Carl Von Linné som rasbiologins fader och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko
Ras

Ordet ”Ras” kommer ursprungligen från arabiskan ”رأس” (ras), som betyder huvud eller rättare sagt överhuvud för någon eller något. Från italienskans ”razza” och fornfranskans ”rasse”, samt engelskans ”race” har ordet kommit in i svenska språket.

Samisk Historieblogg
Rasbiologi

Rasbiologin är en lära som indelar människor i biologiska typer av människor, dvs. raser. Mänskliga raser är, enligt rasbiologin, underarter till arten människa eller Homo Sapiens. Enligt rasbiologin finns specifika gemensamma ärftliga biologiska egenskaper för varje ras. De biologiska egenskaperna är fysiska och psykiska, samt är medfödda.

Enligt rasbiologin kunde de olika raserna i sin tur uppdelas i olika underarter av människogrupper. Exempelvis  indelade rasbiologer den ariska rasen, dvs. den vita rasen, i underarterna ”Nordisk ras”, ”Medelhavsras”, ”Alpin ras”, ”Östbaltisk ras” och ”Dinarisk ras”.

Rasbiologi, rasteori eller raslära var tidigare ett akademiskt ämne som studerade människoraser. I rasbiologin ingick även forskning kring möjligheter att rasförädla olika folkgrupper med såväl biologiska som socialkulturella åtgärder. Rasbiologin upptog idéer från andra vetenskaper som bland annat antropologin, anatomin och arkeologin. Idag betraktas rasbiologin som en pseudovetenskaplig lära utan vetenskaplig grund.

Samisk Historieblogg
Statens institut för rasbiologi 

Sverige blev ett ”föregångsland”, enligt den tidens synsätt, i rasbiologisk forskning. Statens institut för rasbiologi ansvarigt för rasbiologisk forskning och var den första forskningsinstitutionen av sitt slag i världen.

Rasbiologi har i Sverige i stor utsträckning sammankopplats med rasbiologisk forskning om samer.

Samisk Historieblogg
Rasistisk ideologi

En rasistisk ideologi förutsätter ett rasbiologiskt tänkesätt, dvs att människosläktet som art kan indelas i underarter.

En rasistisk ideologi inbegriper en rangordning av de olika raserna efter egenskapernas över- respektive underlägsenhet. En rasistisk ideologi talar därför om ”överlägsna ras” och ”underlägsen ras”. En rasistisk ideologi menar att den högre rasen skall ha en högre ställning i samhället än en underlägsen ras. En rasistisk ideologi förespråkar att raserna ska hållas ”rena” för att inte rasen skall försämras. Därför är rasistisk ideologi emot uppblandning av raser, blandäktenskap eller att barn tillkommer mellan raser.

Den mest kända rasistiska ideologin är Nationalsocialismen.

Samisk Historieblogg
Carl Von Linné som rasbiologins fader

Carl Von Linné indelade växter i olika typer och systematiserade växtriket. Men, Linné delade inte bara in växter och djur utan även människor i olika typer. Med det la han grunden till den läran som senare blev rasbiologin.

År 1758 publicerade Linné verket ”Systema naturae” där han delade in mänskligheten efter hudfärg. De olika hudfärgerna kopplade han ihop med fyra olika världsdelar;

Americanus (röda),

Europaeus (vita),

Asiaticus (gula),

Afer (svarta).

Carl von Linné var således den som först började dela in människor i biologiskt definierade raser. Linné talade dock inte om raser utan använde sig av begreppet ”varieteter”. Han lade till en varietet, som han kallade Monstrosus och där mytologiska varelser ingick.

Förutom hudfärg och världsdel lade Linné även till psykiska särarter för varje varitet:

α Americanus, (röd, enkla, ivriga, stridslystna, kolerisk, rak),

β Europaeus, (vit, snabba, smarta och uppfinningsrika muskulös, sangvinisk),

γ Asiaticus, (gul, melankolisk, stel, allvarliga, giriga),

δ Afer, (svart, långsamma, avslappnade och försumliga),

ε Monstrosus, (viga och klenmodiga ), (mytologiska varelser)

Intressant kan vara att Linné till ε – Monstrosus inkluderade europeiska kvinnor med åtsnörd midja.

Samisk Historieblogg
Linnés i klassificering av Sveriges befolkning

I ett verk om Sveriges djur, ”Fauna Svecica”, från år 1746 ger Linné de olika folken i Sverige grekiska bokstäver. Det har tolkats som en rangordning av befolkningen i Sverige;

α Svear

β Göter,

γ Finländare

δ Samer,

Linnés rangordning av befolkningen i Sverige tyder på att Linné rangordnat sitt eget folk svenskar, (Svear och göter), högst.

Samisk Historieblogg
Beskrivning av samerna

Om Finländarna skriver Linné ” Fennones forte Slavis Tartarisque originem debent”, dvs Finländarna är kanske av Slaviskt Tatariskt ursprung.

Om samerna däremot talar Linné inte om deras ursprung. Där emot skriver Linné att det samiska folket är en unik variant av Grönlands eskimåer och Rysslands Samojeder ” Singularum esse varietatem e Samojedica gente una cum Groenlandis et Esquimaux ortam.”

Samisk Historieblogg
Rasbiologi och samelagstiftning

Ordet ”Ras” ses kanske i dag som ett föråldrat ord och beteckning för något ovetenskapligt. I dagens svenska lagstiftning  förekommer begreppet ras i fråga om människor på ett tjugotal ställen. Se exempelvis, SFS 2008:569, 5:e kapitlet 5:e paragraf 3:e punkten Brottsbalken ” förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras”. Lagstadgandet är från år 2008. Ordet ”Ras” förekommer även  bland annat på flera ställen i grundlagen. Det kan tyckas märkligt att lagtexten är utformad på detta sätt. Det är därför förbryllande att man särskilt velat nämna en diskriminering som grundar sig på ras om nu ras är en föråldrad och ovetenskaplig term där varken den medicinska eller biologiska forskningen ger inte något stöd för termen?

Rasbiologin och socialdarwinismen, samt därmed synen på samerna, har fått betydelse i gamla lagtexter om samerna och för samerättens utformning. Jag skall återkomma till detta i senare blogginlägg.

Lars-Nila Lasko

Until lions have their historians, tales of the hunt shall always glorify the hunters.~African Proverb

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Annons

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.