Antalet samer i Ryssland och Folkräkningar av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko

Den Ryska Federationen genomför vart 10 år en folkräkning av hela befolkningen i Ryssland. Under Sovjetunionen genomfördes den sista folkräkningen 1989 och efter Sovjetunionens fall 2010. Nästa folkräkning i Ryssland beräknas genomföras år 2019/2020.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Folkräkningarna inkluderar de olika urfolken i Ryssland utifrån folkmängd, ålder, kön, bosättning, bostadsförhållanden, civilstånd, utbildning, yrke, modersmål, språk och mycket annat.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Sammanställning av den samiska folkgruppen, liksom andra urfolk, i Ryssland kan du läsa här (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm)

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

 

 

Annons

Antalet samer i Ryssland av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko

Osäkra siffror

Antalet samer i världen varierar från 40.000 till 100.000 beroende vem man frågar. I tillägg varierar antalet samer i Norge och Sverige beroende på vem du frågar. Enbart i Sverige uppges antalet samer från 17 500 till 70 000 beroende på vem du frågar (Se tidigare blogginlägg).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Exakta siffror

Det intressanta är att oberoende vem du frågar så säger alla att det är omkring 2.000 samer i Ryssland. Kolla själv i alla uppslagsböcker, Sametingets och regeringarnas informationssidor på nätet eller i andra källor. Den som är lite mer upplyst får fram den exakta siffran av 1.771 samer i Ryssland totalt. Det är en minskning från tidigare 1.890 antalet samer.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Ännu mer exakta siffror

Det ännu mer intressanta är att du även kan få fram de exakta siffrorna var samerna bor och hur många samer som finns på varje ort. De flesta samer bor i Lovozero – 915 personer. Resten av samerna bor i följande kommuner och bygder: Murmansk – 183 per­soner, i Montsjegorsk – 27 personer, i Olenegorsk – 36 personer, Polyarnyj – 7 personer, i Severomorsk – 20 personer, i Teriberka – 13 personer, i Petsjenga kommune – 13 personer, i Apatity – 52 per­soner, Kovdor 107 och i Kola – 220 personer, samt 297 utspridda över övriga Ryssland. Det är även möjligt att få en exakt bostadsort och hur många som bor på varje ort av de 297 utspridda över övriga Ryska Federationen. (Se utredning av Larts-Nila Lasko, Justitedepartementet i Norge, för norska samerättsutredningen).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Varför exakta siffror?

Hur kommer det sig att man i Sverige inte vet om det är 17.500, 52.000 eller över 70.000 samer och i Ryssland vet det exakta antalet samer?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Folkräkning av samerna

Svaret ligger i att man inte har gjort en folkräkning av samerna i Sverige men väl i Ryssland. I Sverige har man gjort uppskattningar utan att ha haft en klar definition på vem som är same. I Ryssland har man möjlighet att välja nationalitet och som inskrivs i såväl passet som i vår motsvarighet till personregistret. Normalt fick man eller påfördes man i Ryssland samma nationalitet som moderns. Så i Ryssland så har 1.771 personer valt samisk nationalitet. Nu ska det sägas att sedan Putin blev president har möjlighet till att välja nationalitet i passet borttagits. Numera är alla ryska medborgare i Ryska Federationen. Dock har samer med det äldre ryska passet samisk nationalitet inskrivet.

Så, i Ryssland gör man regelbundet folkräkningar inkluderat urfolk som i Australien och USA

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer minskar –Men, ökar…

I Ryssland så vet man även antalet samer i olika åldersgrupper 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år osv upp till de som är över 70 år. Det finns således exempelvis 139 samer mellan 0-4 år. Den samiska folkgruppen har minskat från 1.890 till 1.771 samer. Men, antalet unga samer har ökat drastiskt under senare år. Den största åldersgruppen samer är faktiskt under 30 år och utgör hälften av alla samer. Den största åldersgruppen är samer mellan 20 – 24 år. Tidigare var det största antalet samer bland de äldsta samerna. Detta skulle innebära att samernas antal är på väg uppåt i Ryssland.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Utbildningsnivån har kraftigt ökat

I den ryska statistiken så ser man även att utbildningsnivån bland samer kraftigt ökat på relativt kort tid.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

De flesta bor på landet

Intressant är att de flesta samer bor inom det traditionella samiska bosättningsområdet, dvs Kolahalvön. Vidare kan man se att antalet samer är flest i traditionella samiska byar och där ökar antalet samer mest.

Kan det vara så att assimilationen fortfarande är stark och nu i de ryska städerna utanför det traditionella samiska bosättningsområdet?

Det är en trend i världen under lång tid att allt fler bosätter sig i städer. I städer borde således flest urfolk bo. Men, så är det inte om man utgår från personer som anser sig tillhöra ett urfolk. Se bara exempelvis på var folk bor i Sametingens olika röstlängder eller folkräkning av australiens urfolk. Det traditionella bosättningsområdet verkar ha ett starkt inflytande på urfolk världen över.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Varför 1.771 samer?

Det är också intressant att ingen har ifrågasatt att det finns 1.771 eller 2.000 samer i Ryssland. Verkligheten är att många valde bort den samiska nationaliteten under Sovjetunionen och istället blev ryssar, samt helst även medlemmar i kommunistpartiet. Det var ett sätt att bli accepterad och ett måste om de ville göra karriär. Under över 70 år av kommunistperioden fanns en stark assimilation av alla befolkningsgrupper i Ryssland till att bli ryssar. Ett bra exempel på likhetstänkande under kommunistperioden är att alla ryska dialekter försvann och blev en riksdialekt (om man bortser från några få undantag som exempelvis uttalet av a i ”Moskvadialekten”).

Allt detta i tillägg till de saker, som också de Nordiska samerna genomgick, såsom att känna sig vara en andra handens medborgare med resultat som namnbyte, byte av identitet och nationalitet etc.

Nu är det väl någon som inte blir glad över att jag gör den osäkra summan över antalet samer ännu osäkrare i mina olika blogginlägg? I tillägg har jag nu ifrågasatt den mest säkraste summan bland antalet samer nämligen de ryska samernas antal.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan