland annat bestått i tolkning av namnet Finnveden i Småland, uppteckning av resande från Skåne till Norrköping passerat samer i Småland osv. Men, nu har mer handfasta bevis tagits fram.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samer i Mälardalen under 1 200 år

Krister Vallsten höll den 6:e maj 2017 ett intressant föredrag i just Lycksele om bevis om samernas närvaro i södra delarna av Sverige. I Västmanland har man funnit en samisk offerplats vid Gullaberget i Söderbärke, en båt av samiskt ursprung har använts vid en gravsättningen vid Tuna Badelunda strax utanför Västerås och så vidare. Vallsten hann i sitt föredrag rada upp ett stort antal fynd och bevis som visar på en stark samisk närvaro i Mellansverige.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Projekt för att synliggöra samernas historia

Krister Vallsten föredrag är ett led i projektet ”Samer i Mälardalen under 1 200 år” som han är projektledare för. Projektets syfte är att synliggöra och lyfta fram samisk historia i Mälardalen. I projektbeskrivningen ingår att utarbeta en internetsida med information om samer i syd. Vidare ska projektet utmynna i studiecirkelmaterial och annat som synliggör samernas okända historia i Mälardalen.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Annons

Okänd samisk historia av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samevärldens mest ovanliga möten

Den 6- 7:e maj 2017 hölls en föredragsserie i samisk historia på Hotell Lappland i Lycksele. Förra året 2016 hölls en liknande föredragsserie på en båttur till Riga och med föredrag om samiska spår från 1000-talet i Lettland.

Förutom möten med litauiska historiker, konferens ombord med havsutsikt gavs rikligt med information om historiska källor av samisk närvaro i Litauen. Enligt den romerska historikern Tacitus fanns år 98 samer i Litauen eller i området nordost om floden Wisla. Ett Påvebrev från 1000-talet är riktat till Litauiska munkar och där det står att inte handla med vapen till de otrogna samiska hedningarna! Det har länge påståtts att första gången ordet ”Lapp” förekommer i skriftliga dokument är i Teljestadgan från 1328. I Teljestadgan försökte den svenska kungen reglera intressemotsättningar mellan hälsingar och birkarlar. Dock finns ordet ”Lappie” redan i ett Påvebrev från år 1275 till ärkebiskopen i Uppsala.  På 1100-1200 talen bedrevs korståg mot Finland och Östersjöområdena från Sverige för katolska kyrkan. Men, Påvebrevet handlar inte om Lappie i Sverige utan om ”Lappie” i de nuvarande baltiska länderna. Haltsonen tolkade år 1962 att ”Lappie” till ett distrikt i Ingermanland som senare kallades ”Loppis”.

I år inleddes föredragsserien om samernas okända historia på närmare håll.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Okänd historia väcks till liv

Den lilla staden Lycksele ligger i dag centralt i det samiska området. Traditionellt har Lycksele kommit att kallas för ”Lappstockholm”. Men, så har det inte alltid varit!

Tusen år tillbaka i tiden låg Lycksele i de norra delarna av det samiska område. De södra delarna av Sameområdet har i dag blivit samernas okända historia.

 

Samer i sydligare delar av Sverige

Samernas bosättning i mellan- och södra Sverige har intresserat historiker under lång tid. Flera professorer i historia har, under årens lopp, till och med hävdat att hela Skandinavien befolkades först av samer. Deras bevis har bland annat bestått i tolkning av namnet Finnveden i Småland, uppteckning av resande från Skåne till Norrköping passerat samer i Småland osv. Men, nu har mer handfasta bevis tagits fram.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samer i Mälardalen under 1 200 år

Krister Vallsten presenterade i sitt föredrag bevis om samernas närvaro i södra delarna av Sverige. Föredraget handlade om bland en samisk offerplats vid Gullaberget i Söderbärke i Västmanland, en båt av samiskt ursprung har använts vid en gravsättningen vid Tuna Badelunda strax utanför Västerås och mycket mer. Vallsten radade upp ett stort antal fynd och bevis som visar på en stark samisk närvaro i Mellansverige.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Projekt för att synliggöra samernas historia

Krister Vallsten föredrag är ett led i projektet ”Samer i Mälardalen under 1 200 år” som han är projektledare för. Projektets syfte är att synliggöra och lyfta fram samisk historia i Mälardalen. I projektbeskrivningen ingår även att utarbeta en internetsida med information om samer i syd. Vidare ska projektet utmynna i studiecirkelmaterial och annat som synliggör samernas okända historia i Mälardalen.

Projekt bedrivs av Krister Vallsten i Västerås.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Havssamer i Sverige

I projektbeskrivningen  ”Samer i Mälardalen under 1 200 år” framgår även att samerna behärskade Östersjön och var skickliga båtbyggare.

Nordiska Museet har nyligen avslutat utställningar om samiska spår i vikingakulturen. I tillägg finns det andra projekt som kunnat visa likheter mellan samiskt båtbyggande och vikingaskepp. Kanske det finns en ännu mer okändare historia om samer än samer i Mellansverige?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Samer i Mälardalen under 1200 år av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samiska Rättsförbundets landsmöte 2017 i Sydsamiskt centrum

Den 6-7 maj 2017 håller Samiska Rättsförbundet landsmöte på Hotell Lappland i Lycksele. Lycksele ligger i dag centralt i sydsamiskt område. Frågan är om Lycksele i historisk tid i stället låg i norra delarna av Sydsamiskt område? En fråga som kommer att besvaras i ett föredrag som inleder Samiska Rättsförbundet landsmöte.

Samernas sydligaste gräns på kontinenten

Det finns många historiska gåtor om samerna, samiska språken, samernas ursprung och samernas utbredningsområde. En sådan gåta är vart samernas sydligaste gräns gick?

Förbundet höll förra året 2016 landsmöte i Litauens huvudstad Riga. Även samerna finns med i historiska källor om Litauen. Den romerska historikern Tacitus lade år 98 samernas sydligaste utbredningsområde till, vad som kan förstås, Litauen (eller området nordost om floden Wisla i Polen). Ett Påvebrev från 1000-talet är riktat till Litauiska munkar och där det står att inte handla med vapen till de otrogna samiska hedningarna!

Det har länge påståtts att första gången ordet ”Lapp” förekommer i skriftliga dokument är i Teljestadgan från 1328. I Teljestadgan försökte den svenska kungen reglera intressemotsättningar mellan hälsingar och birkarlar. Dock finns ordet ”Lappie” redan i ett Påvebrev från år 1275 till ärkebiskopen i Uppsala.  På 1100-1200 talen bedrevs korståg mot Finland och Östersjöområdena från Sverige för katolska kyrkan som en del i konkurrens med den grekisk ortodoxa kyrkan. Men, Påvebrevet handlar om ”Lappie” i Östersjöområdet Ingermanland. Haltsonen tolkade år 1962 att ”Lappie” till ett distrikt i Ingermanland som senare kallades ”Loppis”.

Samernas sydligaste gräns i Sverige

På senare år har forskningen om samernas utbredningsområde i Mellansverige kommit att intensifieras. Historiska dokument och fornfynd vittnar om samisk varaktig bosättning relativt långt söderut på den Skandinaviska halvön. Då menar jag inte fynden av renhorn har hittats i en mosse i Staffanstorp sydost om Lund. I stället handlar det om reella fynd om samerna som samiskt båtfynd i Västerås, Sydsamisk ordlista från Gävle om växter som huvudsakligen finns i Mellansverige, skriftliga dokument om samiska bosättningar i Mellansverige osv.

Samernas bosättning i mellan- och södra Sverige har intresserat historiker under lång tid. Flera professorer i historia har till och med hävdat att hela Skandinaviska halvöns urfolk var samer. Deras bevis har bland annat bestått i tolkning av namnet Finnveden i Småland, uppteckning av resande norr till Norrköping passerat samer i Småland osv. Men, nu har mer handfasta bevis tagits fram.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samer i Mälardalen under 1 200 år

Den 6-7 maj 2017 håller, som sagt, Samiska Rättsförbundet landsmöte på Hotell Lappland i Lycksele. Denna gång inleds landsmötet med föredrag av Krister Vallsten om projektet ”Samer i Mälardalen”.

Projekt bedrivs av Krister Vallsten i Västerås med statlig finansiering. Projektets syfte är att synliggöra och lyfta fram samisk historia i Mälardalen. Vidare ska projektet utmynna i studiecirkelmaterial.

Själv kommer jag till Samiska Rättsförbundets landsmöte Lycksele för att med intresse höra på Krister Vallsten och hans senaste resultaten om samisk historia i Mälardalen under 1 200 år. Undrar bara hur lång tid det tar att gå igenom 1 200 år?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Landet Sápmi och folket samerna

Det samiska bosättningsområdet har kommit att under senare tid att omtolkas rejält. Hur långt söderut samerna bott är numera en allt mer öppen fråga.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan