Antalet samer i Norge och Statistiska Centralbyrån av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Statistiska Centralbyrån i Norge, (Statistisk sentralbyrå), utkommer vartannat år sedan 2006 med rapport om statistik över den samiska befolkningsgruppen. Den senaste samiska statistikrapporten är från 2016 och nästa rapport beräknas utkomma år 2018.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Rapporternas centrala del är naturligtvis beräkning över antalet samer. Statistiska Centralbyrån i Norge använder en unik metod att beräkna fram antalet samer utifrån stödberättigade områden för traditionella samiska näringar (STN-Områden). Den norska Statistiska Centralbyråns statistiska beräkningsmetod är så unik att den inte finns på andra håll i världen i beräkningar av minoriteter och urfolk.

Frågan är om Statistiska Centralbyrån i Norge verkligen beräknar antalet samer?

Statistiska Centralbyrån i Norge beräknar antalet boende i några utvalda traditionella samiska bosättningsområden. Men, alla traditionella samiska bosättningsområden räknas inte. Faktum är att hela befolkningsgrupper som Sydsamer, Umesamer, Pitesamer och Östsamer helt faller bort i beräkningsmodellen.

I och med att hela samiska befolkningsgrupper inte medtas i statistiken över samer får det effekter på en rad andra statistikområden om samerna. Det är således tveksamt om Statistiska Centralbyrån i Norge verkligen har korrekta siffror över samernas utbildningsförhållanden, arbetsförhållanden, befolkningstillväxt, åldersgrupper, levnadsålder, antalet födda, in- och utflyttningar, antalet skilsmässor och så vidare. I det hela taget är statistiken ett hopkok av siffror för några utvalda områden i norra Norge. Men, statistik över det samiska folket är det inte!

Rapporterna innehåller däremot mer tillförlitlig data om Sametingsvalet, Användningen av samiska i skolor, samiska näringar som samiskt jordbruk, fiske, jakt och rennäring.

Den senaste rapporten från Statistiska Centralbyrån i Norge om ”Statistik över samerna” kan läsas på följande länk (https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/254599?_ts=152a1b77d58).

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá¡ suolggai Sámieanan

Annons

Umesamer räknas inte som samer i Norge av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

55 600 samer enligt Statistiska Centralbyrån i Norge

Enligt Statistiska Centralbyrån i Norge är antalet samer i Norge 55 600. Det ska dock framhållas att det är en beräkning och inte en folkräkning av antalet samer i Norge. Men, beräkningen inkluderar inte Umesamer i Norge?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hur beräknar Statistiska Centralbyrån i Norge antalet samer?

Statistiska Centralbyrån i Norge använder sig av en unik beräkningsmetod. Det är en beräkningsmetod som inte finns någonstans annanstans i världen.

Beräkningsmetoden utgår från antalet bosatta i områden i Norge där norska Sametinget beviljar medel för näringsutveckling, (Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling), Dessa områden kallas för STN-områden. STN-områden är områden där norska sametinget bedömt det viktigt att bevara och utveckla samisk kultur och näringsliv. Bidrag till STN- områden utgår från en fond som upprättades år 1975 av norska riksdagen (Stortinget). STN-området omfattar 21 kommuner och 10 komundelsområden.

STN-Områden i Norge som grund för antalet samer

 

Beräkningsmiss av Statistiska Centralbyrån i Norge?

Statistiska Centralbyrån i Norge beräknar vidare bara vissa områden norr om Umesamerna. I den norska Statistiska Centralbyrån siffror räknas således inte Umesamisktområdet in. Det innebär att alla Umesamer faller bort i beräkningen av antalet samer. En norsk beräkningsmiss med andra ord?

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá¡ suolggai Sámieanan

Pitesamer räknas inte som samer i Norge av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer i Norge

Enligt Statistiska Centralbyrån i Norge är antalet samer i Norge 55 600. Det ska dock framhållas att det är en beräkning och inte en folkräkning av antalet samer i Norge. Men, beräkningen inkluderar inte Pitesamer i Norge?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hur beräknar Statistiska Centralbyrån i Norge antalet samer?

Statistiska Centralbyrån i Norge använder sig av en unik beräkningsmetod. Det är en beräkningsmetod som inte finns någonstans annanstans i världen.

Beräkningsmetoden utgår från antalet bosatta i områden i Norge där norska Sametinget beviljar medel för näringsutveckling, (Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling), Dessa områden kallas för STN-områden. STN-områden är områden där norska sametinget bedömt det viktigt att bevara och utveckla samisk kultur och näringsliv. Bidrag till STN- områden utgår från en fond som upprättades år 1975 av norska riksdagen (Stortinget). STN-området omfattar 21 kommuner och 10 komundelsområden.

STN-Områden i Norge som grund för antalet samer

 

Beräkningsmiss av Statistiska Centralbyrån i Norge?

Statistiska Centralbyrån i Norge beräknar vidare bara vissa områden norr om Pitesamerna. I den norska Statistiska Centralbyrån siffror räknas således inte Pitesamisktområdet in. Det innebär att alla Pitesamer faller bort i beräkningen av antalet samer. En norsk beräkningsmiss med andra ord?

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá¡ suolggai Sámieanan

Sydsamer räknas inte som samer i Norge av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

55 600 samer enligt Statistiska Centralbyrån i Norge

Enligt Statistiska Centralbyrån i Norge är antalet samer i Norge 55 600. Det ska dock framhållas att det är en beräkning och inte en folkräkning av antalet samer i Norge. Men, beräkningen inkluderar inte sydsamer i Norge?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hur beräknar Statistiska Centralbyrån i Norge antalet samer?

Statistiska Centralbyrån i Norge använder sig av en unik beräkningsmetod. Det är en beräkningsmetod som inte finns någonstans annanstans i världen.

Beräkningsmetoden utgår från antalet bosatta i områden i Norge där norska Sametinget beviljar medel för näringsutveckling, (Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling), Dessa områden kallas för STN-områden. STN-områden är områden där norska sametinget bedömt det viktigt att bevara och utveckla samisk kultur och näringsliv. Bidrag till STN- områden utgår från en fond som upprättades år 1975 av norska riksdagen (Stortinget). STN-området omfattar 21 kommuner och 10 komundelsområden.

STN-Områden i Norge som grund för antalet samer

 

Beräkningsmiss av Statistiska Centralbyrån i Norge?

Statistiska Centralbyrån i Norge beräknar vidare bara vissa områden norr om Saltfjället. I den norska Statistiska Centralbyrån siffror räknas således inte samer söder om Saltfjället in. Det innebär att alla Sydsamer faller bort i beräkningen av antalet samer eftersom sydsamiskt område sträcker sig från Saltfjället och söderut. En norsk beräkningsmiss med andra ord?

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá¡ suolggai Sámieanan

Antalet samer i Norge av Lars-Nila Lasko

Ingen folkräkning av antalet samer i Norge

Det finns ingen folkräkning av antalet samer i Norge. Anledningen är att Norge inte har en etnisk registrering och det har inte heller skett en folkräkning av antalet samer i Norge. Det finns inte heller en definition på vem som är same i Norge.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

15 000 samer i norska Sametingets röstlängd

Det som finns är norska Sametingets röstlängd som talar om vilka som är valbara och kan rösta till Sametinget. Röstlängden innehåller drygt 15 000 röstberättigade samer. Röstlängden baserar sig på följande kriterier förutom att personen skall vara över 18 och bosatt i Norge:

  1. Har samiska som hemspråk, eller
  2. Har eller har haft föräldrar, mor- eller farföräldrar eller dessas föräldrar som har samiska som hemspråk, eller
  3. Barn till någon person som står eller har stått i röstlängden.
Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

10 000 samer i Norge enligt svensk beräkningsmetod

Antalet samer i Sverige är 17.500. En beräkning som baserar sig på innehavare av renmärke och deras släktingar.  Antalet renmärkesinnehavare och deras släktingar är avsevärt lägre i Norge än i Sverige. Om man använder den svenska beräkningsmetoden finns omkring 10.000 samer i Norge.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

55 600 samer enligt Statistiska Centralbyrån i Norge

Svenska Wikipedia uppger att det finns 52000-58000 samer i Norge och norska Wikipedia uppger 40.000 samer i Norge.

Statistiska Centralbyrån i Norge har dock år 2015 beräknat antalet samer till 55 600 samer. Det ska dock framhållas att det är en uppskattning och inte en folkräkning av antalet samer för begränsade områden i Norge.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hur beräknar Statistiska Centralbyrån i Norge antalet samer?

Statistiska Centralbyrån i Norge använder sig av en unik beräkningsmetod. Det är en beräkningsmetod som inte finns någonstans annanstans i världen.

Beräkningsmetoden utgår från antalet bosatta i områden i Norge där norska Sametinget beviljar medel för näringsutveckling, (Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling), Dessa områden kallas för STN-områden. STN-områden är områden där norska sametinget bedömt det viktigt att bevara och utveckla samisk kultur och näringsliv. Bidrag till STN- områden utgår från en fond som upprättades år 1975 av norska riksdagen (Stortinget). STN-området omfattar 21 kommuner och 10 komundelsområden.

STN-Områden i Norge som grund för antalet samer

 

Statistiska Centralbyrån i Norge beräknar enbart  Nord- och Lulesamer

Statistiska Centralbyrån i Norge beräknar vidare bara vissa områden norr om Saltfjället. I den norska Statistiska Centralbyrån beräkning av antalet samer finns således inte medtaget Pitesamer, Umesamer, Sydsamer eller delar av Östsamiskt område!

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá¡ suolggai Sámieanan