Antalet samer i världen av Lars-Nila Lasko

Hur många samer finns det i världen?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Svaret är beroende på vem du frågar!

Frågar du finska regeringen eller går in på deras hemsida är svaret 40.000. Frågar du istället Sametinget i Finland svarar de 65.000 samer. Frågar du Sametinget i Sverige så säger de ungefär 70.000 samer och Sametingets myndighet Samiskt Informationscenter 80.000 – 100.000 samer. Frågar du Sametinget i Norge svarar de 100.000 samer och norska statens finansierade Galdu uppger 60.000-70.000 samer.

Svenska Wikipedia uppger 80.000 och norska Wikipedia skriver 50.000-80 000 samer.

Alla ovan källor beräknar det sammanlagda antalet samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Alla räknas inte?

Men, i tillägg uppger samiska huvudorganisationen North American Sami Siida (Davvi-Amerihká Sámi Siida), Sami Cultural Center of North America och den amerikanska samiska tidningen Baiki  att det finns minst 30.000 samer i Nordamerika;  “At least 30,000 people of Sami ancestry live in North America. Some are the descendants of Sami people who emigrated to the United States and Canada as Norwegians, Swedes, and Finns and some are the descendants of ”Lapp” herders from the Alaska Reindeer Project who introduced reindeer husbandry to the Inuit and Yup’ik peoples”.

Förutom ovan organisationer i Nordamerika finns även Pacific Sámi Searvi och California Sami Searvi.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

250 %

Det är med andra ord minst sagt svårt att veta hur många samer det finns i världen. Speciellt när det skiljer 250 % eller 60.000 samer beroende på vem man frågar.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Alla samer räknas inte

I tillägg uppges finnas 30.000 samer enbart i Nordamerika, dvs i USA och Kanada. För inte så länge sedan lades sameföreningarna i Estland och samiska vänskapsföreningen på Island ner. Så, vem vet hur många samer det ytterligare finns i andra länder.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Vet man hur många samer det finns i världen?

Man kan konstatera att det råder förvirring i hur många samer det finns i världen!

Frågar man mig hur många samer det finns i världen så är mitt svar; Ingen vet!

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hur många samer finns det i Sverige?

Än mer förvirrad blir man om man frågar hur många samer det finns i respektive land. Enbart i Sverige uppges antalet samer från 17.500 upp till 70.000, dvs en skillnad på 400 % eller 52.200 samer som någon tappat bort.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer oförändrat under 200 år?

Den officiella siffran på antalet samer i Sverige var under nästan 200 år, sedan Tabellverket tillkom år 1805, varit omkring 10 000 samer. Redan här börjar man undra varför samerna i Sverige haft en tillväxtprocent på 0 % under 200 år? Samerna måste vara världens mest stabilaste folk befolkningsmässigt!

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samer tappades bort i svensk statistik?

Men, börjar man granska Tabellverkets statistik från år 1805 och framåt uppstår ett stort antal frågor. Var det egentligen antalet samer som Tabellverket förde statistik över? Kritik har framförts att svenska Tabellverket endast registrerade samisktalande samer och renskötande samer, dvs en minoritet i minoriteten.

Redan för nästan hundra år sedan anklagade en statlig forskningsinstitution att Tabellverket tappat bort ett stort antal samer. Dessutom anklagades Tabellverket att kontinuerligt tappa bort fler och fler samer. I ett kommande blogginlägg visas att Sveriges officiella statistik över antalet samer blev fel redan från början.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer fördubblades på en natt

För 40 år sedan gjordes en översyn av Sveriges officiella siffra över antalet samer. På en natt fördubblades antalet samer i Sverige! Den officiella siffran på antalet samer förändrades från 10 000 till 20 000 (17 500).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer oförändrat under 42 år?

Sedan dess har samerna i Sverige fortsatt inte haft någon tillväxt. Under tidsperioden 1975 till 2017 har den officiella siffran på antalet samer varit oförändrad 20 000. Tillväxtprocent för de svenska samerna är  0 % under 40 år? En tillväxtprocent på 0 för ett folk skapar otvetydigt frågor vad som är fel. Samerna måste fortsatt vara världens mest stabilaste folk befolkningsmässigt!

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Gästbloggare förklarar

Som ett litet försök till nytänkande på min blogg har jag infört möjlighet till gästbloggare. En av gästbloggarna blir den man som fördubblade antalet samer på en natt.  Han kommer att visa att antalet samer i Sverige inte är en folkräkning. I stället var det en beräkning utifrån vissa förutsättningar. Om förutsättningarna ändras i beräkningsmetoden kan antalet samer i Sverige bli dramatiskt annorlunda.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Annat fördubblades också

Men, det är inte enbart svenska statens beräkning av antalet samer som fördubblats. Senare är år 1977 gjordes en beräkning av samisktalande som fördubblade antalet jämfört med Sveriges officiella siffror.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Annons