Vem var Abraham Abrahamsson Hülphers år 1780 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

 

Abraham Abrahamsson Hülphers
Abraham Abrahamsson Hülphers

 

Abraham Abrahamsson Hülphers

En av de som beskrev samernas ursprung och invandringsväg till nuvarande bosättningsområde var historikern Abraham Abrahamsson Hülphers. Det gjorde han i en reseskildring till Norrland 1758.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hülphers resa till Norrland

Den 28 juni 1758 påbörjade Abraham Abrahamsson Hülphers en resa längst norrlandskusten upp till Torneå, samt ett stycke in i Finland till Kemi. Pass behövdes inte för att resa in i Finland. Däremot behövdes pass på denna tid för att passera länsgränserna. Hülphers resa till Norrland skulle pågå fram till den 24 augusti samma år då han återvände till Västerås..

Hülphers förde detaljerade anteckningar från resan. Anteckningarna var så omfattande att det tog 30 år innan reseskildringen i sin helhet kunde tryckas i hela 6 band ”Dagbok öfver en resa genom Norrland 1758” med sista delen 1793.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hülphers och samernas ursprung

Abraham Abrahamsson Hülphers gör egentligen en sammanfattning av andra historikers teorier om samerna och tar det till sin konklusion. Hülphers menar att samernas ursprungsområde legat längre söderut i Sverige och längst Norrlandskusten. De har sedan fördrivits norrut och inåt landet av jordbrukare som tagit deras land i besittning.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samiskt självstyre

Hülphers menade vidare att samerna måste haft ett självstyre av någon form. Han kallar det samerna ”haft egen öfwer magt” och ”ej stått under annat wälde”. Hülphers är en av de första som talar om att samerna haft en egen övermagt, vilket mycket talar om att Hülphers trott att samerna haft någon form av organiserad självstyrelse

Det är svårt att veta varför  Hülphers drar dessa slutsatser. Möjligt att de dokument som producerades 30 tidigare om Lappkodicillen, samiska självstyrande enheter som Siidor och samiska domstolar haft inverkan? Lappkodicillen var ett internationellt dokument som var ett tillägg till gränstraktatet mellan Sverige och Danmark (Norge).

 

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Besökte han samerna och Lappland?

Hülphers besökte aldrig Lappland. I tillägg kom hans verk om samerna ut efter hans död. Hans teorier om samerna bygger på sammanställning av tidigare historikers verk.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Abraham Abrahamsson Hülphers?

Vem var då Abraham Abrahamsson Hülphers?

Abraham Abrahamsson Hülphers var den äldste bland en syskonskara på 13 barn. Han föddes den 27 november 1734 i Västerås och dog i Västerås den 24:e februari 1798.

Hans far var rådman i Västerås och som ägde fabriker samt drev en omfattande handelsrörelse. Uppvuxen i ett rikt och välmående hem fick Abraham en egen privatlärare, dvs. informatör, och därigenom en god utbildning.

Vid 19 års ålder blev han chef i sin fars affärsrörelse som då fick namnet Hülphers & Söner.

Han gifte sig 1761 med brukspatronsdottern Anna Christine Grave i Dalarna. Genom giftemålet fick han överta Fredriksbergs bruk som utökade hans affärsverksamhet.

En stor del av sitt liv var han på resande fot och besökte Norrland, Finland, Ryssland, övriga Sverige och Danmark. Resor resulterade i fler böcker med reseskildringar.

 

BLOGGFRÅGA

Vad kan historikern Hülphers ha menat med orden att samerna ”haft egen öfwer magt” (Samerna haft en egen Övermakt).

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Spara

Spara

Spara

Abraham Abrahamsson Hülphers år 1780 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

 Abraham Abrahamsson Hülphers

Abraham Abrahamsson Hülphers

 

Abraham Abrahamsson Hülphers

Västeråsbon Abraham Abrahamsson Hülphers var den äldste bland en syskonskara på 13 barn. Han föddes den 27 november 1734 i Västerås och dog i Västerås den 24:e februari 1798. Man skulle kanske tro att han tillbringat hela sitt liv i Västerås. Men, så var inte fallet. En stor del av sitt liv var han nämligen på resande fot till Norrland, Dalarna Finland, Ryssland, södra Sverige och Danmark. Alla dessa resor resulterade i fler resedagböcker.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Carl von Linné blev Hülphers förebild

Carl von Linné hade företagit flera resor runt om i Sverige inklusive Linnés Lappländska resa. Linné hade dessutom utgett resedagböcker från sina resor. Utan tvekan kom Carl von Linné att bli en förebild för Hülphers resor och resedagböcker. Linnés resedagböcker är underhållande och intressant att läsa. Det kanske man inte kan säga om Hülphers resedagböcker enligt min mening. Dock slår Hülphers Linné med hästlängder när det gäller faktaspäckad detaljerad information om de platser han besökt.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hülphers – Troligen inte din resekamrat?

Hülphers var nog inte den resekamrat som du skulle vilja ha med på resan. Han stannade överallt och antecknade allt som gick att anteckna. Hans första resa var till Dalarna resulterade i en reseberättelse på 656 sidor ”Dagbok öfver en resa genom de under Stora Kopparbergs höfdingdöme lydande lähn och Dalarne 1757”. Hülphers dagboksanteckningar från dalarna är den äldsta utförliga beskrivningen av Dalarna. Boken utkom fem år efter resan, d.v.s. år 1762.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Resa skall ta tid

Inte nog att han antecknade allt som gick att anteckna. Han ville dessutom se allt som gick att se. Inte undra på att hans resor drog ut på tiden. Enbart hans resa till Dalarna tog 2 månader. Eftersom han hade dålig hälsa var resan tänkt som en rekreationsresa, men blev en till en upptäcktsresa. Resan till Dalarna kom att präglas alla hans senare resor. Det blev upptäcktsresor!

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Faktaletande nörd?

Inte nog med att Hülphers förde noggranna anteckningar över allt han besökte på sina resor. Han brevväxlade dessutom med ett stort antal experter, tjänstemän, präster, lärare osv i jakten på fakta för sina böcker.

Förutom alla brev samlade Hülphers in  ett mycket stort antal faktainriktade böcker, avhandlingar och skrifter till stöd för sin bokutgivning. Hela sin samling som omfattar över 12000 avhandlingar på latin, 63 handskriftsvolymer med sin korrespondens och i stort sett samtliga i Sverige utgivna småtryck skänkte han till gymnasiet i sin hemstad.

Abraham Abrahamsson Hülphers

Abraham Abrahamsson Hülphers

 

Inblick i lokal folkkultur

Å andra sidan så har Hülphers reseanteckningar och dagboksböcker gett eftervärlden en stor inblick i historia och då framför allt i folkkultur över stora delar av Sverige. Abraham Abrahamsson Hülphers reseanteckningar är underhållande läsning med faktaspäckad upplysning  av svenska folkets sätt att leva under andra hälften av 1700-talet med information om människor, seder, dräkter, platser och historia.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hülphers resa till Norrland

I början av sommaren år 1758 påbörjade Abraham Abrahamsson Hülphers en resa längst norrlandskusten upp till Torneå, samt ett stycke in i Finland till Kemi. Pass behövdes inte för att resa in i Finland. Däremot behövdes pass på denna tid för att passera länsgränserna.

På grund av sin hälsa hade han med sig stadsläkaren för Gävle stad doktor Jacob Prinz. (Jacob Prinz är inte släkt med Johan Prinz som var Sveriges guvenör i Nya Sverige (New Sweden) 1643 – 1653 i Nordamerika och som egentligen hette Björnsson, men adlades Prinz och blev landshövding i Jönköping.) Stadsläkaren Jacob Prinz hade disputerat inför Carl von Linné vid Uppsala universitet och utsetts till medicine doktor.

Precis som resan till Dalarna förde Hülphers detaljerade anteckningar. Anteckningarna var så omfattande att det tog 30 år innan reseskildringen i sin helhet kunde tryckas i hela 6 band ”Dagbok öfver en resa genom Norrland 1758” med sista delen 1793.

 

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hülphers och samernas ursprung

Abraham Abrahamsson Hülphers gör egentligen en sammanfattning av andra historikers teorier om samerna och tar det till sin konklusion. Hülphers menar att samernas ursprungsområde legat längre söderut i Sverige och längst Norrlandskusten. De har sedan fördrivits norrut och inåt landet av jordbrukare som tagit deras land i besittning.

Samiskt självstyre

Hülphers menade vidare att samerna måste haft ett självstyre av någon form. Han kallar det samerna ”haft egen öfwer magt” och ”ej stått under annat wälde”. Hülphers är en av de första som talar om att samerna haft en egen övermagt, vilket mycket talar om att Hülphers trott att samerna haft någon form av organiserad självstyrelse

Det är svårt att veta varför  Hülphers drar dessa slutsatser. Möjligt att de dokument som producerades 30 tidigare om Lappkodicillen, samiska självstyrande enheter som Siidor och samiska domstolar haft inverkan? Lappkodicillen var ett internationellt dokument som var ett tillägg till gränstraktatet mellan Sverige och Danmark (Norge).

 

BLOGGFRÅGA

Tror du att samerna ursprungligen haft ett eget organiserad självstyrelse?

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara